Strategische doelen en topthema's

Financieel herstel

Financieel herstel
De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet naar een financieel gezonde begroting. Dat we bij de jaarrekening 2018 de precariogelden voor ondergrondse leidingen konden toevoegen aan ons eigen vermogen heeft daaraan flink bijgedragen. Mede hierdoor zijn we nu in staat om ondanks forse financiële tekorten onze weerbaarheid in stand te houden. Onze doelstelling van volledig financieel herstel in 2026 hebben we getemporiseerd.

Doelstellingen:

  • We streven naar een solvabiliteitsratio van minimaal 20% in 2026  en jaarlijks een (netto) schuldquote < 90% waarmee de kwalificatie ‘goed’ wordt bereikt.

Waar vindt u de uitwerking van dit topthema terug?
De totale besluitvorming over deze MPB levert een bijdrage aan dit topthema. In programma 1 en in de paragrafen Weerstandsvermogen en Financiering wordt specifiek op dit thema ingegaan.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05