Programma

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

(bedragen × € 1.000)
TaakveldSaldo 2020BegrotingMeerjarenbegroting
(Incl. 1e wijziging)Lasten 2021Baten 2021Saldo 2021Saldo 2022Saldo 2023Saldo 2024
0.10 Mutaties reserves€ -17€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -17
5.1 Sportbeleid en activering€ -1.712€ 1.720€ 0€ -1.720€ -1.768€ -1.763€ -1.807
5.2 Sportaccommodaties€ -6.674€ 11.010€ 4.586€ -6.423€ -7.727€ -6.660€ -7.486
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie€ -9.054€ 11.747€ 2.815€ -8.932€ -9.016€ -9.253€ -9.487
5.4 Musea€ -1.277€ 2.457€ 1.191€ -1.266€ -1.132€ -1.153€ -1.174
5.5 Cultureel erfgoed€ -982€ 851€ 0€ -851€ -831€ -861€ -884
5.6 Media€ -5.817€ 5.856€ 0€ -5.856€ -5.997€ -6.155€ -6.315
00990049 Reserve Sportactiviteiten progr 8€ -6€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
00990050 Reserve Topsportevenementen progr 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990059 Rop p8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990071 Alg. reserve prg. 8 arch. noodfonds€ -11€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
05100001 Loonkosten taakveld 5.1 JZW€ -114€ 115€ 0€ -115€ -119€ -122€ -126
05100002 Omnisport€ -743€ 766€ 0€ -766€ -788€ -809€ -830
05100003 Topsportevenementen€ -224€ 191€ 0€ -191€ -197€ -152€ -156
05100004 Subsidie huur overdekte zweminricht€ -133€ 137€ 0€ -137€ -141€ -144€ -148
05100005 St. Paardrijden Gehandicapten€ -18€ 19€ 0€ -19€ -20€ -20€ -21
05100006 Vereniging Sportraad Apeldoorn€ -36€ 37€ 0€ -37€ -38€ -39€ -40
05100007 Rentesubsidies€ -31€ 32€ 0€ -32€ -32€ -33€ -34
05100008 Overige kosten sportbeleid€ -206€ 212€ 0€ -212€ -218€ -221€ -225
05100009 Gelderland Sport€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05100010 Stimuleren fusies/samenw sportver€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05100011 Sport is meer dan sport€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05100012 JOGG€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05100013 Ek Beachvolleybal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05100014 Investering sportaccomodaties€ -205€ 211€ 0€ -211€ -216€ -222€ -228
05100015 Activiteitenbudget sport€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05200001 Loonkosten taakveld 5.2 JZW€ -76€ 77€ 0€ -77€ -79€ -82€ -84
05200002 Buitenschools gebruik gymlokalen€ -2.826€ 2.826€ 0€ -2.826€ -2.861€ -2.897€ -2.932
05200003 Huuropbrengst gymlokalen (accres)€ 2.375€ 0€ 2.413€ 2.413€ 2.452€ 2.491€ 2.531
05200004 Het Zwembad Loenen€ -112€ 116€ 0€ -116€ -119€ -122€ -125
05200005 Zwembad De Sprenkelaar€ -518€ 532€ 0€ -532€ -546€ -560€ -575
05200006 Acress zwembaden€ -2.443€ 2.473€ 0€ -2.473€ -2.508€ -2.537€ -2.567
05200007 Accres Squash Matenpark€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05200008 Accres sportstimulering€ -695€ 715€ 0€ -715€ -733€ -752€ -772
05200009 Accres sporthallen€ -724€ 732€ 0€ -732€ -741€ -749€ -758
05200010 Rentelasten kunstgrasvelden€ -48€ 65€ 0€ -65€ -67€ -69€ -70
05200011 Sportaccommodaties€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05200012 Sporthallen en zwembaden€ 885€ 985€ 2.108€ 1.123€ -103€ 1.035€ 290
05200013 Omnisport€ -2.148€ 2.084€ 0€ -2.084€ -2.086€ -2.095€ -2.102
05200014 Sportvelden en kleedaccommodaties€ -299€ 361€ 65€ -297€ -292€ -279€ -279
05200016 Atletiekbaan Orderbos€ -45€ 43€ 0€ -43€ -43€ -43€ -43
05300002 Huis Schoone Kunsten en Acec€ 58€ 849€ 842€ -7€ -19€ -6€ 7
