Programma

Openbare ruimte

(bedragen × € 1.000)
TaakveldSaldo 2020BegrotingMeerjarenbegroting
(Incl. 1e wijziging)Lasten 2021Baten 2021Saldo 2021Saldo 2022Saldo 2023Saldo 2024
0.10 Mutaties reserves€ 366€ 37€ 23€ -14€ -14€ -14€ -14
0.63 Parkeerbelasting€ 4.116€ 0€ 4.123€ 4.123€ 4.226€ 4.276€ 4.349
1.2 Openbare orde en veiligheid€ -126€ 208€ 81€ -127€ -128€ -131€ -135
2.1 Verkeer en vervoer€ -14.564€ 15.532€ 1.627€ -13.905€ -15.879€ -17.047€ -17.821
2.2 Parkeren€ -4.045€ 4.223€ 10€ -4.213€ -4.289€ -4.302€ -4.321
2.5 Openbaar vervoer€ -73€ 74€ 0€ -74€ -76€ -78€ -80
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie€ -12.601€ 15.311€ 1.588€ -13.723€ -14.098€ -14.568€ -14.938
7.2 Riolering€ 3.642€ 21.015€ 24.943€ 3.929€ 3.831€ 3.915€ 3.995
7.4 Milieubeheer€ -209€ 212€ 0€ -212€ -215€ -218€ -222
7.5 Begraafplaatsen en crematoria€ 434€ 3.117€ 3.606€ 489€ 501€ 515€ 526
00990028 Reserve begraven prg 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990030 Reserve Huisvuilrechten prg 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990033 Reserve vernieuwen bomensbest prg 3€ -14€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
00990036 Verr.reserve wegenonderhoud p03€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990038 Verr.reserve begraafplaatsen p03€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990040 Reserve BROA prg3€ 380€ 23€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0
00990054 Rop p3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990075 Reserve algemeen PR03€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00630001 Opbrengst parkeergelden contant€ 593€ 0€ 595€ 595€ 578€ 588€ 598
00630002 Opbrengst parkeergelden pin/chip€ 2.288€ 0€ 2.291€ 2.291€ 2.420€ 2.443€ 2.484
00630003 Opbrengst parkeervergunningen€ 744€ 0€ 746€ 746€ 747€ 757€ 770
00630004 Opbrengst kraskaarten€ 51€ 0€ 51€ 51€ 52€ 52€ 53
00630005 Opbrengst afkoopsommen€ 28€ 0€ 28€ 28€ 29€ 30€ 31
00630007 Belparkeren€ 411€ 0€ 412€ 412€ 400€ 406€ 413
01200011 Opbr. fiscalisering parkeerboetes€ 79€ 0€ 81€ 81€ 83€ 86€ 87
01200012 Kosten fiscalisering parkeerboetes€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
01200013 Dierenasiel€ -205€ 208€ 0€ -208€ -211€ -217€ -222
02100001 Loonkosten taakveld 2.1 BO€ -4.128€ 4.155€ 0€ -4.155€ -4.279€ -4.407€ -4.539
02100002 Bevordering verkeersdoorstroming€ -273€ 268€ 0€ -268€ -262€ -267€ -271
02100003 Bevordering verkeersveiligheid€ -243€ 187€ 0€ -187€ -181€ -185€ -189
02100004 Stimuleringsmaatregelen fiets€ -129€ 130€ 0€ -130€ -131€ -134€ -136
02100005 Aanleg inritten stadsdeel noord€ 0€ 31€ 31€ 0€ 0€ 0€ 0
02100006 Kosten schadeclaims€ -12€ 13€ 0€ -13€ -13€ -13€ -13
02100007 Verkeersmaatregelen evenementen€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
02100008 Verhardingsmaterialen en zand€ -93€ 95€ 0€ -95€ -97€ -98€ -100
02100009 Afvoer- en stortkosten verhardingen€ -67€ 68€ 0€ -68€ -69€ -70€ -72
02100010 Exploitatielasten uriliften€ -36€ 38€ 0€ -38€ -46€ -60€ -61
02100011 Herstel straatwerk€ 137€ 258€ 381€ 123€ 151€ 217€ 221
02100012 Leges telecommunicatieverordening€ 207€ 0€ 246€ 246€ 217€ 152€ 152
02100013 Verkoop/verhuur materiaal€ 6€ 0€ 6€ 6€ 7€ 7€ 7
02100014 Kapitaallasten elementverhardingen€ -109€ 259€ 0€ -259€ -420€ -596€ -774
02100015 Kapitaallasten gesloten verhardingen€ -618€ 696€ 0€ -696€ -1.025€ -1.195€ -1.357
02100016 Wegmarkeringen€ -100€ 102€ 0€ -102€ -105€ -107€ -109
02100017 Abri's€ -7€ 8€ 0€ -8€ -8€ -9€ -9
02100018 Wildkerende roosters€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -16€ -16
02100019 Borden, palen en bermplanken€ -95€ 102€ 5€ -96€ -98€ -99€ -101
02100020 Mechanische afsluitpalen (map)€ -27€ 28€ 0€ -28€ -28€ -29€ -29
02100021 Bruggen algemeen€ -156€ 175€ 5€ -170€ -190€ -211€ -231
02100022 Asfalt onderzoek., metingen+inspec.€ -68€ 67€ 0€ -67€ -68€ -69€ -71
02100023 Asf.wegen mat. (split+koudasfalt)€ -27€ 27€ 0€ -27€ -27€ -28€ -28
02100025 Asfalt onderhoud recr.fietspaden€ -104€ 102€ 0€ -102€ -104€ -106€ -108
02100026 Onderhoud recr.fietspaden buitengeb.€ -33€ 33€ 0€ -33€ -34€ -35€ -35
02100027 Asfalt overig onderh. en reparaties€ -208€ 205€ 0€ -205€ -209€ -213€ -216
02100028 Elementverharding noord€ -73€ 46€ 0€ -46€ -46€ -47€ -48
02100029 Elementverharding zuid€ -34€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
02100030 Inhuur lucrato elementverharding€ -33€ 34€ 0€ -34€ -34€ -35€ -36
02100031 Grindbermen noord€ -11€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
02100032 Grindbermen zuid€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -16
02100033 Halfverhardingen noord€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -6€ -6
02100034 Half-/bermverhardingen zuid€ -126€ 128€ 0€ -128€ -129€ -131€ -133
02100035 Onderhoud klompenpaden€ -2€ 33€ 0€ -33€ -34€ -34€ -34
02100036 Dagelijks beheer openb. verlichting€ -313€ 441€ 93€ -348€ -392€ -438€ -483
02100037 Netbeheer/energie openb.verlichting€ -662€ 648€ 14€ -634€ -627€ -619€ -631
02100038 Schade/vernielingen openb.verlicht.€ -190€ 216€ 0€ -216€ -221€ -226€ -230
02100039 Afdracht reclames openb.verlichting€ 700€ 0€ 712€ 712€ 724€ 736€ 748
02100040 Gladheidbestrijding algemeen€ -418€ 435€ 0€ -435€ -442€ -450€ -457
02100041 Gladheidbestr. gebruikersl.huisv.€ -1€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
02100042 Gladheidbestr. dvo circulus-berkel€ -113€ 117€ 0€ -117€ -121€ -125€ -130
02100043 Gifvrije onkr.bestr.verh.dvo circ.€ -749€ 776€ 0€ -776€ -804€ -832€ -862
02100044 Straatreiniging dvo circulus-berkel€ -1.090€ 1.130€ 0€ -1.130€ -1.170€ -1.213€ -1.256
02100045 Reiniging openbare ruimte algemeen€ -7€ 17€ 10€ -7€ -7€ -7€ -7
02100046 Marktreiniging dvo circulus-berkel€ -33€ 35€ 0€ -35€ -36€ -37€ -38
02100047 Ov.reinigingstaken dvo circ.-berkel€ -113€ 117€ 0€ -117€ -121€ -126€ -130
02100048 Calamit.dienst dvo circulus-berkel€ -51€ 53€ 0€ -53€ -55€ -56€ -59
02100049 Inc.veegact./zw.afv./vuurw.inz.€ -28€ 28€ 0€ -28€ -29€ -29€ -30
02100050 Groene blaadjes straatreiniging€ -102€ 104€ 0€ -104€ -106€ -108€ -109
02100051 Prullenbakken€ -43€ 43€ 0€ -43€ -44€ -45€ -46
02100052 Inhuur lucrato t.b.v. zwerfafval€ -120€ 123€ 0€ -123€ -126€ -131€ -133
02100053 Stortkosten veegafval€ -38€ 40€ 0€ -40€ -42€ -43€ -43
02100054 Bladcampagne€ -143€ 149€ 0€ -149€ -152€ -155€ -158
02100055 Verwijderen graffity€ -18€ 19€ 0€ -19€ -19€ -19€ -20
02100056 Kleine verkeerscirculatievoorzien.€ -49€ 49€ 0€ -49€ -50€ -51€ -52
02100057 Bewegwijzering€ -46€ 47€ 0€ -47€ -48€ -49€ -50
02100058 Dynamische afsluitpalen (dap)€ -23€ 68€ 13€ -55€ -55€ -56€ -57
02100059 Verkeersregelinstallaties (vri)€ -304€ 320€ 0€ -320€ -345€ -367€ -390
02100060 Verk.reg.inst. (vri) onderh.contr.€ -148€ 151€ 0€ -151€ -153€ -156€ -159
02100061 Vri interactief man.systeem (vims)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100062 Taakveld verkeer en vervoer algemeen€ -985€ 889€ 0€ -889€ -863€ -826€ -788
02100063 Onderhoud grijs w.w.c. de haere€ -18€ 18€ 0€ -18€ -19€ -19€ -19
02100064 Zorgpl.onb.zak./fietsdepot/aut.k.€ -11€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
02100065 Recognities vergunningen prorail€ -394€ 408€ 0€ -408€ -420€ -427€ -434
02100066 Diverse fietsprojecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100070 Zutphensestraat verdubbeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100071 Tunnel laan van osseveld€ -379€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100072 Bladafval buitengebied€ -74€ 76€ 0€ -76€ -77€ -78€ -80
02100073 Verkeersvisie€ -494€ -139€ 0€ 139€ -745€ -1.075€ -1.097
02100074 Klein oppervlaktebehandeling wrm€ -96€ 94€ 0€ -94€ -96€ -98€ -99
02100075 Asfaltonderhoud wandelpaden noord€ -24€ 24€ 0€ -24€ -24€ -25€ -25
02100076 Asfaltonderhoud wandelpaden zuid€ -13€ 12€ 0€ -12€ -13€ -13€ -13
02100077 Aanleg inritten stadsdeel zuid€ 0€ 10€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0
02100078 Straatrein.(blad)dvo Circulus-Berkel€ -250€ 259€ 0€ -259€ -269€ -278€ -288
02100080 Zout t.b.v. gladheidbestrijding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100086 Binnenstad fase 3€ -44€ 63€ 0€ -63€ -236€ -298€ -329
02100087 Oplossen fietsknelpunten binnenstad€ -51€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -54
02100088 Oban onderh.bedr.ter.Apeldoorn-Noord€ -19€ 19€ 0€ -19€ -19€ -20€ -20
02100089 Loonkosten taakveld 2.1RL€ -754€ 729€ 0€ -729€ -751€ -774€ -797
02100090 Voorziening Huisvuilrecht TV 2.1€ -311€ 317€ 0€ -317€ -324€ -331€ -338
02100091 Veluwe express 2018€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100092 Areaal grijs€ 0€ 60€ 0€ -60€ -110€ -152€ -154
02100093 Herinrichting dorpshart Loenen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100097 Openbaarvervoer verkeersvisie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100098 Binnenstad fase 4€ -66€ 72€ 0€ -72€ -101€ -121€ -121
02100099 Circulus-Berkel dvo restant str.rein€ -21€ 21€ 0€ -21€ -22€ -23€ -24
02100100 Grindbermen Ugchelen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100101 Grindbermen Zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100102 Dovenetel revitalisering OR€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100103 Wegmeubilair Zuid€ -25€ 25€ 0€ -25€ -25€ -26€ -26
02100104 Wegmeubilair Noord€ -25€ 25€ 0€ -25€ -25€ -26€ -26
02100105 Werken v.derden(buiten gemeente) 2.1€ 100€ 0€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100
02200001 Onderhoud key 2 parkeren€ -37€ 38€ 0€ -38€ -38€ -39€ -40
02200002 Handhaving parkeren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200003 Kraskaarten inkoop€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
02200004 Parkeerbelasting€ -55€ 16€ 0€ -16€ -16€ -17€ -17
02200005 Parkeergarages€ -1.098€ 1.050€ 0€ -1.050€ -1.063€ -1.068€ -1.078
02200006 Rijwielstallingen€ -45€ 89€ 0€ -89€ -130€ -131€ -133
02200007 Loonkosten taakveld 2.2 BO€ -231€ 265€ 0€ -265€ -273€ -281€ -289
02200008 Parkeerbeleid€ -92€ 58€ 0€ -58€ -59€ -60€ -61
02200009 Parkeerregulering nieuwe wijken€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200010 Verkeerskaart ondersteunend beleid€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200011 Afschrijving parkeerapparatuur€ -116€ 230€ 0€ -230€ -230€ -230€ -230
