Programma

Milieu

(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2020Baten 2020Saldo 2020Saldo 2021Saldo 2022Saldo 2023
0.10 Mutaties reserves€ 402€ 491€ 88€ 38€ 15€ 15
7.3 Afval€ 18.734€ 23.883€ 5.150€ 5.250€ 5.373€ 5.450
7.4 Milieubeheer€ 7.010€ 376€ -6.634€ -6.810€ -6.988€ -7.164
00990031 Reserve Huisvuilrechten prg 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990055 Rop p4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990064 Resvgebiedsgericht grondwaterbeheer€ 200€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0
00990066 Reserve BROA prg4€ 202€ 291€ 88€ 38€ 15€ 15
00990072 Algemene reserve programma 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300001 Aanslag afvalstoffenheffing€ 529€ 0€ -529€ -541€ -553€ -566
07300002 Afvalverzameling/-verwerking€ 365€ 710€ 344€ 356€ 357€ 366
07300003 Verwerking grofvuil€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300004 Inzameling restafval€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300005 Verwerking restafval€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300006 Inzameling gft-afval€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300007 Verwerking gft-afval€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300009 Kunststoffen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300010 Sorteerapparaten kunststof€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300011 Inzameling klein chemisch afval€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300012 Verwerking klein chemisch afval€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300013 Inzameling afval€ 12.205€ 0€ -12.205€ -12.467€ -12.735€ -13.009
07300014 Verwerking afval€ 4.058€ 0€ -4.058€ -4.145€ -4.234€ -4.325
07300015 Inzameling papier€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300016 Vergoeding verenigingen papierinzam.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300017 Inzameling glas€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300018 Registratie ledigingen containers€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300019 Ondergrondse containers€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300020 Beheer milieupark overslaglocatie€ 108€ 0€ -108€ -107€ -107€ -107
07300021 Algemene kosten Circulus€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300022 Subsidie rommelmarkten€ 6€ 0€ -6€ -6€ -7€ -7
07300023 Overige kosten huishoudelijk afval€ 619€ 206€ -413€ -421€ -429€ -436
07300024 Regie afval€ 208€ 0€ -208€ -212€ -217€ -221
07300025 Minicontainers€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300026 Retourpunten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300027 Bijdrage afvalfonds€ 0€ 1.506€ 1.506€ 1.539€ 1.572€ 1.605
07300028 Overige opbrengsten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300029 Opbrengst afvalstoffenheffing€ 0€ 21.260€ 21.260€ 21.654€ 22.126€ 22.599
07300030 Opbrengst papier€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300031 Loonkosten taakveld 7.3 RL€ 190€ 0€ -190€ -195€ -201€ -207
07300032 Inzameling grofvuil€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300033 Beheer inzamelmiddelen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300034 Circulaire economie€ 346€ 202€ -144€ -102€ -97€ -139
07300035 Recyclingskosten verpakkingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300037 Voorziening Huisvuilrecht TV 7.3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300038 Area055 - Cleantech werk€ 100€ 0€ -100€ -100€ -101€ -102
07400001 Loonkosten taakveld 7.4 RL€ 694€ 0€ -694€ -715€ -737€ -759
07400002 Kosten OVIJ€ 4.220€ 176€ -4.044€ -4.163€ -4.278€ -4.400
07400003 UB milieubeheer€ 62€ 0€ -62€ -63€ -64€ -65
07400004 UB duurzaamheid€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400005 Energietransitie€ 1.510€ 0€ -1.510€ -1.592€ -1.629€ -1.657
07400006 Bodemmodule€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400007 Energieopbrengst Hoenderparkweg€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400014 Ondersteuning regio veluwe-rsd€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400015 Gevelsanering diverse projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400016 Renovatiesprong Apeldoorn€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400017 Expl gebiedsgericht grondwaterbeheer€ 225€ 200€ -25€ -24€ -23€ -22
07400018 Monitoring asbestdaken€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400019 Regeling Premie op actie energietr.€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
07400020 cVVP Interregionaal Subs.proj Europa€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400023 Intensivering toezicht/handhaving€ 224€ 0€ -224€ -228€ -232€ -236
07400024 Energietransitie De Maten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400025 Subsidie coll zonne-energieprojecten€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
07400027 Energieloket€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400028 Energietrans. Kerschoten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400029 Apeldoorn aardgasvrij€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400030 Regeling reductie energ.verbruik€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200
4800 Mutaties reserves€ 200€ 0€ -200€ -200€ -200€ -200
4800 Mutaties reserves€ 202€ 0€ -202€ -233€ -157€ -157
8800 Mutaties reserves€ 0€ 291€ 291€ 272€ 173€ 173
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 529€ 0€ -529€ -541€ -553€ -566
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 26€ 0€ -26€ -27€ -27€ -28
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 36€ 0€ -36€ -34€ -32€ -30
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 710€ 710€ 721€ 732€ 744
4470 Onderhoud vastgoed€ 26€ 0€ -26€ -24€ -34€ -34
4820 Afschrijvingen€ 184€ 0€ -184€ -186€ -188€ -190
4810 Mutaties voorzieningen€ 83€ 0€ -83€ -83€ -83€ -85
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -11
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 12.205€ 0€ -12.205€ -12.467€ -12.735€ -13.009
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 4.058€ 0€ -4.058€ -4.145€ -4.234€ -4.325
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 16€ 0€ -16€ -15€ -14€ -13
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 91€ 0€ -91€ -92€ -93€ -94
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 6€ 0€ -6€ -6€ -7€ -7
4400 Overige goederen en diensten€ 349€ 0€ -349€ -356€ -362€ -369
