Buitenstad

4.1. We werken aan de beste Veluwe beleving!

De Veluwe als de meest gastvrije vakantiebestemming van Nederland met het sterkste toeristische aanbod, de beste natuur en het beste beleefbare erfgoed. Dit is een grote opgave die zich richt op verschillende pijlers: natuur, erfgoed, economie/toerisme en landschap. We streven naar een gezonde verhouding tussen mens en natuur, waarbij we de kwaliteit van ons landschap verbeteren en kwalitatieve groei van toerisme nastreven. Dat doen we met het programma 'Wij zijn Veluwe'. In regionaal verband werken we samen met de Veluwe Alliantie aan het kwalitatief versterken van toerisme, recreatie, natuur, erfgoed en landschap. Apeldoorn levert als grootste gemeente op de Veluwe hieraan een stevige bijdrage.

PRESTATIE

4.1.1. We actualiseren in 2021 de ‘Wij zijn Veluwe’ aanpak en brengen die in lijn met de aangepaste gebiedsagenda Veluwe (Veluwe op 1) en veranderende lokale vraagstukken (o.a. rondom Herdenken en Vieren, Apeldoornsche Bosch, Lokaal Gastheerschap)

 

4.1.2. In 2021 rondt de Provincie samen met ons en de terreinbeherende organisaties het plan voor recreatiezonering Veluwe af, waar wij concrete maatregelen voor Apeldoorn uit vertalen.

 

4.1.3. In 2021 maken we het actieplan biodiversiteit (zie programma 3).

 

NIEUWE ONTWIKKELING

Afwaardering investering Koningslijn (ombuiging)

In het integrale programma ‘Wij zijn Veluwe’ is investeringsruimte gecreëerd voor het versterken van de beleving en gebruik Koningslijn en omgeving. Grote investering is de realisatie van de stallingsloods voor de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij.

Vanuit de gebiedsopgave Veluwe zijn investeringsmiddelen beschikbaar gekomen voor de loods. De gereserveerde middelen vanuit de gemeente Apeldoorn komen daarmee beschikbaar voor de ombuiging.

 

Benodigd budget

Besparing van eenmalig € 50.000 in 2021.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05