02200012 Loonkosten taakveld 2.2 VR€ -303€ 347€ 0€ -347€ -357€ -368€ -379
02200013 Inhuur lucrato rijwielstallingen€ -284€ 292€ 0€ -292€ -300€ -308€ -313
02200014 Rijwielstallingen algemeen€ -191€ 318€ 0€ -318€ -323€ -328€ -333
02200015 Rijwielstalling stadhuis€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200016 Rijwielstalling marktstraat€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200017 Rijwielstalling de serre€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200018 Rijwielstalling oranjerie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200019 Rijwielstalling acec€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200020 Parkeergarage marktplein€ 0€ -26€ 0€ 26€ 26€ 26€ 26
02200021 Parkeergarage Koningshaven€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200022 Parkeren maaiveld€ -228€ 229€ 0€ -229€ -231€ -172€ -123
02200023 Parkeervergunningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200024 Parkeergarage brinklaan€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200025 Parkeergarage orpheus€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200026 Parkeergarage anklaar€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200027 Parkeergarage Anklaar (BROA15.3)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200029 Diversen parkeren€ 10€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
02200030 Laadpalen in de openbare ruimte€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200031 Parkeren oefenvelden AGOVV€ -91€ 92€ 0€ -92€ -68€ -69€ -69
02200032 Parkeerrouteinformatiesysteem (pris)€ -9€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
02200034 Vergoeding Accres huur oefenvelden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200035 Verduurz./mob.icoon PG Koningshaven€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200036 Loonkosten taakveld 2.2RL€ -165€ 108€ 0€ -108€ -111€ -115€ -118
02200038 Loonkosten taakveld 2.2POW€ -55€ 56€ 0€ -56€ -57€ -59€ -61
02200039 Rijwielstalling Hoofdstraat€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200040 Kredietlst parkeren apeld west wzv€ 0€ 0€ 0€ 0€ -8€ -16€ -16
02200041 Fietsstalling ns€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200042 Parkeergarages (eenh.beh.en onderh.)€ -1.052€ 1.051€ 0€ -1.051€ -1.050€ -1.069€ -1.087
02500001 Vervoersautoriteit centrumsteden VOC€ -7€ 7€ 0€ -7€ -8€ -8€ -8
02500002 Dynamisch reizigersinf.systeem(dris)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02500003 Dynamische afsl.palen(dap) zuidbroek€ -22€ 23€ 0€ -23€ -23€ -24€ -24
02500005 Loonkosten taakveld 2.5 BO€ -43€ 44€ 0€ -44€ -45€ -46€ -48
05700001 Openbaar groen en recreatie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700002 Bossen en landgoederen€ 30€ 51€ 82€ 31€ 53€ -35€ -36
05700003 Berg en Bos€ 779€ 68€ 830€ 762€ 767€ 770€ 780
05700004 Kinderboerderijen€ -55€ 143€ 62€ -81€ -80€ -79€ -78
05700005 Snippergroen€ 28€ 2€ 11€ 9€ 9€ 10€ 10
05700006 Groenverpachtingen€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
05700007 Volkstuinen€ 16€ 5€ 22€ 17€ 17€ 18€ 18
05700008 Kinderboerderijen€ -832€ 855€ 0€ -855€ -879€ -879€ -879
05700013 Loonkosten taakveld 5.7-9 RL€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700016 Park Berg en Bos€ -70€ 169€ 103€ -66€ -66€ -66€ -66
05700017 Groene Mal€ -98€ 100€ 0€ -100€ -102€ -104€ -105
05700018 Beken en sprengen€ -3€ 3€ 0€ -3€ -3€ -4€ -4
05700019 Loonkosten taakveld 5.7-3 RL€ -514€ 369€ 0€ -369€ -380€ -392€ -403
05700020 UB Ontwerp Groen€ -25€ 25€ 0€ -25€ -26€ -26€ -27
05700021 Bosplantsoen noord€ -87€ 89€ 0€ -89€ -90€ -92€ -94
05700022 Bosplantsoen zuid€ -100€ 102€ 0€ -102€ -104€ -106€ -107
05700023 Hagen noord€ -79€ 80€ 0€ -80€ -81€ -82€ -84
05700024 Hagen zuid€ -117€ 118€ 0€ -118€ -118€ -120€ -122
05700025 Hekwerken noord€ -9€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
05700026 Hekwerken zuid€ -11€ 13€ 0€ -13€ -12€ -12€ -12
05700027 Bomen noord€ -16€ 16€ 0€ -16€ -16€ -17€ -17
05700028 Landschappelijke elementen€ -104€ 106€ 0€ -106€ -108€ -110€ -112
05700029 Bomen bovenwijks€ -536€ 514€ 0€ -514€ -554€ -586€ -619
05700030 Bomen kapitaallasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700031 leges kapvergunningen€ 8€ 15€ 23€ 8€ 8€ 8€ 8
05700032 Hondenuitlaatplaatsen onderhoud€ -110€ 112€ 0€ -112€ -114€ -116€ -118
05700033 Hondenuitl.pl. comm./pr/no shit€ -14€ 14€ 0€ -14€ -15€ -15€ -15
05700034 Bermen, sloten, duikers€ -481€ 491€ 0€ -491€ -501€ -511€ -519
05700036 Berg en bos algemeen€ -160€ 162€ 0€ -162€ -164€ -167€ -169
05700037 Berg en bos dienstverl.ovk.Accres€ -147€ 151€ 0€ -151€ -154€ -158€ -161
05700038 Monitoring iepen€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -6€ -6
05700039 Beheergeld noord€ -71€ 71€ 0€ -71€ -72€ -73€ -75
05700040 Beheergeld zuid€ -71€ 71€ 0€ -71€ -72€ -73€ -75
05700041 Speelvoorzieningen algemeen€ -80€ 106€ 0€ -106€ -122€ -133€ -149
05700042 Speelvoorzieningen noord€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700043 Speelvoorzieningen zuid€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700044 Taakveld openb. groen en recr. alg.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700045 Faunabeheer€ -1€ 5€ 4€ -1€ -1€ -1€ -1
05700046 Bosbeheer€ 99€ 31€ 132€ 100€ 102€ 103€ 105
05700047 Beh. en onderh. openbaar groen alg.€ 37€ 156€ 28€ -128€ -156€ -156€ -156
05700048 Inhuur lucrato beh.en o.h. op.groen€ -501€ 814€ 0€ -814€ -827€ -840€ -849
05700049 Beh. en onderh. op.groen alg.tractie€ -2.012€ 2.180€ 0€ -2.180€ -2.331€ -2.377€ -2.440
05700050 Snoeiafval stadsdeel zuid€ -96€ 99€ 0€ -99€ -103€ -107€ -112
05700051 Grond / grondverbeteringsproducten€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -6€ -6
05700052 Afvoeren (schoffel)grond€ -91€ 91€ 0€ -91€ -92€ -94€ -95
05700053 Vergroenen binnenstad€ -37€ 38€ 0€ -38€ -39€ -39€ -40
05700054 Inhuur lucrato groep poppe€ -76€ 79€ 0€ -79€ -83€ -86€ -88
05700055 Gazon noord€ -179€ 197€ 0€ -197€ -199€ -203€ -206
05700056 Gazon zuid€ -62€ 63€ 0€ -63€ -64€ -65€ -66
05700057 Hooigras noord€ -103€ 105€ 0€ -105€ -107€ -109€ -111
05700058 Hooigras zuid€ -53€ 54€ 0€ -54€ -55€ -56€ -57
05700059 Geluidschermen€ -16€ 16€ 0€ -16€ -17€ -17€ -17
05700060 Groene blaadjes taakveld 5.7€ -50€ -49€ 0€ 49€ 47€ 43€ 42
05700061 Sierheesters noord€ -353€ 359€ 0€ -359€ -366€ -373€ -379
05700062 Sierheesters zuid€ -346€ 354€ 0€ -354€ -362€ -369€ -375
05700063 Sierheesters kapitaallasten€ -12€ 14€ 0€ -14€ -16€ -18€ -20
05700064 Herinrichting stadsranden (BROA3.14)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700068 Beekbergse Broek (BROA 3.15)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700069 Sportpark de maten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700074 Landschapsbeheer€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700075 Dierenwelzijn€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700076 Weteringsebroek nazorg€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700077 Beleef het apeldoorns kanaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700078 Weteringsebroek natuurontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700081 Groenprojecten€ -85€ 82€ 0€ -82€ -78€ -80€ -81
05700084 Watertappunten beheer en onderhoud€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
05700085 Oban onderh.bedr.ter.Apeldoorn-Noord€ -40€ 41€ 0€ -41€ -41€ -42€ -43
05700088 Groot o.h. bijz.speelvoorz.mpb18-21€ -71€ 71€ 0€ -71€ -72€ -74€ -75
05700089 Bestr.invas.plantensoorten mpb18-21€ -51€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -54
05700090 Real.circ.aanp.groenrestst.mpb18-21€ -20€ 20€ 0€ -20€ -21€ -21€ -21
05700091 DVO Accres i.v.m. berg en bos€ -264€ 271€ 0€ -271€ -278€ -278€ -278
05700092 Snoeiafval stadsdeel noord€ -60€ 60€ 0€ -60€ -60€ -61€ -62
05700093 Teruggaaf verhuur snippergroen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700094 Berg en Bos parkmanagement mpb 20-23€ -90€ 90€ 0€ -90€ 0€ 0€ 0
05700097 Loonkosten taakveld 5.7-3 BO€ -4.709€ 5.216€ 0€ -5.216€ -5.372€ -5.533€ -5.698
05700098 Stormschade€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700099 Areaal groen€ 0€ 60€ 0€ -60€ -110€ -152€ -154
05700102 Smp soorten management plan€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700105 Uitv prog groenplan klimaatadaptie€ -15€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
05700106 Uitv progr groenplan beekherstel€ 0€ 35€ 10€ -25€ 0€ 0€ 0
05700107 Uitv progr groenplan groenblaunetwrk€ -60€ 64€ 0€ -64€ -44€ -45€ -45
05700108 Uitv prog groenplan participatie+com€ -90€ 90€ 0€ -90€ -110€ -91€ -93
05700109 Uitv progr groenplan act bescherming€ -110€ 110€ 0€ -110€ -110€ -111€ -113
05700110 Uitv prog groenplan natuurincl bouwn€ -77€ 99€ 23€ -76€ -75€ -76€ -77
05700111 Uitv progr groenplan biodiv beheren€ -71€ 40€ 0€ -40€ 0€ 0€ 0
05700112 Uitv progr groenplan bodem+ondergrnd€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700113 Plan beekdalen div. dorpen wzv€ -30€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -31
05700114 Kredietlst plan beekdalen wzv€ -4€ 4€ 0€ -4€ -8€ -12€ -16
05700115 Veluws zoneringsplan wzv€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700116 Veluwe en taskforce wzv€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700117 Beekbbr ontsluiting compensatiepoule€ -3€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
05700118 Vergroening west kanaaloever Kanzone€ 0€ 2€ 0€ -2€ -4€ -19€ -19
