Programma

Milieu

Ambitie van het programma

We focussen ons op het verkleinen van de ecologische voetafdruk van Apeldoorn: wat kunnen onze inwoners, onze bedrijven en wij als gemeente zelf doen om de impact op onze omgeving zo klein mogelijk te maken? Dit gaat zowel over de energietransitie van fossiele naar duurzame brandstoffen, als ook over het verminderen van het gebruik van grondstoffen en het gezonder (schoner en stiller) maken van onze omgeving. Onze ambitie is om de ecologische voetafdruk van Apeldoorn in 2024 verkleind te hebben.

Speerpunten van beleid

Verduurzaming levert een belangrijke bijdrage aan de strategische doelen en topthema’s van de gemeente Apeldoorn, zoals de comfortabele gezinsstad en de ondernemende stad. We merken, dat zowel bewoners als bedrijven zich ervan bewust zijn dat ze komende jaren de transitie naar een duurzame woon- en werkomgeving moeten maken.
Dat dit programma een bijdrage levert aan het strategisch doel duurzaamheid is duidelijk; vergeet daarbij niet dat dit strategische doel ook over werkgelegenheid en wonen gaat (programma 9) en klimaatadaptatie en mobiliteit (programma 3).
Voor wat betreft de andere thema’s van ons college (inclusiviteit, participatie en financieel gezond) kan worden geconcludeerd dat dit begrotingsprogramma daarop direct aansluit. De verduurzaming van Apeldoorn vraagt van iedereen investeringen. Daarop wordt in deze begroting ook ingezet. Tegelijkertijd wordt het de uitdaging (zoals ook landelijk in het kader van het Klimaatakkoord belicht) ervoor te zorgen dat iedereen met deze verduurzaming (ook financieel) mee kan doen. Duurzaamheid is een thema waarop we de samenwerking met inwoners, woningbouwcorporaties, instellingen en bedrijven zoeken. Alleen samen kunnen we de eerste stappen in deze transitie succesvol zetten

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 11:29:52 met de export van 10/30/2020 11:13:06