05300003 Orpheus theater€ 434€ 1.526€ 1.973€ 446€ 439€ 439€ 439
05300005 Professionele podiumkunst€ -4.514€ 4.565€ 0€ -4.565€ -4.675€ -4.789€ -4.905
05300006 Programma Cultuur€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05300007 Loonkosten taakveld 5.3 RL€ -275€ 273€ 0€ -273€ -282€ -290€ -299
05300008 Amateurkunst€ -123€ 111€ 0€ -111€ -113€ -117€ -120
05300009 Professionele kunst€ -342€ 356€ 0€ -356€ -363€ -372€ -381
05300010 Creatieve industrie€ -3.914€ 3.797€ 0€ -3.797€ -3.714€ -3.812€ -3.907
05300012 Kunst in de openbare ruimte€ -378€ 270€ 0€ -270€ -288€ -305€ -321
05300014 Cultuur educatie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700012 Kunst in de openbare ruimte€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05400001 CODA museum€ 334€ 798€ 1.175€ 377€ 394€ 412€ 430
05400002 Archeologie€ -34€ 50€ 16€ -34€ -35€ -36€ -36
05400003 Cultuurhistorie€ -282€ 283€ 0€ -283€ -133€ -136€ -138
05400004 Erfgoedplatform€ -52€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -55
05400005 CODA: museum€ -1.244€ 1.275€ 0€ -1.275€ -1.306€ -1.339€ -1.374
05400006 Archeologisch onderzoek calamiteiten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05400008 Archeologisch noodfonds€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05500001 Historische objecten€ -34€ 27€ 0€ -27€ -27€ -27€ -27
05500002 Kleine monumenten€ -29€ 29€ 0€ -29€ -30€ -30€ -31
05500003 Monumentenfonds€ -218€ 56€ 0€ -56€ -57€ -59€ -61
05500004 Loonkosten taakveld 5.5 RL€ -476€ 531€ 0€ -531€ -547€ -563€ -580
05500005 Gevelfonds€ -101€ 92€ 0€ -92€ -93€ -96€ -98
05500006 Erfgoed beleven wzv€ -100€ 100€ 0€ -100€ -50€ -51€ -52
05500007 Kredietlst erfgoed beleven wzv€ -20€ 9€ 0€ -9€ -19€ -27€ -27
05500008 Kredietlst koningslijn wzv€ -4€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
05600001 Loonkosten taakveld 5.6 RL€ -22€ 23€ 0€ -23€ -23€ -24€ -25
05600002 Coda Bibliotheek€ -5.790€ 5.830€ 0€ -5.830€ -5.969€ -6.127€ -6.286
05600004 Onderzoek budgetsubsidies€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4800 Mutaties reserves€ -6€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ -11€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -114€ 115€ 0€ -115€ -119€ -122€ -126
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -743€ 766€ 0€ -766€ -788€ -809€ -830
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -224€ 191€ 0€ -191€ -197€ -152€ -156
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -133€ 137€ 0€ -137€ -141€ -144€ -148
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -18€ 19€ 0€ -19€ -20€ -20€ -21
4360 Subsidies€ -36€ 37€ 0€ -37€ -38€ -39€ -40
4360 Subsidies€ -31€ 32€ 0€ -32€ -32€ -33€ -34
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -206€ 212€ 0€ -212€ -218€ -221€ -225
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -205€ 211€ 0€ -211€ -216€ -222€ -228
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -76€ 77€ 0€ -77€ -79€ -82€ -84
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -2.859€ 35€ 0€ -35€ -35€ -36€ -36
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 2.859€ 0€ -2.859€ -2.893€ -2.928€ -2.963
4402 Stelposten€ 33€ -67€ 0€ 67€ 67€ 67€ 67
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 2.375€ 0€ 2.413€ 2.413€ 2.452€ 2.491€ 2.531
4360 Subsidies€ -112€ 116€ 0€ -116€ -119€ -122€ -125
4360 Subsidies€ -518€ 532€ 0€ -532€ -546€ -560€ -575
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -2.443€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 2.471€ 0€ -2.471€ -2.500€ -2.530€ -2.560
