1. Het verkleinen van de ecologische voetafdruk van Apeldoorn

Trendanalyse

Trendanalyse

Geregistreerde energielabels

Het overzicht laat een duidelijke stijging van het aantal geregistreerde labels zien. Dit is een positieve ontwikkeling die bijdraagt aan de nauwkeurigheid van de warmtekansenkaarten op wijkniveau.  
De gegevens voor 2019 zijn nog niet beschikbaar.

Hernieuwbare electriciteit

In bovenstaande figuur is het percentage hernieuwbare elektriciteit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa opgenomen. Cijfers voor 2019 voor Apeldoorn zijn nog niet beschikbaar. De stijging van hernieuwbare elektriciteit elders in Nederland verklaart zich voornamelijk door de plaatsing van windturbines. Zonder windturbines kunnen wij deze stijging nu niet bijbenen. Overigens is het percentage hernieuwbare elektriciteit een andere parameter dan het percentage energieneutraliteit.

Omvang huishoudelijk restafval

Huishoudelijk restafval in Apeldoorn is per inwoner veel lager dan het landelijk gemiddelde. De daling in 2019 ten opzichte van 2018 is het gevolg van de start met het omgekeerd inzamelen door het recycleplan "Recycleservice 2025". We verwachten voor 2020 en verdere jaren een verdere afname van het huishoudelijke restafval vanwege ons beleid rondom omgekeerd afvalinzamelen.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05