Strategische doelen en topthema's

Duurzaam Apeldoorn

Duurzaam Apeldoorn
Apeldoorn schoner, gezonder en groener doorgeven aan nieuwe generaties. Dat is de basis van ons duurzaamheidsbeleid zoals opgeschreven in het bestuursakkoord. Het gaat hierbij om zowel de energietransitie, circulariteit als klimaatadaptatie. Deze zijn nauw met elkaar verbonden. De komende jaren zetten we op het gebied van Energietransitie als Apeldoorn stevig in op 3 sporen:

 1. Grootschalige opwek van duurzame energie
  Hierbij gaat het o.a. om het opleveren van de Regionale Energiestrategie (RES) met daarin de Apeldoornse bijdrage aan duurzame opwek (wind, zon) en alternatieve warmtebronnen, maar ook om de realisatie van zonneparken
 2. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving
  Belangrijke stap is het opstellen van een Transitievisie Warmte; in deze visie staat beschreven wanneer en op welke wijze Apeldoornse buurten/wijken van het aardgas af gaan. Voor die wijken die voor 2030 op de planning staan wordt eveneens aangegeven welke potentiële bron beschikbaar is. In de wijken waar we aan de slag gaan zoeken we naar financieringsconstructies (o.a. via Transform) om een betaalbaar aanbod richting bewoners aan te bieden.
 3. Besparen
  Het blijven informeren, adviseren en verleiden van inwoners en bedrijven om tot forse energiebesparing te komen.


Het kader voor bovenstaande sporen blijft de uitvoeringsagenda met het scenario ‘versnelling plus’. Met dit scenario streven we naar een afname van het gemiddeld gasverbruik in Apeldoorn met 25% in 2022.  

Op het gebied van circulariteit nemen we onze voorbeeldrol als gemeente serieus en voeren we het recyleplan uit, dat streeft naar uiteindelijk nul afval in 2030, stimuleren we circulariteit in de openbare ruimte en werken we aan een circulair gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsproces. Daarnaast faciliteren we initiatieven als CirkelStad (circulair bouwen) en CirkelWaarde (circulair innoveren met huishoudelijke grondstoffen), met extra aandacht voor elektronica-afval. In 2020 is het Living Lab E-novation operationeel op het Zwitsal-terrein waar partijen als WEEE.nl, Foenix, SecondTech, HR Premium Parts samen met onderwijs en overheid werken aan het vinden van een nieuwe bestemming voor het elektronica afval. De OVIJ wordt ingezet om bedrijven bewust te maken van energiebesparing en circulair werken.

Doelstellingen Duurzaam Apeldoorn:

 • We leveren input aan de RES, een landelijke afspraak voortkomend uit het concept klimaatakkoord.
 • We leveren voor eind 2021 de Warmtetransitievisie op, met daarin het transitieplan voor de wijken die voor 2030 van het aardgas af moeten zijn.
 • We houden vast aan scenario ‘versnelling plus’ met het streven naar een afname van het gemiddeld gasverbruik in Apeldoorn met 25% in 2022.
 • We streven naar 33% reductie op afvalstromen per jaar (-/- 20.000 ton) en uiteindelijk nul restafval in 2030 en faciliteren waar mogelijk circulaire initiatieven bij bedrijven.
 • In 2050 is Apeldoorn klimaatbestendig.

Waar vindt u de uitwerking van dit strategische doel terug?
Duurzaamheid wordt voornamelijk uitgewerkt in de programma’s 3 en 4, maar komt ook terug in bijvoorbeeld programma 9.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05