Programma

Bestuur, inwoners en geld

(bedragen × € 1.000)
TaakveldSaldo 2020BegrotingMeerjarenbegroting
(Incl. 1e wijziging)Lasten 2021Baten 2021Saldo 2021Saldo 2022Saldo 2023Saldo 2024
0.1 Bestuur€ -9.741€ 10.105€ 124€ -9.981€ -10.002€ -10.181€ -10.455
0.10 Mutaties reserves€ -6.718€ 9.194€ 0€ -9.194€ 731€ -531€ -1.561
0.2 Burgerzaken€ -1.671€ 3.900€ 2.294€ -1.606€ -1.791€ -1.961€ -1.277
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden€ -188€ 3.066€ 1.326€ -1.740€ -1.660€ -1.676€ -2.049
0.5 Treasury€ 2.373€ 9.037€ 10.668€ 1.631€ 1.503€ 1.745€ 1.462
0.61 OZB Woningen€ 23.580€ 2.151€ 26.136€ 23.986€ 24.589€ 25.207€ 25.856
0.62 OZB Niet-woningen€ 28.098€ 0€ 28.442€ 28.442€ 29.406€ 30.395€ 31.411
0.64 Belastingen overig€ 9.595€ 92€ 9.621€ 9.529€ 1.956€ 1.986€ 2.019
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds€ 334.292€ 0€ 339.149€ 339.149€ 346.654€ 353.678€ 360.547
0.8 Overige baten en lasten€ 3.262€ -2.079€ 360€ 2.439€ 7.364€ 18.893€ 27.128
3.4 Economische promotie€ 929€ 1.126€ 2.183€ 1.057€ 1.075€ 1.096€ 1.103
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie€ -54€ 56€ 0€ -56€ -57€ -58€ -60
00100001 Burgemeester en wethouders€ -1.365€ 1.405€ 0€ -1.405€ -1.441€ -1.478€ -1.516
00100002 Vorming en opleiding b en w€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100003 Raadsgriffie€ -1.122€ 1.162€ 0€ -1.162€ -1.195€ -1.230€ -1.266
00100004 Raad€ -1.225€ 1.261€ 0€ -1.261€ -1.295€ -1.328€ -1.365
00100005 Fractieassistentie€ -132€ 134€ 0€ -134€ -136€ -138€ -140
00100006 Politieke markt€ -273€ 281€ 0€ -281€ -284€ -287€ -290
00100007 Rekenkamercommissie€ -95€ 97€ 0€ -97€ -98€ -100€ -102
00100008 Onderzoeksbudget Raad / Griffie€ -33€ 34€ 0€ -34€ -34€ -35€ -35
00100009 Communicatiebudget€ -59€ 70€ 0€ -70€ -91€ -63€ -64
00100010 Internet-tv€ -22€ 23€ 0€ -23€ -24€ -24€ -25
00100011 Presentiegelden + overige kosten€ -55€ 56€ 0€ -56€ -57€ -58€ -59
00100012 Nationale ombudsman€ -32€ 33€ 0€ -33€ -33€ -34€ -34
00100013 Loonkosten taakveld 0.1 ORG€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100014 Werkbudget Stadsdeelmanagement€ -86€ 88€ 0€ -88€ -89€ -91€ -92
00100015 Stadsdeelaanpak€ -198€ 200€ 0€ -200€ -201€ -205€ -208
00100016 Subsidie aan dorps- en wijkraden€ -439€ 452€ 0€ -452€ -464€ -477€ -490
00100017 Diverse kosten dienstverlening€ -49€ 46€ 0€ -46€ -46€ -47€ -48
00100018 Bijdrage regiogemeenten€ 60€ 0€ 62€ 62€ 63€ 64€ 65
00100019 Huisvesting oude raadhuis€ -97€ 98€ 0€ -98€ -100€ -101€ -103
00100020 Representatie€ -210€ 206€ 0€ -206€ -213€ -216€ -220
00100022 Kabinetszaken€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100023 Loonkosten taakveld 0.1 SR€ -115€ 118€ 0€ -118€ -121€ -125€ -129
00100024 Werkb. en contrb. G27/NCIS/ENTP€ -75€ 77€ 0€ -77€ -78€ -79€ -81
00100025 Contributie VNG€ -804€ 810€ 0€ -810€ -821€ -835€ -849
00100026 Lobbybudget€ -200€ 98€ 0€ -98€ -94€ -81€ -85
00100027 Regionale Samenwerking€ -442€ 459€ 0€ -459€ -472€ -484€ -497
00100028 Raadhuis€ -1€ 60€ 62€ 1€ 4€ 5€ 5
00100029 Programma dienstverlening€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100033 Verbeteren kwal. parken zuidwest€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100035 Vorming en opleiding Raad€ -88€ 68€ 0€ -68€ -90€ -71€ -93
00100036 BROA investeringsbudget€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100037 Loonkosten taakveld 0.1POW€ -2.132€ 2.216€ 0€ -2.216€ -2.283€ -2.351€ -2.421
00100039 POW Burgerparticipatie€ -250€ 250€ 0€ -250€ 0€ 0€ 0
00100040 Accountantskosten€ -202€ 204€ 0€ -204€ -207€ -211€ -214
00100041 Smart City€ 0€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
00990011 Reserve rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990012 Reserve Algemeen prg 1€ -6.894€ 9.164€ 0€ -9.164€ 994€ -206€ -1.236
00990016 Reserve Broa prg 1€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990042 Bedrijfsvoeringsreserve p1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990052 Rop p1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990062 Reserve zwitsal park prg 1€ -125€ 31€ 0€ -31€ -263€ -325€ -325
00200001 Burgerzaken (iv)€ -330€ 224€ 0€ -224€ -227€ -230€ -198
00200002 Loonkosten taakveld 0.2 POW€ -2.205€ 2.228€ 0€ -2.228€ -2.295€ -2.363€ -2.434