05700119 Herstel waterkw belev Uddelmeer WZV€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700120 Gazon Ugchelen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700121 Gazon Zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700122 Hooigras Ugchelen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700123 Hooigras Zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700124 Sierheesters Noord leerwerksettings€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700125 Sierheesters Zuid leerwerksettings€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700126 Bosplantsoen Ugchelen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700127 Bosplantsoen Zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700128 Hagen Ugchelen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700129 Hagen Zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700130 Hekwerken Ugchelen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700131 Hekwerken Zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700132 Sierheesters Zuid lws contracten€ -100€ 100€ 0€ -100€ -100€ -101€ -102
05700133 Sierheesters Noord lws contracten€ -100€ 100€ 0€ -100€ -100€ -101€ -102
05700134 Leerwerksettings BO€ 0€ 10€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0
05700135 Werken v.derden (buiten de gemeente)€ 245€ 0€ 250€ 250€ 256€ 261€ 261
07200001 Aanslag rioolrecht€ -320€ 278€ 0€ -278€ -284€ -291€ -297
07200002 Rioolgemalen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200003 Programma water en riolering€ 9.261€ 2.536€ 12.424€ 9.888€ 10.097€ 10.407€ 10.594
07200004 Loonkosten taakveld 7.2 RL€ -149€ 195€ 0€ -195€ -200€ -206€ -213
07200005 Onderh.riolen (reparatie,vervanging)€ -235€ 244€ 0€ -244€ -253€ -257€ -262
07200006 Onderhoud en rep. kolken/lijngoten€ 0€ 167€ 0€ -167€ -168€ -171€ -172
07200007 Sch.m.kolken,lijng.,m.gem.dvo circ.€ -297€ 307€ 0€ -307€ -318€ -330€ -341
07200008 Onderhoud wadi's€ -31€ 33€ 0€ -33€ -34€ -35€ -35
07200009 Opmetselen putr.inc. incl. aank.mat.€ -60€ 60€ 0€ -60€ -61€ -62€ -63
07200010 Putranden, bijdr. a. verhard.proj.€ -158€ 102€ 0€ -102€ -105€ -108€ -111
07200011 Kolken, bijdr. aan verhardingsproj.€ -99€ 76€ 0€ -76€ -78€ -80€ -82
07200012 Onderhoud minigemalen drukriolering€ -75€ 126€ 0€ -126€ -127€ -129€ -130
07200013 Onderhoud gemalen vacuumriolering€ -37€ 38€ 0€ -38€ -39€ -39€ -40
07200014 Onderh. grote en middelgrote gemalen€ -133€ 135€ 0€ -135€ -138€ -140€ -143
07200015 Energiekosten gemalen€ -198€ 226€ 0€ -226€ -230€ -233€ -237
07200016 Renovatie pompputten drukriolering€ -57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200017 Onderhoud fonteinpompen€ -16€ 16€ 0€ -16€ -17€ -17€ -17
07200018 Automatiseringskosten tcn en kikker€ -32€ 82€ 0€ -82€ -83€ -84€ -84
07200019 Taakveld riolering algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200020 Div., vorm., opl.+instr./besch.midd.€ -16€ 16€ 0€ -16€ -17€ -17€ -17
07200021 Onderh. huisaansl. (rep, vv, rein)€ -133€ 146€ 11€ -135€ -138€ -140€ -143
07200022 Vergoeding herstel asfalt€ 5€ 0€ 5€ 5€ 6€ 6€ 6
07200023 Kasteelgracht€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200024 St.in BV00029 gr.oh.pompen + gemalen€ -74€ 75€ 0€ -75€ -75€ -75€ -75
07200025 St. in BV00004 voorz.verv. riolen€ -395€ 625€ 0€ -625€ -625€ -625€ -625
07200026 St.in BV00026 voorz.klimaatadaptie€ -1.200€ 1.225€ 0€ -1.225€ -1.225€ -1.225€ -1.225
07200027 Spaar-/egalisatievoorziening riolen€ 117€ 12.440€ 12.503€ 63€ -173€ -323€ -352
07200030 Loonkosten taakveld 7.2BO€ -612€ 613€ 0€ -613€ -632€ -651€ -670
07200031 St.in BV00024 voorz.verv.pompen+gema€ -173€ 275€ 0€ -275€ -275€ -275€ -275
07200032 Onderh.riolen (reiniging, inspectie)€ -299€ 300€ 0€ -300€ -300€ -306€ -311
07200033 Reinigen minigemalen / lijngoten€ -56€ 56€ 0€ -56€ -56€ -57€ -58
07200034 Circulus-Berkel dvo restant€ -24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200035 St.in BV00003 voorz.gr.oh. riolen€ -593€ 350€ 0€ -350€ -350€ -350€ -350
07200036 Zorgplicht afvalwater€ -110€ 110€ 0€ -110€ -111€ -111€ -113
07200037 Zorgplicht regenwater€ -100€ 100€ 0€ -100€ -101€ -101€ -103
07200038 Zorgplicht grondwater€ -60€ 60€ 0€ -60€ -60€ -61€ -62
07400008 Bestrijding eikenprocessierups€ -164€ 165€ 0€ -165€ -167€ -168€ -171
07400009 2Dierplagen dvo circulus-berkel€ -38€ 39€ 0€ -39€ -41€ -42€ -44
07400010 Verwerken kadavers€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
07400011 Milieuvervuiling€ -3€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
07400021 Illegale dump chem. afval/drugsafval€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400026 Bestrijding letterzetter€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07500002 Begrafenissen€ 0€ 75€ 75€ 0€ 0€ 0€ 0
07500003 Loonkosten taakveld 7.5 BO€ -517€ 516€ 0€ -516€ -531€ -547€ -564
07500004 Begraafplaatsen€ -113€ 169€ 49€ -121€ -122€ -119€ -120
07500005 Begraafplaats uddel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07500006 Begraafplaatsen algemeen€ 1.258€ 2.160€ 3.362€ 1.201€ 1.235€ 1.270€ 1.303
07500007 Begraafplaats Heidehof€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07500008 Begraafplaats soerenseweg€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07500009 Begraafplaats wenum€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07500010 Begraafplaats beekbergen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07500011 Begraafplaatsen€ -10€ 9€ 0€ -9€ -10€ -10€ -10
07500012 Loonkosten taakveld 7.5POW€ -128€ 130€ 0€ -130€ -134€ -138€ -142
07500013 Loonkosten taakveld 7.5A&I€ -56€ 56€ 0€ -56€ -58€ -60€ -62
07500014 Storting/onttr. voorz.begr.pl. PV&G€ 0€ 0€ 121€ 121€ 122€ 119€ 120
07500015 Storting/onttr. voorz.begr.pl. B&O€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ -14€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 426€ 0€ 23€ 23€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ -46€ 23€ 0€ -23€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 593€ 0€ 595€ 595€ 578€ 588€ 598
8400 Overige goederen en diensten€ 2.288€ 0€ 2.291€ 2.291€ 2.420€ 2.443€ 2.484
8250 Leges en andere rechten€ 308€ 0€ 308€ 308€ 309€ 310€ 315
8400 Overige goederen en diensten€ 437€ 0€ 437€ 437€ 438€ 447€ 455
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 51€ 0€ 51€ 51€ 52€ 52€ 53
8400 Overige goederen en diensten€ 28€ 0€ 28€ 28€ 29€ 30€ 31
8400 Overige goederen en diensten€ 411€ 0€ 412€ 412€ 400€ 406€ 413
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 79€ 0€ 81€ 81€ 83€ 86€ 87
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -205€ 208€ 0€ -208€ -211€ -217€ -222
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -4.128€ 4.155€ 0€ -4.155€ -4.279€ -4.407€ -4.539
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -273€ 268€ 0€ -268€ -262€ -267€ -271
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -243€ 232€ 0€ -232€ -226€ -230€ -234
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4149 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4999 Overige verrekeningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ -45€ 0€ 45€ 45€ 45€ 45
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -129€ 130€ 0€ -130€ -131€ -134€ -136
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4149 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -31€ 31€ 0€ -31€ -32€ -32€ -33
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 31€ 0€ 31€ 31€ 32€ 32€ 33
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -12€ 13€ 0€ -13€ -13€ -13€ -13
4400 Overige goederen en diensten€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -93€ 95€ 0€ -95€ -97€ -98€ -100
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -49€ 50€ 0€ -50€ -51€ -52€ -53
4471 Onderhoudskosten€ -17€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -19
4471 Onderhoudskosten€ -36€ 36€ 0€ -36€ -37€ -37€ -38
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 2€ 0€ -2€ -7€ -19€ -19
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ -2€ -4€ -4
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -218€ 258€ 0€ -258€ -174€ -72€ -73
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 338€ 0€ 364€ 364€ 308€ 272€ 276
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 17€ 0€ 17€ 17€ 17€ 17€ 17
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4149 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4999 Overige verrekeningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 207€ 0€ 246€ 246€ 217€ 152€ 152
8400 Overige goederen en diensten€ 6€ 0€ 6€ 6€ 7€ 7€ 7
4820 Afschrijvingen€ -49€ 155€ 0€ -155€ -257€ -366€ -478
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -59€ 104€ 0€ -104€ -163€ -230€ -296
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -475€ 569€ 0€ -569€ -841€ -988€ -1.129
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -138€ 121€ 0€ -121€ -179€ -202€ -223
4471 Onderhoudskosten€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4471 Onderhoudskosten€ -100€ 102€ 0€ -102€ -105€ -107€ -109
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -7€ 8€ 0€ -8€ -8€ -9€ -9
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -16€ -16
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ -70€ 71€ 0€ -71€ -72€ -73€ -75
4471 Onderhoudskosten€ -25€ 25€ 0€ -25€ -26€ -26€ -27
8400 Overige goederen en diensten€ 5€ 0€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -27€ 28€ 0€ -28€ -28€ -29€ -29
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -41€ 53€ 0€ -53€ -68€ -83€ -98
8400 Overige goederen en diensten€ 5€ 0€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -16€ 15€ 0€ -15€ -19€ -23€ -27
4471 Onderhoudskosten€ -99€ 101€ 0€ -101€ -103€ -104€ -106
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4149 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -68€ 67€ 0€ -67€ -68€ -69€ -71
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -27€ 27€ 0€ -27€ -27€ -28€ -28
4471 Onderhoudskosten€ -104€ 102€ 0€ -102€ -104€ -106€ -108
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8513 Kapitaaloverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -33€ 33€ 0€ -33€ -34€ -35€ -35
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -208€ 205€ 0€ -205€ -209€ -213€ -216
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -73€ 46€ 0€ -46€ -46€ -47€ -48
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -34€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -33€ 34€ 0€ -34€ -34€ -35€ -36
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -11€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -16
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -6€ -6
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -126€ 128€ 0€ -128€ -129€ -131€ -133
