Bijlage

Algemene reserve

Algemene reserve

Stand per 01-01-2019

39.131.975

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-2.000.000

Resultaat jaarrekening 2018

38.088.179

Precario Liander 2019

7.500.000

Extra aflossen reserve tekort grondbedrijf

-10.801.301

Huis van de Stad

-1.044.000

Bijdrage eenmalige middelen Anklaar

4.303.644

Bijdrage aan reserve Hoger Onderwijs

-2.000.000

Bijdrage aan Bedrijfsvoeringsreserve

-1.000.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2019

50.000

Eerste wijziging 2019

-180.000

Bijdrage uit energietransitie

300.000

Archeologisch noodfonds

-44.845

VJN: bijdrage Grondbedrijf

6.100.000

VJN: afromen reserve Zwitsal

1.000.000

VJN: onttrekking AR

-2.189.000

Leningenfonds

-100.000

Stand per 01-01-2020

77.114.652

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-2.000.000

Resultaat jaarrekening 2019

9.100.000

Precario Liander 2020

7.500.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.302.000

Dekking Huis van de Stad uit AR

-1.190.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage uit energietransitie

200.000

Stand per 01-01-2021

92.296.652

Precario Liander 2021

7.500.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

0

Bijdrage uit energietransitie

0

Resultaat 2021

1.603.000

Stand per 01-01-2022

101.669.652

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage an Zwembad Noord

-1.200.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

0

Stand per 01-01-2023

100.739.652

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

0

Stand per 31-12-2023

101.009.652

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

Stand per 31-12-2024

102.309.652

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05