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ -5€ -5€ -5
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 1€ 0€ -1€ -3€ -3€ -2
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -695€ 715€ 0€ -715€ -733€ -752€ -772
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -724€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 732€ 0€ -732€ -741€ -749€ -758
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -48€ 65€ 0€ -65€ -67€ -69€ -70
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 2.070€ 0€ 2.103€ 2.103€ 2.137€ 2.171€ 2.205
8470 Erfpacht€ 5€ 0€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5
4420 Belastingen€ -60€ 61€ 0€ -61€ -62€ -63€ -64
4490 Verzekeringen€ -18€ 23€ 0€ -23€ -23€ -24€ -24
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -47€ 33€ 0€ -33€ -35€ -63€ -91
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -368€ 373€ 0€ -373€ -387€ -453€ -203
4470 Onderhoud vastgoed€ -697€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 495€ 0€ -495€ -495€ -495€ -495
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1.244€ -44€ -1.044
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -466€ 352€ 0€ -352€ -337€ -322€ -307
4470 Onderhoud vastgoed€ -91€ 78€ 0€ -78€ -77€ -82€ -83
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ -9€ 9€ 0€ -9€ -9€ -10€ -10
4420 Belastingen€ -172€ 174€ 0€ -174€ -177€ -180€ -183
4820 Afschrijvingen€ -1.278€ 1.334€ 0€ -1.334€ -1.349€ -1.364€ -1.379
4490 Verzekeringen€ -36€ 37€ 0€ -37€ -38€ -38€ -39
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ -81€ 81€ 0€ -81€ -81€ -81€ -82
4400 Overige goederen en diensten€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ -10€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
8400 Overige goederen en diensten€ 32€ 0€ 25€ 25€ 25€ 25€ 26
8450 Huren€ 39€ 0€ 40€ 40€ 41€ 41€ 42
4420 Belastingen€ -8€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
4410 Nuts€ -20€ 20€ 0€ -20€ -20€ -21€ -21
8460 Pachten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -50€ 37€ 0€ -37€ -35€ -33€ -31
4470 Onderhoud vastgoed€ -48€ 48€ 0€ -48€ -48€ -48€ -49
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4820 Afschrijvingen€ -182€ 185€ 0€ -185€ -183€ -172€ -172
4810 Mutaties voorzieningen€ -51€ 51€ 0€ -51€ -51€ -51€ -52
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8470 Erfpacht€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4421 Zuiveringslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -12€ 9€ 0€ -9€ -9€ -8€ -8
4820 Afschrijvingen€ -33€ 34€ 0€ -34€ -35€ -35€ -35
8450 Huren€ 829€ 0€ 842€ 842€ 856€ 870€ 884
4820 Afschrijvingen€ -435€ 450€ 0€ -450€ -455€ -460€ -465
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -114€ 84€ 0€ -84€ -80€ -75€ -69
4490 Verzekeringen€ -14€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 275€ 0€ -275€ -275€ -275€ -275
4470 Onderhoud vastgoed€ -184€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ -25€ 25€ 0€ -25€ -26€ -26€ -27
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ -25€ -25€ -25
8450 Huren€ 1.817€ 0€ 1.867€ 1.867€ 1.867€ 1.867€ 1.867
8400 Overige goederen en diensten€ 104€ 0€ 106€ 106€ 108€ 110€ 112
4820 Afschrijvingen€ -977€ 1.099€ 0€ -1.099€ -1.118€ -1.130€ -1.143
4422 Waterschapslasten€ -5€ 5€ 0€ -5€ -6€ -6€ -6
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -406€ 321€ 0€ -321€ -310€ -298€ -285
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ -99€ 101€ 0€ -101€ -102€ -104€ -106