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -2€ 3€ 0€ -3€ -4€ -4€ -4
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -30
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -33€ 34€ 0€ -34€ -44€ -53€ -62
4820 Afschrijvingen€ -73€ 102€ 0€ -102€ -134€ -166€ -199
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -284€ 289€ 0€ -289€ -293€ -297€ -302
4600 Duurzame goederen€ -13€ 14€ 0€ -14€ -16€ -17€ -17
8400 Overige goederen en diensten€ 91€ 0€ 93€ 93€ 93€ 95€ 96
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 13€ 0€ 14€ 14€ 14€ 14€ 14
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ -675€ 688€ 0€ -688€ -701€ -713€ -725
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ -40€ 0€ 40€ 60€ 80€ 80
4400 Overige goederen en diensten€ -190€ 216€ 0€ -216€ -221€ -226€ -230
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 700€ 0€ 712€ 712€ 724€ 736€ 748
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -418€ 435€ 0€ -435€ -442€ -450€ -457
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ -1€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -113€ 117€ 0€ -117€ -121€ -125€ -130
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -749€ 776€ 0€ -776€ -804€ -832€ -862
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -1.090€ 1.130€ 0€ -1.130€ -1.170€ -1.213€ -1.256
4400 Overige goederen en diensten€ -17€ 17€ 0€ -17€ -18€ -18€ -18
8400 Overige goederen en diensten€ 10€ 0€ 10€ 10€ 11€ 11€ 11
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -33€ 35€ 0€ -35€ -36€ -37€ -38
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -113€ 117€ 0€ -117€ -121€ -126€ -130
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -51€ 53€ 0€ -53€ -55€ -56€ -59
4400 Overige goederen en diensten€ -28€ 28€ 0€ -28€ -29€ -29€ -30
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -102€ 104€ 0€ -104€ -106€ -108€ -109
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ -43€ 43€ 0€ -43€ -44€ -45€ -46
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -120€ 123€ 0€ -123€ -126€ -131€ -133
4400 Overige goederen en diensten€ -38€ 40€ 0€ -40€ -42€ -43€ -43
4471 Onderhoudskosten€ -143€ 149€ 0€ -149€ -152€ -155€ -158
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -18€ 19€ 0€ -19€ -19€ -19€ -20
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -49€ 49€ 0€ -49€ -50€ -51€ -52
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -46€ 47€ 0€ -47€ -48€ -49€ -50
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4410 Nuts€ -3€ 3€ 0€ -3€ -4€ -4€ -4
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1
4820 Afschrijvingen€ 0€ 29€ 0€ -29€ -29€ -29€ -29
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -32€ 32€ 0€ -32€ -33€ -33€ -34
8250 Leges en andere rechten€ 13€ 0€ 13€ 13€ 13€ 13€ 13
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -2
4471 Onderhoudskosten€ -197€ 211€ 0€ -211€ -215€ -219€ -223
4820 Afschrijvingen€ -37€ 41€ 0€ -41€ -56€ -69€ -84
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -15€ 12€ 0€ -12€ -16€ -19€ -23
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ -55€ 57€ 0€ -57€ -58€ -60€ -61
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -148€ 151€ 0€ -151€ -153€ -156€ -159
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -846€ 789€ 0€ -789€ -771€ -742€ -713
4400 Overige goederen en diensten€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -135€ 96€ 0€ -96€ -88€ -79€ -71
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4183 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -18€ 18€ 0€ -18€ -19€ -19€ -19
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -11€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -394€ 408€ 0€ -408€ -420€ -427€ -434
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -379€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -74€ 76€ 0€ -76€ -77€ -78€ -80
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ -400€ 0€ 400€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -132€ 135€ 0€ -135€ -465€ -695€ -721
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -272€ 62€ 0€ -62€ -64€ -65€ -66
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -90€ 64€ 0€ -64€ -216€ -316€ -310
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -96€ 94€ 0€ -94€ -96€ -98€ -99
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -24€ 24€ 0€ -24€ -24€ -25€ -25
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -13€ 12€ 0€ -12€ -13€ -13€ -13
8400 Overige goederen en diensten€ 10€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
4400 Overige goederen en diensten€ -10€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -250€ 259€ 0€ -259€ -269€ -278€ -288
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 32€ 0€ -32€ -168€ -217€ -247
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -44€ 31€ 0€ -31€ -68€ -81€ -82
4400 Overige goederen en diensten€ -51€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -54
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -19€ 19€ 0€ -19€ -19€ -20€ -20
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -754€ 729€ 0€ -729€ -751€ -774€ -797
4810 Mutaties voorzieningen€ -311€ 317€ 0€ -317€ -324€ -331€ -338
8810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 60€ 0€ -60€ -110€ -152€ -154
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -31€ 23€ 0€ -23€ -31€ -36€ -35
4820 Afschrijvingen€ -35€ 50€ 0€ -50€ -70€ -85€ -86
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -21€ 21€ 0€ -21€ -22€ -23€ -24
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ -20€ 20€ 0€ -20€ -20€ -20€ -21
4400 Overige goederen en diensten€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4600 Duurzame goederen€ -20€ 20€ 0€ -20€ -20€ -20€ -21
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 100€ 0€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100
4400 Overige goederen en diensten€ -37€ 38€ 0€ -38€ -38€ -39€ -40
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ -55€ 16€ 0€ -16€ -16€ -17€ -17
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ -71€ 49€ 0€ -49€ -58€ -59€ -60
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -170€ 131€ 0€ -131€ -128€ -124€ -120
4490 Verzekeringen€ -35€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -16
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ -218€ 230€ 0€ -230€ -233€ -236€ -240
4820 Afschrijvingen€ -300€ 320€ 0€ -320€ -323€ -327€ -330
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ -301€ 301€ 0€ -301€ -302€ -303€ -308
4400 Overige goederen en diensten€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ -16€ 19€ 0€ -19€ -16€ -16€ -17
4820 Afschrijvingen€ -8€ 8€ 0€ -8€ -8€ -9€ -9
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 42€ 0€ -42€ -85€ -86€ -87
4490 Verzekeringen€ -3€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4420 Belastingen€ -10€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -11
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -2€ 2€ 0€ -2€ -1€ -1€ -1
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ -6€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -231€ 265€ 0€ -265€ -273€ -281€ -289
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4183 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -92€ 58€ 0€ -58€ -59€ -60€ -61
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ -40€ 40€ 0€ -40€ -40€ -40€ -40
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -10€ 17€ 0€ -17€ -15€ -13€ -11
4820 Afschrijvingen€ -66€ 173€ 0€ -173€ -174€ -176€ -178
4100 Salarissen en sociale lasten€ -303€ 347€ 0€ -347€ -357€ -368€ -379
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4183 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -284€ 292€ 0€ -292€ -300€ -308€ -313
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ -17€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -19
4420 Belastingen€ -7€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -8
4400 Overige goederen en diensten€ -39€ 39€ 0€ -39€ -39€ -40€ -40
4140 Ingeleend personeel€ -61€ 186€ 0€ -186€ -189€ -192€ -195
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -66€ 68€ 0€ -68€ -69€ -71€ -72
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ -26€ 0€ 26€ 26€ 26€ 26
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -102€ 104€ 0€ -104€ -105€ -107€ -109
4820 Afschrijvingen€ -98€ 100€ 0€ -100€ -101€ -51€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -23€ 23€ 0€ -23€ -23€ -13€ -14
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -5€ 3€ 0€ -3€ -2€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4990 Overige verrekeningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 10€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -91€ 92€ 0€ -92€ -23€ -24€ -24
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4391 Planschades€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ -45€ -45€ -45
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -9€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -165€ 108€ 0€ -108€ -111€ -115€ -118
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -55€ 56€ 0€ -56€ -57€ -59€ -61
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ -3€ -6€ -6
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ -5€ -11€ -11
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8513 Kapitaaloverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -358€ 345€ 0€ -345€ -332€ -339€ -345
4410 Nuts€ -122€ 124€ 0€ -124€ -126€ -128€ -130
4820 Afschrijvingen€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4420 Belastingen€ -197€ 201€ 0€ -201€ -203€ -206€ -210
4471 Onderhoudskosten€ -348€ 355€ 0€ -355€ -362€ -369€ -375
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -20€ 20€ 0€ -20€ -20€ -20€ -20
4421 Zuiveringslasten€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -7€ 7€ 0€ -7€ -8€ -8€ -8
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -21€ 21€ 0€ -21€ -22€ -22€ -22
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -43€ 44€ 0€ -44€ -45€ -46€ -48
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8460 Pachten€ 62€ 0€ 17€ 17€ 17€ 17€ 18
8450 Huren€ 64€ 0€ 61€ 61€ 92€ 93€ 94
