Hoofddoelstelling 3: Aantrekkelijk en duurzaam werkklimaat voor iedereen in elke levensfase.

Trendanalyse

Trendanalyse

Aantal werkzame personen in Apeldoorn

 Na een lange periode van terugloop zien er nu weer een stijgende lijn. Het aantal werkzame personen groeit in de gemeente Apeldoorn. Hierin zien we het herstel van de economie terug op lokaal niveau.

Leegstand kantoren

De verwachting is dat de leegstand slechts licht zou dalen. De doelstelling is een afname naar een frictieleegstandsniveau (van 4%) in 2022. De gevolgen van COVID-19 zijn in deze prognose nog niet verwerkt.

Netto uitgifte bedrijventerrein

In 2019 is ruim 12 ha grond verkocht. Dit is 1 ha meer dan verwacht. Op dit moment is een groot deel van de nog uit te geven gronden gereserveerd. Net zoals voorgaande jaren is er voor gekozen om niet al deze gronden in 2020 mee te nemen als feitelijke gronduitgiftes, maar hier een deel van op te nemen. Er is dus gekozen voor een voorzichtig, reëel uitgangspunt.

Op basis van getekende overeenkomsten en reserveringen zijn de geraamde gronduitgiftes in 2020 bepaald.
De afname van het aantal geraamde hectares bedrijventerrein in 2020 heeft verschillende redenen. Enerzijds komt dit doordat er in het jaar 2019 meer bedrijfskavels zijn verkocht dan geraamd. Een deel van de verklaring zit dus in een versnelling van de uitgifte. Daarnaast is er voor het komende jaar geen grondverkoop op de Noordkaap (Apeldoorn Noord II) geraamd ondanks vergevorderde gesprekken over de verkoop van deze kavel. De potentiële afnemer van deze kavel van 6 hectare is in gesprek met verschillende huurders. Mocht het toch op korte termijn lukken om voldoende huurders te binden dan bestaat de kans dat dit jaar de kavel alsnog wordt afgenomen wat een forse versnelling van het uitgiftetempo met zich mee kan brengen. Tot slot is de verwachte verkoop van Ecofactorij I wat naar beneden bijgesteld. Dit komt doordat de verkoop van een kleinere kavel in 2020 meer kans van slagen heeft dan de grotere kavels.

Waardering ondernemingsklimaat

De waardering van het ondernemersklimaat wordt periodiek gemeten, in 2018 is de laatste meting verricht.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05