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -4.448€ 4.565€ 0€ -4.565€ -4.675€ -4.789€ -4.905
4360 Subsidies€ -66€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -275€ 273€ 0€ -273€ -282€ -290€ -299
4360 Subsidies€ -123€ 111€ 0€ -111€ -113€ -117€ -120
4360 Subsidies€ -342€ 356€ 0€ -356€ -363€ -372€ -381
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -807€ 664€ 0€ -664€ -681€ -698€ -715
4360 Subsidies€ -650€ 442€ 0€ -442€ -275€ -288€ -295
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -2.589€ 2.660€ 0€ -2.660€ -2.727€ -2.796€ -2.866
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -25€ 26€ 0€ -26€ -26€ -27€ -27
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -7€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -4
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8550 Rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 164€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -204€ 207€ 0€ -207€ -211€ -214€ -218
4400 Overige goederen en diensten€ -147€ 28€ 0€ -28€ -31€ -34€ -34
4490 Verzekeringen€ -19€ 19€ 0€ -19€ -20€ -20€ -20
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -5€ 10€ 0€ -10€ -17€ -24€ -32
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -4€ 5€ 0€ -5€ -9€ -13€ -17
4183 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ -20€ 21€ 0€ -21€ -21€ -21€ -22
4420 Belastingen€ -38€ 39€ 0€ -39€ -40€ -41€ -42
8450 Huren€ 1.157€ 0€ 1.175€ 1.175€ 1.194€ 1.212€ 1.232
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -539€ 566€ 0€ -566€ -573€ -579€ -585
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -226€ 172€ 0€ -172€ -166€ -159€ -153
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -50€ 50€ 0€ -50€ -51€ -52€ -53
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 16€ 0€ 16€ 16€ 16€ 16€ 17
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ -150€ 150€ 0€ -150€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -132€ 133€ 0€ -133€ -133€ -136€ -138
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -52€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -55
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -1.244€ 1.275€ 0€ -1.275€ -1.306€ -1.339€ -1.374
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ -17€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4810 Mutaties voorzieningen€ -9€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
4410 Nuts€ -2€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4490 Verzekeringen€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ -29€ 29€ 0€ -29€ -30€ -30€ -31
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4183 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -218€ 56€ 0€ -56€ -57€ -59€ -61
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -476€ 531€ 0€ -531€ -547€ -563€ -580
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -101€ 92€ 0€ -92€ -93€ -96€ -98
4400 Overige goederen en diensten€ -100€ 100€ 0€ -100€ -50€ -51€ -52
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -12€ 6€ 0€ -6€ -13€ -18€ -18
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -8€ 3€ 0€ -3€ -7€ -9€ -9
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -2€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4820 Afschrijvingen€ -2€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -22€ 23€ 0€ -23€ -23€ -24€ -25
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -5.790€ 5.830€ 0€ -5.830€ -5.969€ -6.127€ -6.286
