Openbare ruimte

1.1 Iedereen moet zich (op een betaalbare wijze) kunnen verplaatsen met (innovatieve) vormen van vervoer

We vinden het belangrijk dat iedereen in Apeldoorn kan deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Maatwerk en nieuwe vormen van vervoer zijn daarbij nodig. Op het gebied van openbaar vervoer werkt de provincie Gelderland samen met partners (gemeenten, Cleantech Regio) aan de transitie naar een nieuw openbaar vervoerssysteem met ingang van de nieuwe concessie. We zoeken naar nieuwe vormen van vervoer en er is ruimte voor innovatieve ontwikkelingen op dit gebied. Inzet van Apeldoorn is dat iedereen van dit openbaar vervoer gebruik moet kunnen blijven maken en dat het betaalbaar blijft voor iedereen.

 

Indicatoren:

Dit doel laat zich moeilijk in een getal of beoordeling vangen.

 

PRESTATIE

1.1.1. Vraagafhankelijk vervoer als aanvulling op de nieuwe busconcessie

Wij sturen actief richting de provincie op de verkenning in hoeverre vraagafhankelijk vervoer, zoals Mobuur, een aanvulling kan zijn in die woonwijken waar reguliere buslijnen dreigen te verdwijnen.. Begin juli heeft de provincie de concessie ingetrokken. Op dit moment is onduidelijk wanneer een nieuwe concessie ingaat en welke consequenties dit heeft voor de bestaande lijnen.

 

1.1.2 We onderzoeken, en bij gunstig resultaat: realiseren, de inzet van deelauto's vanuit parkeergarage Haven Centrum

In de bestaande parkeergarage Haven Centrum kunnen we een nieuwe innovatieve wijze van vervoer aanbieden: deelauto’s. De randvoorwaarden en de (on)mogelijkheden worden hiervoor in beeld gebracht. Hierbij wordt ook verkend of een deel van het gemeentelijke wagenpark kan worden ingezet als deelauto buiten kantoortijden.

 

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05