Welkom in de meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2021-2024 van de gemeente Apeldoorn. In deze begroting 'Werken voor de toekomst' treft u de plannen van de gemeente voor de komende vier jaar aan. De gemeente-raad behandelt de MPB op 29 oktober (debat), 5 november (algemene beschouwingen) en 12 november 2020 (vaststelling). U bent daarbij van harte welkom. Wij verwachten dat deze digitale begroting u een goed beeld geeft van wat het college en de gemeenteraad van Apeldoorn belangrijk vinden voor onze stad en dorpen.
Klik hier voor het persbericht van de gemeente over de MPB.

Klik hier voor een grafische samenvatting van de MPB

Namens het college van b. en w. van Apeldoorn,
Detlev Cziesso
Wethouder van Financiën.

Deze pagina is gebouwd op 09/15/2020 16:42:17 met de export van 09/15/2020 16:35:08