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ -25.533€ 33.659€ 8.592€ -25.067€ -26.488€ -25.862€ -27.170
Saldo€ -17€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -17
Saldo€ -1.712€ 1.720€ 0€ -1.720€ -1.768€ -1.763€ -1.807
Saldo€ -6.674€ 11.010€ 4.586€ -6.423€ -7.727€ -6.660€ -7.486
Saldo€ -9.054€ 11.747€ 2.815€ -8.932€ -9.016€ -9.253€ -9.487
Saldo€ -1.277€ 2.457€ 1.191€ -1.266€ -1.132€ -1.153€ -1.174
Saldo€ -982€ 851€ 0€ -851€ -831€ -861€ -884
Saldo€ -5.817€ 5.856€ 0€ -5.856€ -5.997€ -6.155€ -6.315
Saldo€ -6€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -11€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
Saldo€ -114€ 115€ 0€ -115€ -119€ -122€ -126
Saldo€ -743€ 766€ 0€ -766€ -788€ -809€ -830
Saldo€ -224€ 191€ 0€ -191€ -197€ -152€ -156
Saldo€ -133€ 137€ 0€ -137€ -141€ -144€ -148
Saldo€ -18€ 19€ 0€ -19€ -20€ -20€ -21
Saldo€ -36€ 37€ 0€ -37€ -38€ -39€ -40
Saldo€ -31€ 32€ 0€ -32€ -32€ -33€ -34
Saldo€ -206€ 212€ 0€ -212€ -218€ -221€ -225
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -205€ 211€ 0€ -211€ -216€ -222€ -228
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -76€ 77€ 0€ -77€ -79€ -82€ -84
Saldo€ -2.826€ 2.826€ 0€ -2.826€ -2.861€ -2.897€ -2.932
Saldo€ 2.375€ 0€ 2.413€ 2.413€ 2.452€ 2.491€ 2.531
Saldo€ -112€ 116€ 0€ -116€ -119€ -122€ -125
Saldo€ -518€ 532€ 0€ -532€ -546€ -560€ -575
Saldo€ -2.443€ 2.473€ 0€ -2.473€ -2.508€ -2.537€ -2.567
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -695€ 715€ 0€ -715€ -733€ -752€ -772
Saldo€ -724€ 732€ 0€ -732€ -741€ -749€ -758
Saldo€ -48€ 65€ 0€ -65€ -67€ -69€ -70
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 885€ 985€ 2.108€ 1.123€ -103€ 1.035€ 290
Saldo€ -2.148€ 2.084€ 0€ -2.084€ -2.086€ -2.095€ -2.102
Saldo€ -299€ 361€ 65€ -297€ -292€ -279€ -279
Saldo€ -45€ 43€ 0€ -43€ -43€ -43€ -43
Saldo€ 58€ 849€ 842€ -7€ -19€ -6€ 7
Saldo€ 434€ 1.526€ 1.973€ 446€ 439€ 439€ 439
Saldo€ -4.514€ 4.565€ 0€ -4.565€ -4.675€ -4.789€ -4.905
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -275€ 273€ 0€ -273€ -282€ -290€ -299
Saldo€ -123€ 111€ 0€ -111€ -113€ -117€ -120
Saldo€ -342€ 356€ 0€ -356€ -363€ -372€ -381
Saldo€ -3.914€ 3.797€ 0€ -3.797€ -3.714€ -3.812€ -3.907
Saldo€ -378€ 270€ 0€ -270€ -288€ -305€ -321
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 334€ 798€ 1.175€ 377€ 394€ 412€ 430
Saldo€ -34€ 50€ 16€ -34€ -35€ -36€ -36
Saldo€ -282€ 283€ 0€ -283€ -133€ -136€ -138
Saldo€ -52€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -55
Saldo€ -1.244€ 1.275€ 0€ -1.275€ -1.306€ -1.339€ -1.374
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -34€ 27€ 0€ -27€ -27€ -27€ -27
Saldo€ -29€ 29€ 0€ -29€ -30€ -30€ -31
Saldo€ -218€ 56€ 0€ -56€ -57€ -59€ -61
Saldo€ -476€ 531€ 0€ -531€ -547€ -563€ -580
Saldo€ -101€ 92€ 0€ -92€ -93€ -96€ -98
Saldo€ -100€ 100€ 0€ -100€ -50€ -51€ -52
Saldo€ -20€ 9€ 0€ -9€ -19€ -27€ -27
Saldo€ -4€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
Saldo€ -22€ 23€ 0€ -23€ -23€ -24€ -25
Saldo€ -5.790€ 5.830€ 0€ -5.830€ -5.969€ -6.127€ -6.286
Saldo€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ -6€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -11€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -114€ 115€ 0€ -115€ -119€ -122€ -126
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -743€ 766€ 0€ -766€ -788€ -809€ -830
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -224€ 191€ 0€ -191€ -197€ -152€ -156
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -133€ 137€ 0€ -137€ -141€ -144€ -148
