Doelenboom

Programma's

Alle programma's

Doelstellingen, Prestaties en Activiteiten

Bestuur, inwoners en geld

1. We zijn een uitnodigende gemeenteraad, college en organisatie

Doelstelling

2 Apeldoorn is geliefd bij inwoner en bezoeker

Doelstelling

3 Apeldoorn is bekend en erkend in Arnhem, Den Haag en Brussel

Doelstelling

4 Apeldoorn is een Smart City

Doelstelling

5 De financiële positie van Apeldoorn is gezond

Doelstelling

Veiligheid

1. Apeldoorn is een veilige gemeente (en dat willen we zo houden)

Doelstelling

Openbare ruimte

1. Bereikbare, leefbare stad en omgeving, waar doorstroming voor fiets, auto en openbaar vervoer voorop staat (slim, duurzaam, innovatief)

Doelstelling

2. Een royaal en veerkrachtig groen-blauwe omgeving voor mens, dier en natuur

Doelstelling

3. Realiseren van een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving met aandacht voor kwaliteit

Doelstelling

Milieu

1. Het verkleinen van de ecologische voetafdruk van Apeldoorn

Doelstelling

Jeugd en onderwijs

1. Kansen in het onderwijs

Doelstelling

2. Veilig en gezond opgroeien

Doelstelling

Apeldoorn activeert

1. Inclusieve samenleving: Iedereen doet mee!

Doelstelling

Maatschappelijke ondersteuning

1. Iedereen doet mee

Doelstelling

2. Gezondheid

Doelstelling

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

1. Cultuur en erfgoed: het versterken van het Apeldoorns karakter met een kwalitatieve impuls

Doelstelling

2. Toegankelijke en goede sportinfrastructuur

Doelstelling

3. Uitnodigend sportaanbod (sportstimulering)

Doelstelling

4. Topsportevenementen inspireren

Doelstelling

Buitenstad

Hoofddoelstelling 1: Ruimtelijke kwaliteit als pijler voor omgevingskwaliteit

Doelstelling

Hoofddoelstelling 2: Aantrekkelijk en duurzaam woonklimaat voor iedereen in elke levensfase

Doelstelling

Hoofddoelstelling 3: Aantrekkelijk en duurzaam werkklimaat voor iedereen in elke levensfase.

Doelstelling

Hoofddoelstelling 4: Aantrekkelijk en duurzaam verblijfsklimaat voor iedereen in elke levensfase.

Doelstelling

Bedrijfsvoering

Hoofddoel Bedrijfsvoering ondersteunt effectief de realisatie van de doelen van de gemeente

Doelstelling

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05