4420 Belastingen€ -22€ 19€ 0€ -19€ -19€ -19€ -20
4470 Onderhoud vastgoed€ -18€ -27€ 0€ 27€ 19€ -52€ -51
8400 Overige goederen en diensten€ 3€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -14€ 12€ 0€ -12€ -15€ -19€ -19
4799 Niet verrekenbare BTW€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4490 Verzekeringen€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4820 Afschrijvingen€ -26€ 28€ 0€ -28€ -47€ -62€ -65
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ -16€ 16€ 0€ -16€ 9€ 9€ 9
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ -4€ -4€ -4
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8470 Erfpacht€ 0€ 0€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 47€ 0€ -47€ -47€ -47€ -48
8470 Erfpacht€ 130€ 0€ 165€ 165€ 166€ 168€ 169
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 664€ 0€ 664€ 664€ 665€ 666€ 676
4420 Belastingen€ -5€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4820 Afschrijvingen€ -19€ 16€ 0€ -16€ -12€ -12€ -12
8460 Pachten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -4€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4470 Onderhoud vastgoed€ -20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 61€ 0€ 62€ 62€ 63€ 64€ 65
4490 Verzekeringen€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4470 Onderhoud vastgoed€ -106€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4820 Afschrijvingen€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 134€ 0€ -134€ -134€ -134€ -134
8450 Huren€ 30€ 0€ 11€ 11€ 11€ 12€ 12
8460 Pachten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8460 Pachten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 21€ 0€ 22€ 22€ 22€ 22€ 23
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ -3€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -3€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ -13€ 13€ 0€ -13€ -13€ -13€ -13
4400 Overige goederen en diensten€ -819€ 842€ 0€ -842€ -866€ -866€ -866
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 103€ 0€ 103€ 103€ 103€ 103€ 103
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -27€ 20€ 0€ -20€ -18€ -17€ -15
4820 Afschrijvingen€ -145€ 149€ 0€ -149€ -151€ -152€ -154
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -12€ 13€ 0€ -13€ -13€ -13€ -13
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4711 Onderzoeken milieu en cultuur€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -78€ 80€ 0€ -80€ -83€ -84€ -86
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -9€ 7€ 0€ -7€ -6€ -6€ -6
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4999 Overige verrekeningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4149 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -3€ 3€ 0€ -3€ -3€ -4€ -4
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -514€ 369€ 0€ -369€ -380€ -392€ -403
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -25€ 25€ 0€ -25€ -26€ -26€ -27
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -87€ 89€ 0€ -89€ -90€ -92€ -94
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -100€ 102€ 0€ -102€ -104€ -106€ -107
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -79€ 80€ 0€ -80€ -81€ -82€ -84
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -117€ 118€ 0€ -118€ -118€ -120€ -122
4471 Onderhoudskosten€ -9€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -11€ 13€ 0€ -13€ -12€ -12€ -12
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -16€ 16€ 0€ -16€ -16€ -17€ -17
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -104€ 106€ 0€ -106€ -108€ -110€ -112
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4149 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -492€ 449€ 0€ -449€ -466€ -474€ -482
4820 Afschrijvingen€ -25€ 42€ 0€ -42€ -58€ -75€ -92
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -19€ 22€ 0€ -22€ -30€ -37€ -45
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 23€ 0€ 23€ 23€ 23€ 23€ 23
4471 Onderhoudskosten€ -110€ 112€ 0€ -112€ -114€ -116€ -118
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -14€ 14€ 0€ -14€ -15€ -15€ -15
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -481€ 491€ 0€ -491€ -501€ -511€ -519
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -137€ 140€ 0€ -140€ -142€ -145€ -147
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -10€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
4820 Afschrijvingen€ -13€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -147€ 151€ 0€ -151€ -154€ -158€ -161
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -6€ -6
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -71€ 71€ 0€ -71€ -72€ -73€ -75
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -71€ 71€ 0€ -71€ -72€ -73€ -75
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -51€ 62€ 0€ -62€ -63€ -64€ -65
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -5€ 6€ 0€ -6€ -7€ -8€ -10
4820 Afschrijvingen€ -24€ 38€ 0€ -38€ -51€ -60€ -74
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4183 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 4€ 0€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 129€ 0€ 132€ 132€ 134€ 136€ 138
4471 Onderhoudskosten€ -31€ 31€ 0€ -31€ -32€ -33€ -33
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 43€ 0€ 28€ 28€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -6€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 150€ 0€ -150€ -150€ -150€ -150
4140 Ingeleend personeel€ -501€ 514€ 0€ -514€ -527€ -540€ -549
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 300€ 0€ -300€ -300€ -300€ -300
4400 Overige goederen en diensten€ -256€ 260€ 0€ -260€ -264€ -269€ -273
4820 Afschrijvingen€ -820€ 827€ 0€ -827€ -802€ -820€ -856
4600 Duurzame goederen€ -140€ 143€ 0€ -143€ -145€ -148€ -150
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -56€ 48€ 0€ -48€ -50€ -52€ -54
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ -162€ 165€ 0€ -165€ -168€ -170€ -173
4471 Onderhoudskosten€ -425€ 582€ 0€ -582€ -744€ -757€ -770
4420 Belastingen€ -152€ 155€ 0€ -155€ -158€ -160€ -163
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -96€ 99€ 0€ -99€ -103€ -107€ -112
4400 Overige goederen en diensten€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -6€ -6
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -91€ 91€ 0€ -91€ -92€ -94€ -95
4471 Onderhoudskosten€ -37€ 38€ 0€ -38€ -39€ -39€ -40
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -31€ 33€ 0€ -33€ -35€ -36€ -37
4400 Overige goederen en diensten€ -37€ 39€ 0€ -39€ -40€ -42€ -42
4471 Onderhoudskosten€ -8€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4183 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -179€ 197€ 0€ -197€ -199€ -203€ -206
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -62€ 63€ 0€ -63€ -64€ -65€ -66
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -103€ 105€ 0€ -105€ -107€ -109€ -111
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -53€ 54€ 0€ -54€ -55€ -56€ -57
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -16€ 16€ 0€ -16€ -17€ -17€ -17
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ -100€ 0€ 100€ 100€ 100€ 100
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -50€ 51€ 0€ -51€ -53€ -57€ -58
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4721 Cultuurtechniek€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -353€ 359€ 0€ -359€ -366€ -373€ -379
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -346€ 354€ 0€ -354€ -362€ -369€ -375
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -6€ -6
4820 Afschrijvingen€ -7€ 9€ 0€ -9€ -10€ -12€ -13
4724 Infrastructuur€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8700 Grond€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8700 Grond€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4149 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -85€ 82€ 0€ -82€ -78€ -80€ -81
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4999 Overige verrekeningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -40€ 41€ 0€ -41€ -41€ -42€ -43
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -71€ 71€ 0€ -71€ -72€ -74€ -75
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -51€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -54
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -20€ 20€ 0€ -20€ -21€ -21€ -21
4149 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -264€ 271€ 0€ -271€ -278€ -278€ -278
4400 Overige goederen en diensten€ -60€ 60€ 0€ -60€ -60€ -61€ -62
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -90€ 90€ 0€ -90€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -4.709€ 5.216€ 0€ -5.216€ -5.372€ -5.533€ -5.698
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 60€ 0€ -60€ -110€ -152€ -154
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -15€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 10€ 10€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 35€ 0€ -35€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -60€ 60€ 0€ -60€ -40€ -41€ -41
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4149 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4999 Overige verrekeningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -90€ 90€ 0€ -90€ -110€ -91€ -93
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -110€ 110€ 0€ -110€ -110€ -111€ -113
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -75€ 75€ 0€ -75€ -75€ -76€ -77
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8507 Inkomensoverdrachten Europese Uni€ 39€ 0€ 20€ 20€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 7€ 0€ 4€ 4€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ -49€ 24€ 0€ -24€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -71€ 40€ 0€ -40€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -30€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -31
4820 Afschrijvingen€ -2€ 3€ 0€ -3€ -5€ -8€ -11
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -2€ 1€ 0€ -1€ -3€ -4€ -5
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -3€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4820 Afschrijvingen€ 0€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 2€ 0€ -2€ -4€ -7€ -6