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -18€ 19€ 0€ -19€ -20€ -20€ -21
Saldo€ -36€ 37€ 0€ -37€ -38€ -39€ -40
Saldo€ -31€ 32€ 0€ -32€ -32€ -33€ -34
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -206€ 212€ 0€ -212€ -218€ -221€ -225
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -205€ 211€ 0€ -211€ -216€ -222€ -228
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -76€ 77€ 0€ -77€ -79€ -82€ -84
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -2.859€ 35€ 0€ -35€ -35€ -36€ -36
Saldo€ 0€ 2.859€ 0€ -2.859€ -2.893€ -2.928€ -2.963
Saldo€ 33€ -67€ 0€ 67€ 67€ 67€ 67
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.375€ 0€ 2.413€ 2.413€ 2.452€ 2.491€ 2.531
Saldo€ -112€ 116€ 0€ -116€ -119€ -122€ -125
Saldo€ -518€ 532€ 0€ -532€ -546€ -560€ -575
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -2.443€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 2.471€ 0€ -2.471€ -2.500€ -2.530€ -2.560
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 0€ 1€ 0€ -1€ -3€ -3€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -695€ 715€ 0€ -715€ -733€ -752€ -772
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -724€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 732€ 0€ -732€ -741€ -749€ -758
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -48€ 65€ 0€ -65€ -67€ -69€ -70
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.070€ 0€ 2.103€ 2.103€ 2.137€ 2.171€ 2.205
Saldo€ 5€ 0€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5
Saldo€ -60€ 61€ 0€ -61€ -62€ -63€ -64
Saldo€ -18€ 23€ 0€ -23€ -23€ -24€ -24
Saldo€ -47€ 33€ 0€ -33€ -35€ -63€ -91
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -368€ 373€ 0€ -373€ -387€ -453€ -203
Saldo€ -697€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 495€ 0€ -495€ -495€ -495€ -495
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1.244€ -44€ -1.044
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -466€ 352€ 0€ -352€ -337€ -322€ -307
Saldo€ -91€ 78€ 0€ -78€ -77€ -82€ -83
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -9€ 9€ 0€ -9€ -9€ -10€ -10
Saldo€ -172€ 174€ 0€ -174€ -177€ -180€ -183
Saldo€ -1.278€ 1.334€ 0€ -1.334€ -1.349€ -1.364€ -1.379
Saldo€ -36€ 37€ 0€ -37€ -38€ -38€ -39
Saldo€ 0€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -81€ 81€ 0€ -81€ -81€ -81€ -82
Saldo€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -10€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
Saldo€ 32€ 0€ 25€ 25€ 25€ 25€ 26
Saldo€ 39€ 0€ 40€ 40€ 41€ 41€ 42
Saldo€ -8€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
Saldo€ -20€ 20€ 0€ -20€ -20€ -21€ -21
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -50€ 37€ 0€ -37€ -35€ -33€ -31
Saldo€ -48€ 48€ 0€ -48€ -48€ -48€ -49
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ -182€ 185€ 0€ -185€ -183€ -172€ -172
Saldo€ -51€ 51€ 0€ -51€ -51€ -51€ -52
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -12€ 9€ 0€ -9€ -9€ -8€ -8
Saldo€ -33€ 34€ 0€ -34€ -35€ -35€ -35
Saldo€ 829€ 0€ 842€ 842€ 856€ 870€ 884
Saldo€ -435€ 450€ 0€ -450€ -455€ -460€ -465
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -114€ 84€ 0€ -84€ -80€ -75€ -69
Saldo€ -14€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
Saldo€ 0€ 275€ 0€ -275€ -275€ -275€ -275
Saldo€ -184€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -25€ 25€ 0€ -25€ -26€ -26€ -27
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ -25€ -25€ -25
Saldo€ 1.817€ 0€ 1.867€ 1.867€ 1.867€ 1.867€ 1.867
Saldo€ 104€ 0€ 106€ 106€ 108€ 110€ 112
