Strategische doelen en topthema's

Burgerparticipatie en revitalisering

Burgerparticipatie en revitalisering
V eel inwoners willen graag meepraten over hun eigen buurt of dorp. Dit faciliteren we door met hen in gesprek te gaan over hun wensen en behoeftes en door hen zoveel mogelijk invloed te geven op te maken keuzes. In de gebiedslijn waarin we samen met gebieden werken aan de vitaliteit en zo nodig komen tot Vitaliteitsagenda’s en de revitaliseringsprojecten is participatie de standaard. Niet alleen van de gebruikelijke groepen maar van iedereen die mee wil doen.

We streven naar waardering voor deze aanpak. Van de inwoners richting ons, maar zeker ook van ons richting de inwoners.

We zien en waarderen ook dat steeds meer inwoners niet alleen willen meepraten maar ook zelf initiatief willen nemen. Dit stimuleren en faciliteren we met diverse nieuwe instrumenten.

Doelstellingen:

  • het percentage inwoners dat zich betrokken voelt bij de eigen buurt neemt toe
  • inwoners en de gemeente waarderen het contact dat zij met elkaar hebben
  • nieuwe (groepen) participanten doen mee
  • initiatiefnemers weten de nieuwe instrumenten te vinden en benutten en waarderen deze
  • in gebieden waarin Vitaliteitsagenda’s zijn opgesteld en/of een revitaliseringsproject heeft gedraaid, nemen inwoners meer initiatieven dan voorheen.

Waar vindt u de uitwerking van dit topthema terug?
Dit onderwerp komt met name terug in de begrotingsprogramma’s 1 en 3.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05