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 190€ 190€ 194€ 197€ 201
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 270€ 0€ -270€ -275€ -280€ -285
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 16€ 16€ 16€ 16€ 17
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 208€ 0€ -208€ -212€ -217€ -221
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 1.506€ 1.506€ 1.539€ 1.572€ 1.605
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 21.260€ 21.260€ 21.654€ 22.126€ 22.599
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 190€ 0€ -190€ -195€ -201€ -207
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 156€ 0€ -156€ -154€ -143€ -139
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8507 Inkomensoverdrachten Europese Uni€ 0€ 202€ 202€ 233€ 157€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 190€ 0€ -190€ -182€ -111€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 100€ 0€ -100€ -100€ -101€ -102
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 694€ 0€ -694€ -715€ -737€ -759
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 4.220€ 0€ -4.220€ -4.342€ -4.460€ -4.582
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 176€ 176€ 179€ 182€ 182
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 62€ 0€ -62€ -63€ -64€ -65
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 1.510€ 0€ -1.510€ -1.592€ -1.629€ -1.657
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 200€ 0€ -200€ -200€ -200€ -200
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 5€ 0€ -5€ -4€ -4€ -4
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4712 Bodemsanering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 20€ 0€ -20€ -20€ -19€ -19
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8507 Inkomensoverdrachten Europese Uni€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 224€ 0€ -224€ -228€ -232€ -236
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 26.146€ 24.750€ -1.397€ -1.522€ -1.600€ -1.698
Saldo€ 402€ 491€ 88€ 38€ 15€ 15
Saldo€ 18.734€ 23.883€ 5.150€ 5.250€ 5.373€ 5.450
Saldo€ 7.010€ 376€ -6.634€ -6.810€ -6.988€ -7.164
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 200€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 202€ 291€ 88€ 38€ 15€ 15
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 529€ 0€ -529€ -541€ -553€ -566
Saldo€ 365€ 710€ 344€ 356€ 357€ 366
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 12.205€ 0€ -12.205€ -12.467€ -12.735€ -13.009
Saldo€ 4.058€ 0€ -4.058€ -4.145€ -4.234€ -4.325
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 108€ 0€ -108€ -107€ -107€ -107
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -7€ -7
Saldo€ 619€ 206€ -413€ -421€ -429€ -436
Saldo€ 208€ 0€ -208€ -212€ -217€ -221
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 1.506€ 1.506€ 1.539€ 1.572€ 1.605
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 21.260€ 21.260€ 21.654€ 22.126€ 22.599
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 190€ 0€ -190€ -195€ -201€ -207
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 346€ 202€ -144€ -102€ -97€ -139
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 100€ 0€ -100€ -100€ -101€ -102
Saldo€ 694€ 0€ -694€ -715€ -737€ -759
Saldo€ 4.220€ 176€ -4.044€ -4.163€ -4.278€ -4.400
Saldo€ 62€ 0€ -62€ -63€ -64€ -65
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.510€ 0€ -1.510€ -1.592€ -1.629€ -1.657
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 225€ 200€ -25€ -24€ -23€ -22
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 224€ 0€ -224€ -228€ -232€ -236
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200
Saldo€ 200€ 0€ -200€ -200€ -200€ -200
Saldo€ 202€ 0€ -202€ -233€ -157€ -157
Saldo€ 0€ 291€ 291€ 272€ 173€ 173
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 529€ 0€ -529€ -541€ -553€ -566
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 26€ 0€ -26€ -27€ -27€ -28
Saldo€ 36€ 0€ -36€ -34€ -32€ -30
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 710€ 710€ 721€ 732€ 744
Saldo€ 26€ 0€ -26€ -24€ -34€ -34
Saldo€ 184€ 0€ -184€ -186€ -188€ -190
Saldo€ 83€ 0€ -83€ -83€ -83€ -85
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -11
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 12.205€ 0€ -12.205€ -12.467€ -12.735€ -13.009
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4.058€ 0€ -4.058€ -4.145€ -4.234€ -4.325
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 16€ 0€ -16€ -15€ -14€ -13
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 91€ 0€ -91€ -92€ -93€ -94
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 6€ 0€ -6€ -6€ -7€ -7
Saldo€ 349€ 0€ -349€ -356€ -362€ -369
Saldo€ 0€ 190€ 190€ 194€ 197€ 201
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 270€ 0€ -270€ -275€ -280€ -285
Saldo€ 0€ 16€ 16€ 16€ 16€ 17
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 208€ 0€ -208€ -212€ -217€ -221
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 1.506€ 1.506€ 1.539€ 1.572€ 1.605
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 21.260€ 21.260€ 21.654€ 22.126€ 22.599
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 190€ 0€ -190€ -195€ -201€ -207
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 156€ 0€ -156€ -154€ -143€ -139
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 202€ 202€ 233€ 157€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 190€ 0€ -190€ -182€ -111€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 100€ 0€ -100€ -100€ -101€ -102
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 694€ 0€ -694€ -715€ -737€ -759
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4.220€ 0€ -4.220€ -4.342€ -4.460€ -4.582
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 176€ 176€ 179€ 182€ 182
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 62€ 0€ -62€ -63€ -64€ -65
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.510€ 0€ -1.510€ -1.592€ -1.629€ -1.657
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 200€ 0€ -200€ -200€ -200€ -200
Saldo€ 5€ 0€ -5€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 20€ 0€ -20€ -20€ -19€ -19
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 224€ 0€ -224€ -228€ -232€ -236
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

Toelichting budgetafwijkingen / grote mutaties

Er zijn geen verschillen van € 500.000 of groter per taakveld.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 11:29:52 met de export van 10/30/2020 11:13:06