Saldo€ -977€ 1.099€ 0€ -1.099€ -1.118€ -1.130€ -1.143
Saldo€ -5€ 5€ 0€ -5€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -406€ 321€ 0€ -321€ -310€ -298€ -285
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -99€ 101€ 0€ -101€ -102€ -104€ -106
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -4.448€ 4.565€ 0€ -4.565€ -4.675€ -4.789€ -4.905
Saldo€ -66€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -275€ 273€ 0€ -273€ -282€ -290€ -299
Saldo€ -123€ 111€ 0€ -111€ -113€ -117€ -120
Saldo€ -342€ 356€ 0€ -356€ -363€ -372€ -381
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -807€ 664€ 0€ -664€ -681€ -698€ -715
Saldo€ -650€ 442€ 0€ -442€ -275€ -288€ -295
Saldo€ -2.589€ 2.660€ 0€ -2.660€ -2.727€ -2.796€ -2.866
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -25€ 26€ 0€ -26€ -26€ -27€ -27
Saldo€ -7€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 164€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -204€ 207€ 0€ -207€ -211€ -214€ -218
Saldo€ -147€ 28€ 0€ -28€ -31€ -34€ -34
Saldo€ -19€ 19€ 0€ -19€ -20€ -20€ -20
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -5€ 10€ 0€ -10€ -17€ -24€ -32
Saldo€ -4€ 5€ 0€ -5€ -9€ -13€ -17
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -20€ 21€ 0€ -21€ -21€ -21€ -22
Saldo€ -38€ 39€ 0€ -39€ -40€ -41€ -42
Saldo€ 1.157€ 0€ 1.175€ 1.175€ 1.194€ 1.212€ 1.232
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -539€ 566€ 0€ -566€ -573€ -579€ -585
Saldo€ -226€ 172€ 0€ -172€ -166€ -159€ -153
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -50€ 50€ 0€ -50€ -51€ -52€ -53
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 16€ 0€ 16€ 16€ 16€ 16€ 17
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -150€ 150€ 0€ -150€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -132€ 133€ 0€ -133€ -133€ -136€ -138
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -52€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -55
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -1.244€ 1.275€ 0€ -1.275€ -1.306€ -1.339€ -1.374
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -17€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ -9€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -9
Saldo€ -2€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -29€ 29€ 0€ -29€ -30€ -30€ -31
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -218€ 56€ 0€ -56€ -57€ -59€ -61
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -476€ 531€ 0€ -531€ -547€ -563€ -580
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -101€ 92€ 0€ -92€ -93€ -96€ -98
Saldo€ -100€ 100€ 0€ -100€ -50€ -51€ -52
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -12€ 6€ 0€ -6€ -13€ -18€ -18
Saldo€ -8€ 3€ 0€ -3€ -7€ -9€ -9
Saldo€ -2€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ -2€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -22€ 23€ 0€ -23€ -23€ -24€ -25
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -5.790€ 5.830€ 0€ -5.830€ -5.969€ -6.127€ -6.286
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4

Toelichting budgetafwijkingen / grote mutaties

Op taakveld 5.2 is voor 2022 € 1,2 miljoen geraamd aan eenmalige projectkosten Zwembad Noord en vanaf 2024 € 1,0 miljoen aan kapitaallasten van de bouw van dit nieuwe zwembad. Daarbij is het begrote onderhoud door Accres voor sportaccommodaties voor het jaar 2020 € 0,25 miljoen hoger dan het structurele budget 2021 en verder.

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05