Buitenstad

3.1. Toekomstbestendige locaties voor werken, wonen en leven.

Belangrijke randvoorwaarde in onze economische ambities is de beschikbaarheid van toekomstbestendige locaties voor werken, wonen en leven. We willen de vestigingsbehoefte van ondernemers accommoderen. In Apeldoorn is op de bestaande bedrijventerreinen nauwelijks bedrijfsruimte te vinden. De vraag naar fysieke ruimte is echter onverminderd aanwezig. We streven daarom naar de uitgifte van nieuwe terreinen, transformatie van bestaande terreinen en stimuleren de realisatie van innovatie werklocaties.

PRESTATIE

3.1.1. In 2021 creëren we nieuwe werklocaties voor bestaande en nieuwe ondernemingen om zich te vestigen in Apeldoorn.

Op de bestaande bedrijventerreinen is vrijwel geen kavel meer beschikbaar. Met deze ontwikkeling willen we de (regionale) behoefte aan bedrijfskavels opvangen.

 

3.1.2. In 2021 stimuleren we de transformatie en herontwikkeling van bestaande werklocaties.

Bestaande werklocaties moeten kwalitatief voldoen aan de huidige en toekomstige wensen en voorzieningen. Onze inzet is om bestaande locaties te transformeren zodat ze toekomstbestendig zijn.

 

3.1.3. In 2021 spelen we in op de veranderende marktvraag door de ontwikkeling van nieuwe creatieve werkmilieus te stimuleren.

Zo is er bijvoorbeeld bij startende bedrijven meer vraag naar flexibele kantoorconcepten en locaties waar innovatie wordt gestimuleerd.

 

3.1.4. In 2021 verkennen we de mogelijkheid voor de realisatie van bedrijventerrein Ecofactorij II om de grootschalige vraag op te vangen.

 

3.1.5. In 2021 ontwikkelen we Uddel ll en uitbreiding Kieveen voor de economische vitaliteit van de dorpen.

 

3.1.6. We starten in 2021 een onderzoek naar onbenutte ruimte om kansen inzichtelijk te maken.

 

3.1.7. In 2021 gaan we aan de slag met transformatieopgaven uit het Masterplan binnenstad, met bijzondere aandacht voor de spoorzone en het kernwinkelgebied

 

3.1.8. In 2021 realiseren we de levering van gronden voor ca. 20 ha bedrijvigheid binnen lopende grondexploitaties.

De geraamde aantallen en hectares voor 2021 nemen we op in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2021.

 

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05