Paragraaf

Vastgoed

Begroting 2021

Financieel gezien loopt het Vastgoedbedrijf door bijna alle beleidsprogramma’s en vele taakvelden heen. Hierbij is een onderscheid te maken tussen enerzijds het vastgoed waarvan het saldo van baten en lasten voor rekening van de algemene dienst (A) komt via eenheid Projecten Vastgoed & Grond en anderzijds het vastgoed waarvan de baten en lasten worden verrekend met andere eenheden (B). Dit betreft voor het merendeel het vastgoed dat gerelateerd is aan een reserve of voorziening (Grondbedrijf, afval, begraven, Zwitsal). Onderstaande tabel geeft de financiën van het gemeentelijk vastgoed voor wat betreft begroting 2021.

De opgenomen boekwaarde betreft niet die onderdelen die onder beleidseenheden of bedrijfsvoeringseenheden valt (bijv interne verbouwingen CODA, CMO’s en Huis van de Stad).

De boekwaarde Vastgoedbedrijf zal in 2021 stijgen vanwege lopende investeringsprojecten zoals verduurzaming gemeentelijk vastgoed, renovatie Woldhuis 13 en sporthal Zuiderpark.
Met ingang van 2024 is er een stelpost kapitaallasten ad € 0,3 mio opgenomen, die als dekking kan dienen voor noodzakelijk vervangingsinvesteringen van het vastgoed van Vastgoedbedrijf.

Het nadelig begrotingsresultaat van € 2,9 miljoen wordt veroorzaakt door onder andere eigen huisvesting en stallingen (auto, fiets) waar geen huuropbrengst aan de orde is.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 11:29:52 met de export van 10/30/2020 11:13:06