2. Veilig en gezond opgroeien

Trendanalyse

Trendanalyse

Clienttevredenheid geboden resultaat/advies en geboden hulp CJG

Uit het jaarverslag 2020 van het CJG blijkt dat opvoeders het CJG gemiddeld met een 7,5 beoordelen. Ouders geven de Jeugdgezondheidszorg een 8,6. De cliënttevredenheid voor de pedagogenteams wordt vanaf 2019 met een digitale vragenlijst uitgevraagd bij alle ouders die in het half jaar voorafgaand aan de meting contact hadden gehad met het CJG. Ouders geven het contact met het CJG in algemene zin een 7,1. Ouders die door de CJG-pedagogen zijn begeleid, geven het contact met de pedagoog gemiddeld een 7,2. De gezinnen die doorverwezen worden, geven het contact met de CJG-pedagoog gemiddeld een 7,5.
De taken van het CJG zijn divers en daarom is het lastig de clienttevredenheid in een cijfer te vatten. Het CJG toetst voortdurend hoe tevreden de inwoners zijn die gebruik maken van het CJG. Verbeterpunten worden zo snel mogelijk opgepakt.

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage is in Apeldoorn al een aantal jaren stabiel en vergelijkbaar met gemiddelde in Nederland. Het streven is dit aantal op dit niveau te houden.

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage van de jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel blijft stijgen Verschillende analyses en aanpassingen in het proces hebben nog niet bij gedragen aan het verminderen van het aantal beschermingsmaatregelen. Door een brede aanpak van het probleem mede vanuit onze aanpak Geweld hoort nergens thuis, moet in 2021 het percentage stabiliseren.

Jongeren met jeugdhulp

De landelijke en Apeldoornse CBS cijfers laten een stijgende lijn zien in het aantal jongeren met jeugdhulp. Met de structurele inbedding van de maatregelen vanuit het project Tekorten jeugdhulp denken wij uiteindelijk ook een stabilisatie van het aantal jeugdigen dat hulp nodig heeft te bereiken. In 2021 zetten wij nog meer in op normalisering en de transformatie van het jeugdstelsel. De verwachting is dat het volume in 2021 nog steeds zal stijgen, maar het doel is een minder grote stijging.

Kostenontwikkeling jeugdhulp   (totale kosten jeugdhulp vanaf 2015)

We zien dat de kosten Jeugdhulp in Apeldoorn een stijgende trend laat zien. Ook in landelijke rapporten worden  kostenstijgingen (volumeontwikkeling) gepresenteerd. Door de structurele inbedding van de maatregelen om de kosten van de jeugdhulp te verminderen, verwachten wij de kostenontwikkeling van de jeugdhulp onder controle te houden.

Ontwikkeling aantal verwijzingen jeugdhulp vanuit het CJG ten opzichte van andere wettelijke verwijzers

Het aantal verwijzers naar jeugdhulp zal ook in 2021 divers zijn. Het streven is dat de afstemming en samenwerking tussen de gemeentelijke toegang, ons CJG en de externe toegangen verder verbetert in 2021. Het streven is het aantal verwijzingen door het CJG toe te laten nemen en het volume bij andere verwijzers te laten dalen.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05