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -12€ -12
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -100€ 100€ 0€ -100€ -100€ -101€ -102
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -100€ 100€ 0€ -100€ -100€ -101€ -102
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 10€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -10€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 245€ 0€ 250€ 250€ 256€ 261€ 261
4183 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ -320€ 278€ 0€ -278€ -284€ -291€ -297
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -58€ 64€ 0€ -64€ -70€ -77€ -78
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -649€ 468€ 0€ -468€ -466€ -462€ -459
8250 Leges en andere rechten€ 12.192€ 0€ 12.424€ 12.424€ 12.660€ 12.900€ 13.146
4820 Afschrijvingen€ -2.145€ 1.924€ 0€ -1.924€ -1.946€ -1.874€ -1.930
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -80€ 80€ 0€ -80€ -80€ -81€ -83
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8200 Belastingen op producten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -149€ 195€ 0€ -195€ -200€ -206€ -213
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -235€ 244€ 0€ -244€ -253€ -257€ -262
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4149 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 167€ 0€ -167€ -168€ -171€ -172
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -297€ 307€ 0€ -307€ -318€ -330€ -341
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -31€ 33€ 0€ -33€ -34€ -35€ -35
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -60€ 60€ 0€ -60€ -61€ -62€ -63
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -158€ 102€ 0€ -102€ -105€ -108€ -111
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4149 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -99€ 76€ 0€ -76€ -78€ -80€ -82
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4699 Doorbelasting projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4149 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -75€ 126€ 0€ -126€ -127€ -129€ -130
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -37€ 38€ 0€ -38€ -39€ -39€ -40
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -133€ 135€ 0€ -135€ -138€ -140€ -143
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ -198€ 226€ 0€ -226€ -230€ -233€ -237
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -16€ 16€ 0€ -16€ -17€ -17€ -17
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -32€ 82€ 0€ -82€ -83€ -84€ -84
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4183 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -16€ 16€ 0€ -16€ -17€ -17€ -17
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -144€ 146€ 0€ -146€ -149€ -151€ -154
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 10€ 0€ 11€ 11€ 11€ 11€ 11
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 5€ 0€ 5€ 5€ 6€ 6€ 6
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ -74€ 75€ 0€ -75€ -75€ -75€ -75
4810 Mutaties voorzieningen€ -395€ 625€ 0€ -625€ -625€ -625€ -625
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ -1.200€ 1.225€ 0€ -1.225€ -1.225€ -1.225€ -1.225
8810 Mutaties voorzieningen€ 117€ 0€ 12.503€ 12.503€ 12.504€ 12.594€ 12.811
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 12.440€ 0€ -12.440€ -12.676€ -12.917€ -13.163
4100 Salarissen en sociale lasten€ -612€ 613€ 0€ -613€ -632€ -651€ -670
4810 Mutaties voorzieningen€ -173€ 275€ 0€ -275€ -275€ -275€ -275
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -299€ 300€ 0€ -300€ -300€ -306€ -311
4717 Riolering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -56€ 56€ 0€ -56€ -56€ -57€ -58
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ -593€ 350€ 0€ -350€ -350€ -350€ -350
4400 Overige goederen en diensten€ -110€ 110€ 0€ -110€ -111€ -111€ -113
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -100€ 100€ 0€ -100€ -101€ -101€ -103
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -60€ 60€ 0€ -60€ -60€ -61€ -62
4400 Overige goederen en diensten€ -164€ 165€ 0€ -165€ -167€ -168€ -171
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -38€ 39€ 0€ -39€ -41€ -42€ -44
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -3€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4185 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 75€ 0€ 75€ 75€ 75€ 75€ 77
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -75€ 75€ 0€ -75€ -75€ -75€ -77
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -517€ 516€ 0€ -516€ -531€ -547€ -564
4420 Belastingen€ -23€ 23€ 0€ -23€ -24€ -24€ -25
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -76€ 75€ 0€ -75€ -73€ -73€ -74
4470 Onderhoud vastgoed€ -14€ 13€ 0€ -13€ -16€ -13€ -13
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -9€ 6€ 0€ -6€ -5€ -4€ -3
8810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ -3€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4490 Verzekeringen€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
8450 Huren€ 48€ 0€ 49€ 49€ 49€ 49€ 50
4810 Mutaties voorzieningen€ -36€ 49€ 0€ -49€ -49€ -49€ -50
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 1.645€ 0€ 1.617€ 1.617€ 1.647€ 1.647€ 1.677
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -11€ 7€ 0€ -7€ -6€ -5€ -4
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -109€ 111€ 0€ -111€ -113€ -115€ -117
4140 Ingeleend personeel€ -67€ 68€ 0€ -68€ -69€ -70€ -72
4420 Belastingen€ -18€ 18€ 0€ -18€ -18€ -19€ -19
4799 Niet verrekenbare BTW€ -39€ 39€ 0€ -39€ -40€ -41€ -41
4471 Onderhoudskosten€ -98€ 99€ 0€ -99€ -101€ -103€ -105
4820 Afschrijvingen€ -101€ 103€ 0€ -103€ -104€ -105€ -106
8400 Overige goederen en diensten€ 48€ 0€ 48€ 48€ 49€ 50€ 50
4410 Nuts€ -26€ 26€ 0€ -26€ -26€ -27€ -27
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 19€ 0€ 19€ 19€ 14€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ -1.761€ 1.685€ 0€ -1.685€ -1.710€ -1.697€ -1.727
4360 Subsidies€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4183 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8810 Mutaties voorzieningen€ 1.778€ 0€ 1.677€ 1.677€ 1.717€ 1.759€ 1.799
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ -10€ 9€ 0€ -9€ -10€ -10€ -10
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -128€ 130€ 0€ -130€ -134€ -138€ -142
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -56€ 56€ 0€ -56€ -58€ -60€ -62
8810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 121€ 121€ 122€ 119€ 120
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -23.060€ 59.728€ 36.002€ -23.726€ -26.140€ -27.652€ -28.662
Saldo€ 366€ 37€ 23€ -14€ -14€ -14€ -14
Saldo€ 4.116€ 0€ 4.123€ 4.123€ 4.226€ 4.276€ 4.349
Saldo€ -126€ 208€ 81€ -127€ -128€ -131€ -135
Saldo€ -14.564€ 15.532€ 1.627€ -13.905€ -15.879€ -17.047€ -17.821
Saldo€ -4.045€ 4.223€ 10€ -4.213€ -4.289€ -4.302€ -4.321
Saldo€ -73€ 74€ 0€ -74€ -76€ -78€ -80
Saldo€ -12.601€ 15.311€ 1.588€ -13.723€ -14.098€ -14.568€ -14.938
Saldo€ 3.642€ 21.015€ 24.943€ 3.929€ 3.831€ 3.915€ 3.995
Saldo€ -209€ 212€ 0€ -212€ -215€ -218€ -222
Saldo€ 434€ 3.117€ 3.606€ 489€ 501€ 515€ 526
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -14€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 380€ 23€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 593€ 0€ 595€ 595€ 578€ 588€ 598
Saldo€ 2.288€ 0€ 2.291€ 2.291€ 2.420€ 2.443€ 2.484
Saldo€ 744€ 0€ 746€ 746€ 747€ 757€ 770
Saldo€ 51€ 0€ 51€ 51€ 52€ 52€ 53
Saldo€ 28€ 0€ 28€ 28€ 29€ 30€ 31
Saldo€ 411€ 0€ 412€ 412€ 400€ 406€ 413
Saldo€ 79€ 0€ 81€ 81€ 83€ 86€ 87
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -205€ 208€ 0€ -208€ -211€ -217€ -222
Saldo€ -4.128€ 4.155€ 0€ -4.155€ -4.279€ -4.407€ -4.539
Saldo€ -273€ 268€ 0€ -268€ -262€ -267€ -271
Saldo€ -243€ 187€ 0€ -187€ -181€ -185€ -189
Saldo€ -129€ 130€ 0€ -130€ -131€ -134€ -136
Saldo€ 0€ 31€ 31€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -12€ 13€ 0€ -13€ -13€ -13€ -13
Saldo€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
Saldo€ -93€ 95€ 0€ -95€ -97€ -98€ -100
Saldo€ -67€ 68€ 0€ -68€ -69€ -70€ -72
Saldo€ -36€ 38€ 0€ -38€ -46€ -60€ -61
Saldo€ 137€ 258€ 381€ 123€ 151€ 217€ 221
Saldo€ 207€ 0€ 246€ 246€ 217€ 152€ 152
Saldo€ 6€ 0€ 6€ 6€ 7€ 7€ 7
Saldo€ -109€ 259€ 0€ -259€ -420€ -596€ -774
Saldo€ -618€ 696€ 0€ -696€ -1.025€ -1.195€ -1.357
Saldo€ -100€ 102€ 0€ -102€ -105€ -107€ -109
Saldo€ -7€ 8€ 0€ -8€ -8€ -9€ -9
Saldo€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -16€ -16
Saldo€ -95€ 102€ 5€ -96€ -98€ -99€ -101
Saldo€ -27€ 28€ 0€ -28€ -28€ -29€ -29
Saldo€ -156€ 175€ 5€ -170€ -190€ -211€ -231
Saldo€ -68€ 67€ 0€ -67€ -68€ -69€ -71
Saldo€ -27€ 27€ 0€ -27€ -27€ -28€ -28
Saldo€ -104€ 102€ 0€ -102€ -104€ -106€ -108
Saldo€ -33€ 33€ 0€ -33€ -34€ -35€ -35
Saldo€ -208€ 205€ 0€ -205€ -209€ -213€ -216
Saldo€ -73€ 46€ 0€ -46€ -46€ -47€ -48
Saldo€ -34€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
Saldo€ -33€ 34€ 0€ -34€ -34€ -35€ -36
Saldo€ -11€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
Saldo€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -16
Saldo€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -6€ -6
Saldo€ -126€ 128€ 0€ -128€ -129€ -131€ -133
Saldo€ -2€ 33€ 0€ -33€ -34€ -34€ -34
Saldo€ -313€ 441€ 93€ -348€ -392€ -438€ -483
Saldo€ -662€ 648€ 14€ -634€ -627€ -619€ -631
Saldo€ -190€ 216€ 0€ -216€ -221€ -226€ -230
Saldo€ 700€ 0€ 712€ 712€ 724€ 736€ 748
Saldo€ -418€ 435€ 0€ -435€ -442€ -450€ -457
Saldo€ -1€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ -113€ 117€ 0€ -117€ -121€ -125€ -130
Saldo€ -749€ 776€ 0€ -776€ -804€ -832€ -862
Saldo€ -1.090€ 1.130€ 0€ -1.130€ -1.170€ -1.213€ -1.256
Saldo€ -7€ 17€ 10€ -7€ -7€ -7€ -7
Saldo€ -33€ 35€ 0€ -35€ -36€ -37€ -38
Saldo€ -113€ 117€ 0€ -117€ -121€ -126€ -130
Saldo€ -51€ 53€ 0€ -53€ -55€ -56€ -59
Saldo€ -28€ 28€ 0€ -28€ -29€ -29€ -30
Saldo€ -102€ 104€ 0€ -104€ -106€ -108€ -109
Saldo€ -43€ 43€ 0€ -43€ -44€ -45€ -46
Saldo€ -120€ 123€ 0€ -123€ -126€ -131€ -133
Saldo€ -38€ 40€ 0€ -40€ -42€ -43€ -43
Saldo€ -143€ 149€ 0€ -149€ -152€ -155€ -158
Saldo€ -18€ 19€ 0€ -19€ -19€ -19€ -20
