Paragraaf

Bedrijfsvoering

Ambitie
Inwoners, instellingen en ondernemers zijn voor gemeentelijke producten en diensten aangewezen op de gemeente Apeldoorn. Wij bedienen hen daarin graag optimaal. Daarvoor is een organisatie nodig die zowel resultaatgericht als wendbaar is. Dit vraagt veel van onze bedrijfsprocessen: deze zijn op orde en kunnen bovendien soepel inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen.

In het bestuursakkoord 2018-2022 De Kracht van Apeldoorn schrijven wij: “De gemeente kan én durft soepel in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen. De menselijke maat in de dienstverlening blijft de norm”.
Daarvoor hebben wij deskundige en flexibele medewerkers, die continu leren en zichzelf ontwikkelen. Na de ingebruikname van het verbouwde stadhuis per 2020 beschikken we over een duurzaam en toekomstbestendig stadhuis en andere werklocaties. De coronacrisis vraagt echter meer: een stadhuis dat aanpasbaar is op verschillende manieren van werken. De bedrijfsvoeringsprocessen verbeteren we zodanig dat deze adequaat, betrouwbaar én aanpasbaar zijn. Daartoe hebben wij een verbeterprogramma ingericht, het “Beheersplan”. Maar niet alleen de processen verbeteren we, het gaat ook over ontwikkeling van medewerkers en over cultuur. Door de procesverbetering hebben we up to date en correcte informatie over geld, prestaties en risico’s. Dat geeft bestuur en management een betrouwbare basis voor beslissingen. De informatievoorziening is op orde en speelt soepel in op de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Speerpunten bedrijfsvoering

Onze bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie in het realiseren van de strategische doelstellingen en ondersteunt een klantgerichte dienstverlening: effectief en efficiënt.

In de afgelopen jaren is het aantal taken van de gemeente, met name in het sociaal domein, sterk uitgebreid. Het is een grote opgave om alle taken met behoud van resultaat en kwaliteit te realiseren binnen de vastgestelde begroting. Om dit mogelijk te maken voeren we per 2021 een nieuw sturingsmodel in, waarbij de nadruk nog meer komt te liggen op de verantwoordelijkheid van medewerkers en van teams. Dit is beschreven in het Organisatierapport 2020. De bedrijfsvoering verbeteren we aan de hand van het Beheersplan, de cultuur ontwikkelen we, geleid door het in 2020 vastgestelde Cultuurplan, MD programma, vernieuwing van werkwijzen en sturingsvormen. Daarmee formuleren we drie speerpunten: sturing, beheer, cultuur.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05