Strategische doelen en topthema's

Comfortabele Gezinsstad

Comfortabele Gezinsstad
Apeldoorn is een Comfortabele gezinsstad en dat willen we blijven. Een gemeente waarin het voor iedereen, jong en oud, fijn wonen, werken en recreëren is. Met het programma werken we aan een actieve, vitale, aantrekkelijke en kindvriendelijke familiestad. Het college wil het programma verder uitwerken langs drie programmalijnen:

 1. Buitenruimte voor iedereen, dat zich richt op een uitnodigende Apeldoornse buitenruimte,
  die aantrekkelijk is om meer te bewegen en te ontmoeten. We richten ons op buurten die aantrekkelijk zijn voor kinderen en hun ouders maar ook voor de oudere buurtbewoners als het gaat om een veilige en bespeelbare omgeving met ruimte voor voetgangers en fietsers en waar in de toekomst de auto te gast is. In.het  bijzonder is er aandacht voor de schoolpleinen en schoolomgeving en
 2. Gezond en veilig opgroeien, dat zich richt op goede voorzieningen voor ouderen en kinderen en waarbij we op het gebied van sport en cultuur werken aan het beste aanbod. Een gezonde leefstijl staat hoog in het vaandel en het programma JOGG is onlosmakelijk verbonden met de gezinsstad. We zoeken naar ruimte voor samen bewegen in de buitenruimte (pilots Cruijffcourts plus) en investeren jn jeugdparticipatie om samen met jongeren te werken aan de toekomst van onze gemeente.
 3. Generaties verbinden, waarbij het bevorderen van begrip en de sociale cohesie tussen generaties en mensen van verschillende achtergrond centraal staat en iedereen mee kan doen, mensen die hier al langer wonen, nieuwe inwoners en tijdelijke inwoners zoals de gezinnen in het AZC.

Voor het uitwerken van deze drie programmalijnen zijn de volgende hoofddoelstellingen:

 • Buitenruimte voor iedereen: In 2022 participeren mensen meer in de Apeldoornse
  buitenruimte (bijvoorbeeld door beweging, spelen, activiteiten en ontmoeting).
 • Gezond en veilig opgroeien: In 2022 geven ouders en kinderen Apeldoorn een 8 als het gaat om veilig en gezond opgroeien.
 • Generaties verbinden: De sociale samenhang (cohesie) tussen mensen uit verschillende
  generaties en culturen in Apeldoorn is in 2022 sterker dan nu. En het aantal georganiseerde activiteiten om generaties met elkaar in contact te brengen ligt in Apeldoorn in 2022 op 10 per stadsdeel.


Waar vindt u de uitwerking van dit strategische doel terug?

De maatregelen komen terug in verschillende programma’s van de MPB. Buitenruimte is vooral terug te vinden in programma 3 en 9, gezond en veilig opgroeien in programma’s 5, 6 en 7 en generaties verbinden in 6, 7, 8 en 9.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05