Saldo€ -49€ 49€ 0€ -49€ -50€ -51€ -52
Saldo€ -46€ 47€ 0€ -47€ -48€ -49€ -50
Saldo€ -23€ 68€ 13€ -55€ -55€ -56€ -57
Saldo€ -304€ 320€ 0€ -320€ -345€ -367€ -390
Saldo€ -148€ 151€ 0€ -151€ -153€ -156€ -159
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -985€ 889€ 0€ -889€ -863€ -826€ -788
Saldo€ -18€ 18€ 0€ -18€ -19€ -19€ -19
Saldo€ -11€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
Saldo€ -394€ 408€ 0€ -408€ -420€ -427€ -434
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -379€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -74€ 76€ 0€ -76€ -77€ -78€ -80
Saldo€ -494€ -139€ 0€ 139€ -745€ -1.075€ -1.097
Saldo€ -96€ 94€ 0€ -94€ -96€ -98€ -99
Saldo€ -24€ 24€ 0€ -24€ -24€ -25€ -25
Saldo€ -13€ 12€ 0€ -12€ -13€ -13€ -13
Saldo€ 0€ 10€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -250€ 259€ 0€ -259€ -269€ -278€ -288
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -44€ 63€ 0€ -63€ -236€ -298€ -329
Saldo€ -51€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -54
Saldo€ -19€ 19€ 0€ -19€ -19€ -20€ -20
Saldo€ -754€ 729€ 0€ -729€ -751€ -774€ -797
Saldo€ -311€ 317€ 0€ -317€ -324€ -331€ -338
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 60€ 0€ -60€ -110€ -152€ -154
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -66€ 72€ 0€ -72€ -101€ -121€ -121
Saldo€ -21€ 21€ 0€ -21€ -22€ -23€ -24
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -25€ 25€ 0€ -25€ -25€ -26€ -26
Saldo€ -25€ 25€ 0€ -25€ -25€ -26€ -26
Saldo€ 100€ 0€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100
Saldo€ -37€ 38€ 0€ -38€ -38€ -39€ -40
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ -55€ 16€ 0€ -16€ -16€ -17€ -17
Saldo€ -1.098€ 1.050€ 0€ -1.050€ -1.063€ -1.068€ -1.078
Saldo€ -45€ 89€ 0€ -89€ -130€ -131€ -133
Saldo€ -231€ 265€ 0€ -265€ -273€ -281€ -289
Saldo€ -92€ 58€ 0€ -58€ -59€ -60€ -61
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -116€ 230€ 0€ -230€ -230€ -230€ -230
Saldo€ -303€ 347€ 0€ -347€ -357€ -368€ -379
Saldo€ -284€ 292€ 0€ -292€ -300€ -308€ -313
Saldo€ -191€ 318€ 0€ -318€ -323€ -328€ -333
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -26€ 0€ 26€ 26€ 26€ 26
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -228€ 229€ 0€ -229€ -231€ -172€ -123
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 10€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -91€ 92€ 0€ -92€ -68€ -69€ -69
Saldo€ -9€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -165€ 108€ 0€ -108€ -111€ -115€ -118
Saldo€ -55€ 56€ 0€ -56€ -57€ -59€ -61
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ -8€ -16€ -16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -1.052€ 1.051€ 0€ -1.051€ -1.050€ -1.069€ -1.087
Saldo€ -7€ 7€ 0€ -7€ -8€ -8€ -8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -22€ 23€ 0€ -23€ -23€ -24€ -24
Saldo€ -43€ 44€ 0€ -44€ -45€ -46€ -48
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 30€ 51€ 82€ 31€ 53€ -35€ -36
Saldo€ 779€ 68€ 830€ 762€ 767€ 770€ 780
Saldo€ -55€ 143€ 62€ -81€ -80€ -79€ -78
Saldo€ 28€ 2€ 11€ 9€ 9€ 10€ 10
Saldo€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 16€ 5€ 22€ 17€ 17€ 18€ 18
Saldo€ -832€ 855€ 0€ -855€ -879€ -879€ -879
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -70€ 169€ 103€ -66€ -66€ -66€ -66
Saldo€ -98€ 100€ 0€ -100€ -102€ -104€ -105
Saldo€ -3€ 3€ 0€ -3€ -3€ -4€ -4
Saldo€ -514€ 369€ 0€ -369€ -380€ -392€ -403
Saldo€ -25€ 25€ 0€ -25€ -26€ -26€ -27
Saldo€ -87€ 89€ 0€ -89€ -90€ -92€ -94
Saldo€ -100€ 102€ 0€ -102€ -104€ -106€ -107
Saldo€ -79€ 80€ 0€ -80€ -81€ -82€ -84
Saldo€ -117€ 118€ 0€ -118€ -118€ -120€ -122
Saldo€ -9€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
Saldo€ -11€ 13€ 0€ -13€ -12€ -12€ -12
Saldo€ -16€ 16€ 0€ -16€ -16€ -17€ -17
Saldo€ -104€ 106€ 0€ -106€ -108€ -110€ -112
Saldo€ -536€ 514€ 0€ -514€ -554€ -586€ -619
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 8€ 15€ 23€ 8€ 8€ 8€ 8
Saldo€ -110€ 112€ 0€ -112€ -114€ -116€ -118
Saldo€ -14€ 14€ 0€ -14€ -15€ -15€ -15
Saldo€ -481€ 491€ 0€ -491€ -501€ -511€ -519
Saldo€ -160€ 162€ 0€ -162€ -164€ -167€ -169
Saldo€ -147€ 151€ 0€ -151€ -154€ -158€ -161
Saldo€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -6€ -6
Saldo€ -71€ 71€ 0€ -71€ -72€ -73€ -75
Saldo€ -71€ 71€ 0€ -71€ -72€ -73€ -75
Saldo€ -80€ 106€ 0€ -106€ -122€ -133€ -149
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -1€ 5€ 4€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 99€ 31€ 132€ 100€ 102€ 103€ 105
Saldo€ 37€ 156€ 28€ -128€ -156€ -156€ -156
Saldo€ -501€ 814€ 0€ -814€ -827€ -840€ -849
Saldo€ -2.012€ 2.180€ 0€ -2.180€ -2.331€ -2.377€ -2.440
Saldo€ -96€ 99€ 0€ -99€ -103€ -107€ -112
Saldo€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -6€ -6
Saldo€ -91€ 91€ 0€ -91€ -92€ -94€ -95
Saldo€ -37€ 38€ 0€ -38€ -39€ -39€ -40
Saldo€ -76€ 79€ 0€ -79€ -83€ -86€ -88
Saldo€ -179€ 197€ 0€ -197€ -199€ -203€ -206
Saldo€ -62€ 63€ 0€ -63€ -64€ -65€ -66
Saldo€ -103€ 105€ 0€ -105€ -107€ -109€ -111
Saldo€ -53€ 54€ 0€ -54€ -55€ -56€ -57
Saldo€ -16€ 16€ 0€ -16€ -17€ -17€ -17
Saldo€ -50€ -49€ 0€ 49€ 47€ 43€ 42
Saldo€ -353€ 359€ 0€ -359€ -366€ -373€ -379
Saldo€ -346€ 354€ 0€ -354€ -362€ -369€ -375
Saldo€ -12€ 14€ 0€ -14€ -16€ -18€ -20
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -85€ 82€ 0€ -82€ -78€ -80€ -81
Saldo€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ -40€ 41€ 0€ -41€ -41€ -42€ -43
Saldo€ -71€ 71€ 0€ -71€ -72€ -74€ -75
Saldo€ -51€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -54
Saldo€ -20€ 20€ 0€ -20€ -21€ -21€ -21
Saldo€ -264€ 271€ 0€ -271€ -278€ -278€ -278
Saldo€ -60€ 60€ 0€ -60€ -60€ -61€ -62
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -90€ 90€ 0€ -90€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -4.709€ 5.216€ 0€ -5.216€ -5.372€ -5.533€ -5.698
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 60€ 0€ -60€ -110€ -152€ -154
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -15€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 0€ 35€ 10€ -25€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -60€ 64€ 0€ -64€ -44€ -45€ -45
Saldo€ -90€ 90€ 0€ -90€ -110€ -91€ -93
Saldo€ -110€ 110€ 0€ -110€ -110€ -111€ -113
Saldo€ -77€ 99€ 23€ -76€ -75€ -76€ -77
Saldo€ -71€ 40€ 0€ -40€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -30€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -31
Saldo€ -4€ 4€ 0€ -4€ -8€ -12€ -16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -3€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 0€ 2€ 0€ -2€ -4€ -19€ -19
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -100€ 100€ 0€ -100€ -100€ -101€ -102
Saldo€ -100€ 100€ 0€ -100€ -100€ -101€ -102
Saldo€ 0€ 10€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 245€ 0€ 250€ 250€ 256€ 261€ 261
Saldo€ -320€ 278€ 0€ -278€ -284€ -291€ -297
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 9.261€ 2.536€ 12.424€ 9.888€ 10.097€ 10.407€ 10.594
Saldo€ -149€ 195€ 0€ -195€ -200€ -206€ -213
Saldo€ -235€ 244€ 0€ -244€ -253€ -257€ -262
Saldo€ 0€ 167€ 0€ -167€ -168€ -171€ -172
Saldo€ -297€ 307€ 0€ -307€ -318€ -330€ -341
Saldo€ -31€ 33€ 0€ -33€ -34€ -35€ -35
Saldo€ -60€ 60€ 0€ -60€ -61€ -62€ -63
Saldo€ -158€ 102€ 0€ -102€ -105€ -108€ -111
Saldo€ -99€ 76€ 0€ -76€ -78€ -80€ -82
Saldo€ -75€ 126€ 0€ -126€ -127€ -129€ -130
Saldo€ -37€ 38€ 0€ -38€ -39€ -39€ -40
Saldo€ -133€ 135€ 0€ -135€ -138€ -140€ -143
Saldo€ -198€ 226€ 0€ -226€ -230€ -233€ -237
Saldo€ -57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -16€ 16€ 0€ -16€ -17€ -17€ -17
Saldo€ -32€ 82€ 0€ -82€ -83€ -84€ -84
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -16€ 16€ 0€ -16€ -17€ -17€ -17
Saldo€ -133€ 146€ 11€ -135€ -138€ -140€ -143
Saldo€ 5€ 0€ 5€ 5€ 6€ 6€ 6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -74€ 75€ 0€ -75€ -75€ -75€ -75
Saldo€ -395€ 625€ 0€ -625€ -625€ -625€ -625
Saldo€ -1.200€ 1.225€ 0€ -1.225€ -1.225€ -1.225€ -1.225
Saldo€ 117€ 12.440€ 12.503€ 63€ -173€ -323€ -352
Saldo€ -612€ 613€ 0€ -613€ -632€ -651€ -670
Saldo€ -173€ 275€ 0€ -275€ -275€ -275€ -275
Saldo€ -299€ 300€ 0€ -300€ -300€ -306€ -311
Saldo€ -56€ 56€ 0€ -56€ -56€ -57€ -58
Saldo€ -24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -593€ 350€ 0€ -350€ -350€ -350€ -350
Saldo€ -110€ 110€ 0€ -110€ -111€ -111€ -113
Saldo€ -100€ 100€ 0€ -100€ -101€ -101€ -103
Saldo€ -60€ 60€ 0€ -60€ -60€ -61€ -62
Saldo€ -164€ 165€ 0€ -165€ -167€ -168€ -171
Saldo€ -38€ 39€ 0€ -39€ -41€ -42€ -44
Saldo€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ -3€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 75€ 75€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -517€ 516€ 0€ -516€ -531€ -547€ -564
Saldo€ -113€ 169€ 49€ -121€ -122€ -119€ -120
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.258€ 2.160€ 3.362€ 1.201€ 1.235€ 1.270€ 1.303
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -10€ 9€ 0€ -9€ -10€ -10€ -10
Saldo€ -128€ 130€ 0€ -130€ -134€ -138€ -142
Saldo€ -56€ 56€ 0€ -56€ -58€ -60€ -62
Saldo€ 0€ 0€ 121€ 121€ 122€ 119€ 120
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -14€ 14€ 0€ -14€ -14€ -14€ -14
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 426€ 0€ 23€ 23€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -46€ 23€ 0€ -23€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 593€ 0€ 595€ 595€ 578€ 588€ 598
Saldo€ 2.288€ 0€ 2.291€ 2.291€ 2.420€ 2.443€ 2.484
Saldo€ 308€ 0€ 308€ 308€ 309€ 310€ 315
Saldo€ 437€ 0€ 437€ 437€ 438€ 447€ 455
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 51€ 0€ 51€ 51€ 52€ 52€ 53
Saldo€ 28€ 0€ 28€ 28€ 29€ 30€ 31
Saldo€ 411€ 0€ 412€ 412€ 400€ 406€ 413
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 79€ 0€ 81€ 81€ 83€ 86€ 87
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -205€ 208€ 0€ -208€ -211€ -217€ -222
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -4.128€ 4.155€ 0€ -4.155€ -4.279€ -4.407€ -4.539
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -273€ 268€ 0€ -268€ -262€ -267€ -271
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -243€ 232€ 0€ -232€ -226€ -230€ -234
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -45€ 0€ 45€ 45€ 45€ 45
