Bijlage

Enkele kerngegevens

Gegevens per 1 januari van het jaar

Omschrijving

Begroting

2020

2021

A.

Belangrijkste maatstafgegevens voor uitkering Gemeentefonds

1.

Waarde woningen (x € 1.000)

17.567.750

17.660.000

Waarde niet woningen (x € 1.000)

4.082.800

4.113.000

totale waarde onroerende zaken binnen de gemeente

21.650.550

21.773.000

2.

Inwoners

162.022

163.710

3.

Jongeren; inwoners jonger dan 18 jaar

31.675

31.556

4.

Ouderen; inwoners ouder dan 65 jaar

43.950

45.040

5.

Huishoudens met een laag inkomen

22.876

23.098

6.

Bijstandsontvangers o.b.v. 3 jaarsgemiddelde (WWB, IOAW, IOAZ) *

3.654

3.546

7.

Uitkeringsontvangers (WWB, IOAW, IOAZ, WSW, Wajong, WAO en WIW)

13.129

12.764

8.

Minderheden

8.699

8.772

9.

Eenouderhuishoudens

5.133

5.210

10.

Huishouden

76.244

76.983

11.

Lokaal klantenpotentieel

170.117

172.180

(klantenkring van de lokale gemeentelijke voorzieningen in kring van 20 km)

12.

Regionaal klantenpotentieel

254.767

257.424

(klantenkring van de regionale gemeentelijke voorzieningen in kring van 60 km)

13.

Leerlingen voorgezet onderwijs

10.939

11.816

(leerlingen worden geteld in de gemeente waar zij naar school gaan)

14.

Oppervlakte gemeente

33.983

33.983

15.

Woonruimten

77.242

78.072

16.

Omgevingsadressendichtheid

133.861

135.580

17.

Bedrijfsvestigingen (bron: CBS)

17.228

18.151

18.

Totale oppervlakte bebouwing in ha (1 ha = 10.000m2)

1.014

1.024

19.

Oppervlakte bebouwing in bebouwde kom (in ha)

827

838

20.

Oppervlakte bebouwing buiten bebouwde kom (in ha)

188

187

21.

Wajongers

3.151

3.141

22.

Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

3.581

3.566

23.

Gemiddels gestandaardiseerd inkomen per huishouden

48.110

48.457

24.

Bedden

489.092

489.092

B.

Overige fysieke structuurgegevens

1.

Lengte van de wegen (oppervlakte in ha.):

- buiten de bebouwde kom

247

249

- binnen de bebouwde kom

796

798

totaal

1.043

1.047

2.

Lengte van de riolering in km

1.330

1.330

3.

Oppervlakte openbaar groen excl. bossen en begraafplaatsen (in ha)

940

941

* Hierin houdt Rijk nog geen rekening met de gevolgen van corona en mogelijke stijging van het aantal bijstandsontvangers.

 

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05