Bestuur, inwoners en geld

1.5 Wij werken regionaal samen waar dit meerwaarde heeft voor onze doelen

Apeldoorn is onderdeel van een regio en in die regio willen we, als geziene samenwerkingspartner, samenwerken met andere overheden en partners. De regio kan per onderwerp verschillen. Soms strekt hij zich uit van Stedendriehoek tot en met Achterhoek, soms is het een eenmalig werkverband met enkele steden, soms is het de oude vertrouwde Stedendriehoek/Cleantechregio en soms is het een verplichte samenwerking zoals in het geval van de Jeugdwet. We werken samen vanuit het belang voor Apeldoorn, zelfbewust maar niet arrogant. We hebben niet alleen oog voor onze eigen doelen, maar ook voor de doelen van onze regionale partners. Telkens zullen we zoeken naar het schaalniveau van samenwerking dat past bij de aard van het onderwerp. We werken niet alleen samen met andere overheden, maar ook met inwoners, instellingen en bedrijven. We hebben een open houding, we zijn eerlijk over de voor- en nadelen van de samenwerking en de keuzes die we hierin maken. Problemen in de samenwerking laten we niet voortsudderen, we lossen ze samen met onze partners op.

PRESTATIE

1.5.1 Wij informeren de Raad jaarlijks over de voortgang van de regionale samenwerking

Zoals gezegd vindt de praktische uitvoering van de agenda's van de regionale samenwerking plaats binnen de toepasselijke programma's. Op deze plaats leggen wij vast dat wij de Raad jaarlijks, bij voorkeur schriftelijk, in meer brede zin informeren over het verloop van de regionale samenwerking in zijn algemeenheid: hoe gaat het met de regionale samenwerking?  

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05