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -129€ 130€ 0€ -130€ -131€ -134€ -136
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -31€ 31€ 0€ -31€ -32€ -32€ -33
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 31€ 0€ 31€ 31€ 32€ 32€ 33
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -12€ 13€ 0€ -13€ -13€ -13€ -13
Saldo€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -93€ 95€ 0€ -95€ -97€ -98€ -100
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -49€ 50€ 0€ -50€ -51€ -52€ -53
Saldo€ -17€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -19
Saldo€ -36€ 36€ 0€ -36€ -37€ -37€ -38
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 2€ 0€ -2€ -7€ -19€ -19
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ -2€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -218€ 258€ 0€ -258€ -174€ -72€ -73
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 338€ 0€ 364€ 364€ 308€ 272€ 276
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 17€ 0€ 17€ 17€ 17€ 17€ 17
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 207€ 0€ 246€ 246€ 217€ 152€ 152
Saldo€ 6€ 0€ 6€ 6€ 7€ 7€ 7
Saldo€ -49€ 155€ 0€ -155€ -257€ -366€ -478
Saldo€ -59€ 104€ 0€ -104€ -163€ -230€ -296
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -475€ 569€ 0€ -569€ -841€ -988€ -1.129
Saldo€ -138€ 121€ 0€ -121€ -179€ -202€ -223
Saldo€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ -100€ 102€ 0€ -102€ -105€ -107€ -109
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -7€ 8€ 0€ -8€ -8€ -9€ -9
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -16€ -16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -70€ 71€ 0€ -71€ -72€ -73€ -75
Saldo€ -25€ 25€ 0€ -25€ -26€ -26€ -27
Saldo€ 5€ 0€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -27€ 28€ 0€ -28€ -28€ -29€ -29
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -41€ 53€ 0€ -53€ -68€ -83€ -98
Saldo€ 5€ 0€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5
Saldo€ -16€ 15€ 0€ -15€ -19€ -23€ -27
Saldo€ -99€ 101€ 0€ -101€ -103€ -104€ -106
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -68€ 67€ 0€ -67€ -68€ -69€ -71
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -27€ 27€ 0€ -27€ -27€ -28€ -28
Saldo€ -104€ 102€ 0€ -102€ -104€ -106€ -108
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -33€ 33€ 0€ -33€ -34€ -35€ -35
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -208€ 205€ 0€ -205€ -209€ -213€ -216
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -73€ 46€ 0€ -46€ -46€ -47€ -48
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -34€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -33€ 34€ 0€ -34€ -34€ -35€ -36
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -11€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -6€ -6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -126€ 128€ 0€ -128€ -129€ -131€ -133
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -2€ 3€ 0€ -3€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -30
Saldo€ -33€ 34€ 0€ -34€ -44€ -53€ -62
Saldo€ -73€ 102€ 0€ -102€ -134€ -166€ -199
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -284€ 289€ 0€ -289€ -293€ -297€ -302
Saldo€ -13€ 14€ 0€ -14€ -16€ -17€ -17
Saldo€ 91€ 0€ 93€ 93€ 93€ 95€ 96
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 13€ 0€ 14€ 14€ 14€ 14€ 14
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -675€ 688€ 0€ -688€ -701€ -713€ -725
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -40€ 0€ 40€ 60€ 80€ 80
Saldo€ -190€ 216€ 0€ -216€ -221€ -226€ -230
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 700€ 0€ 712€ 712€ 724€ 736€ 748
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -418€ 435€ 0€ -435€ -442€ -450€ -457
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -1€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -113€ 117€ 0€ -117€ -121€ -125€ -130
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -749€ 776€ 0€ -776€ -804€ -832€ -862
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -1.090€ 1.130€ 0€ -1.130€ -1.170€ -1.213€ -1.256
Saldo€ -17€ 17€ 0€ -17€ -18€ -18€ -18
Saldo€ 10€ 0€ 10€ 10€ 11€ 11€ 11
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -33€ 35€ 0€ -35€ -36€ -37€ -38
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -113€ 117€ 0€ -117€ -121€ -126€ -130
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -51€ 53€ 0€ -53€ -55€ -56€ -59
Saldo€ -28€ 28€ 0€ -28€ -29€ -29€ -30
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -102€ 104€ 0€ -104€ -106€ -108€ -109
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -43€ 43€ 0€ -43€ -44€ -45€ -46
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -120€ 123€ 0€ -123€ -126€ -131€ -133
Saldo€ -38€ 40€ 0€ -40€ -42€ -43€ -43
Saldo€ -143€ 149€ 0€ -149€ -152€ -155€ -158
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -18€ 19€ 0€ -19€ -19€ -19€ -20
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -49€ 49€ 0€ -49€ -50€ -51€ -52
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -46€ 47€ 0€ -47€ -48€ -49€ -50
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ -3€ 3€ 0€ -3€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1
Saldo€ 0€ 29€ 0€ -29€ -29€ -29€ -29
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -32€ 32€ 0€ -32€ -33€ -33€ -34
Saldo€ 13€ 0€ 13€ 13€ 13€ 13€ 13
Saldo€ 0€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -2
Saldo€ -197€ 211€ 0€ -211€ -215€ -219€ -223
Saldo€ -37€ 41€ 0€ -41€ -56€ -69€ -84
Saldo€ -15€ 12€ 0€ -12€ -16€ -19€ -23
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -55€ 57€ 0€ -57€ -58€ -60€ -61
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -148€ 151€ 0€ -151€ -153€ -156€ -159
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -846€ 789€ 0€ -789€ -771€ -742€ -713
Saldo€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -135€ 96€ 0€ -96€ -88€ -79€ -71
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -18€ 18€ 0€ -18€ -19€ -19€ -19
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -11€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -394€ 408€ 0€ -408€ -420€ -427€ -434
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -379€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -74€ 76€ 0€ -76€ -77€ -78€ -80
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -400€ 0€ 400€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -132€ 135€ 0€ -135€ -465€ -695€ -721
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -272€ 62€ 0€ -62€ -64€ -65€ -66
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -90€ 64€ 0€ -64€ -216€ -316€ -310
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -96€ 94€ 0€ -94€ -96€ -98€ -99
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -24€ 24€ 0€ -24€ -24€ -25€ -25
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -13€ 12€ 0€ -12€ -13€ -13€ -13
Saldo€ 10€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
Saldo€ -10€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -250€ 259€ 0€ -259€ -269€ -278€ -288
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 32€ 0€ -32€ -168€ -217€ -247
Saldo€ -44€ 31€ 0€ -31€ -68€ -81€ -82
Saldo€ -51€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -54
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -19€ 19€ 0€ -19€ -19€ -20€ -20
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -754€ 729€ 0€ -729€ -751€ -774€ -797
Saldo€ -311€ 317€ 0€ -317€ -324€ -331€ -338
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 60€ 0€ -60€ -110€ -152€ -154
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -31€ 23€ 0€ -23€ -31€ -36€ -35
Saldo€ -35€ 50€ 0€ -50€ -70€ -85€ -86
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -21€ 21€ 0€ -21€ -22€ -23€ -24
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -20€ 20€ 0€ -20€ -20€ -20€ -21
Saldo€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ -20€ 20€ 0€ -20€ -20€ -20€ -21
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 100€ 0€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100
Saldo€ -37€ 38€ 0€ -38€ -38€ -39€ -40
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ -55€ 16€ 0€ -16€ -16€ -17€ -17
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -71€ 49€ 0€ -49€ -58€ -59€ -60
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -170€ 131€ 0€ -131€ -128€ -124€ -120
Saldo€ -35€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -218€ 230€ 0€ -230€ -233€ -236€ -240
Saldo€ -300€ 320€ 0€ -320€ -323€ -327€ -330
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -301€ 301€ 0€ -301€ -302€ -303€ -308
Saldo€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -16€ 19€ 0€ -19€ -16€ -16€ -17
Saldo€ -8€ 8€ 0€ -8€ -8€ -9€ -9
Saldo€ 0€ 42€ 0€ -42€ -85€ -86€ -87
Saldo€ -3€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ -10€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -11
Saldo€ -2€ 2€ 0€ -2€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -6€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -231€ 265€ 0€ -265€ -273€ -281€ -289
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -92€ 58€ 0€ -58€ -59€ -60€ -61
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -40€ 40€ 0€ -40€ -40€ -40€ -40
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -10€ 17€ 0€ -17€ -15€ -13€ -11
Saldo€ -66€ 173€ 0€ -173€ -174€ -176€ -178
Saldo€ -303€ 347€ 0€ -347€ -357€ -368€ -379
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -284€ 292€ 0€ -292€ -300€ -308€ -313
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -17€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -19
Saldo€ -7€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -8
Saldo€ -39€ 39€ 0€ -39€ -39€ -40€ -40
Saldo€ -61€ 186€ 0€ -186€ -189€ -192€ -195
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -66€ 68€ 0€ -68€ -69€ -71€ -72
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -26€ 0€ 26€ 26€ 26€ 26
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -102€ 104€ 0€ -104€ -105€ -107€ -109
Saldo€ -98€ 100€ 0€ -100€ -101€ -51€ 0
Saldo€ -23€ 23€ 0€ -23€ -23€ -13€ -14
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -5€ 3€ 0€ -3€ -2€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0