Bijlage

Overzicht jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Eenheid

Loonkosten, uitkeringen, vergoedingen in €

Totaal aantal fte's

Loonsom per fte in €

Huidig personeel

Raadsleden

1.153.442

Bestuur (incl lasten APPA)

1.152.151

Griffie

1.037.204

11,10

93.442

Organisatie-eenheden

Directieraad

575.584

3,50

164.453

Strategie en Regie

2.728.723

24,30

112.293

Publiek, Ondernemen en Wijken

6.948.396

91,77

75.715

Ruimtelijke Leefomgeving

9.826.618

106,23

92.503

Jeugd, Zorg en Welzijn

10.874.760

138,61

78.453

Activering en Inkomen

14.360.936

197,04

72.883

Beheer en Onderhoud

11.550.814

188,19

61.378

Projecten, Vastgoed en Grond

7.718.918

82,28

93.811

Veiligheid en Recht

6.066.063

77,93

77.843

Organisatie

10.663.503

140,37

75.967

Financien en Control

6.487.026

73,68

88.043

Informatie

10.542.941

120,69

87.356

Totaal huidig personeel

101.687.079

1.255,69

Voormalig personeel

Pensioenen wethouders

212.022

Wachtgeld en WW-uitkeringen (totale concern)

287.558

Totaal voormalig personeel

499.580

Totaal personele lasten

102.186.659

1.255,69

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05