00200003 Reisdocumenten€ 245€ 442€ 812€ 370€ 380€ 390€ 956
00200004 Rijbewijzen€ 500€ 157€ 678€ 521€ 420€ 398€ 408
00200005 Naturalisaties en naamswijz.€ 33€ 235€ 312€ 76€ 78€ 91€ 93
00200006 Documenten en verklaringen€ -9€ 225€ 285€ 60€ 46€ 47€ 49
00200007 Personen en familierecht€ 96€ 100€ 186€ 86€ 89€ 93€ 96
00200008 Basisregistratie personen (BRP)€ -1€ 22€ 22€ -1€ -1€ -1€ -1
00200009 Verkiezingen€ 0€ 267€ 0€ -267€ -282€ -385€ -247
00200010 Portokosten verkiezingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00200012 Leges en burgerzaken€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00300001 Vastgoed overig€ 39€ 28€ 74€ 45€ 47€ 48€ 49
00300002 Woonwagens€ -23€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -18
00300003 Vastgoed te verkopen€ 1.565€ 357€ 503€ 145€ 153€ -72€ -71
00300004 Verkoopteam vastgoed en grond€ -56€ 26€ 0€ -26€ -27€ -28€ -28
00300006 Rechten & verhuringen overig€ 25€ 0€ 25€ 25€ 25€ 26€ 26
00300007 Overige gebouwen en gronden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00300008 Vastgoedbedrijf algemeen€ -760€ 757€ 0€ -757€ -882€ -700€ -1.037
00300010 AD budget team vastgoed€ -1.103€ 1.185€ 0€ -1.185€ -1.221€ -1.257€ -1.295
00300011 Zwitsal (btw-aftrek)€ 128€ 581€ 615€ 34€ 267€ 329€ 329
00300012 Zwitsal (btw-vrij)€ -3€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
00300013 Erfpachten vml Grondbedrijf€ 0€ 110€ 110€ 0€ 0€ 0€ 0
00500001 Treasury€ 1.743€ 9.037€ 10.038€ 1.001€ 873€ 1.115€ 832
00500002 Dividenduitkeringen€ 630€ 0€ 630€ 630€ 630€ 630€ 630
00610001 WOZ-Woningen€ -1.700€ 1.827€ 0€ -1.827€ -1.868€ -1.910€ -1.953
00610002 OZB-Woningen€ 25.556€ 0€ 26.136€ 26.136€ 26.789€ 27.456€ 28.156
00620001 WOZ-niet Woningen€ -276€ 324€ 0€ -324€ -331€ -339€ -347
00620002 OZB-Niet woningen€ 28.098€ 0€ 28.442€ 28.442€ 29.406€ 30.395€ 31.411
00640001 Hondenbelasting€ 771€ 0€ 771€ 771€ 771€ 771€ 771
00640002 Precariobelasting€ 8.160€ 0€ 8.080€ 8.080€ 487€ 495€ 513
00640003 Reclamebelasting€ 407€ 0€ 417€ 417€ 428€ 439€ 447
00640004 Overige Belastingen€ 258€ 92€ 353€ 261€ 271€ 281€ 288
00700001 Algemene uitkering€ 334.292€ 0€ 339.149€ 339.149€ 346.654€ 353.678€ 360.547
00700002 Uitk.deelfonds soc.dom.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800001 Loonkosten taakveld 0.8 INF€ 74€ -71€ 0€ 71€ 73€ 75€ 76
00800002 Concern Stelposten€ 114€ -52€ 0€ 52€ 58€ 58€ 58
00800005 Bijdrage vng€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800007 Loonkosten taakveld 0.8 PVG€ 2.473€ -2.360€ 0€ 2.360€ 2.420€ 2.486€ 2.541
00800008 Loonkosten taakveld 0.8 RL€ 58€ -156€ 0€ 156€ 157€ 159€ 160
00800009 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800010 Loonkosten taakveld 0.8 ORG€ 677€ -654€ 0€ 654€ 670€ 688€ 704
00800011 Taakv. overige baten en lasten alg.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800012 Huisvesting / gebouwbeheer€ -92€ 91€ 0€ -91€ -91€ -34€ -15
00800013 Inhuur lucrato t.b.v. ext. opdracht.€ -49€ 50€ 0€ -50€ -52€ -53€ -54
00800014 Stelpost regio (zomernota)€ 347€ 0€ 360€ 360€ 377€ 377€ 377
00800015 Bijdrage regio€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800016 Stelposten Financien en Control€ -428€ 1.117€ 0€ -1.117€ 3.707€ 15.092€ 23.234
00800017 Externe opdrachten PVG/PM€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800018 Externe Opdrachten Managementbureau€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800019 ZW-poort PPS Veldekster€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800020 ZW-poort PPS wegener€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800021 Kanaalzone PPS pilot zuid€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800022 Saldo Kostenplaats Salarissen€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800023 Loonkosten taakveld 0.8BO€ 82€ -44€ 0€ 44€ 45€ 46€ 47
00800024 Externe opdrachten PVG/IB€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800025 Saldo Kostenplaats verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800026 Extra uren Coronacrisis€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03400001 Versterking beeldvoming€ -133€ 137€ 0€ -137€ -140€ -144€ -148
03400002 Topevenementen€ -193€ 199€ 0€ -199€ -179€ -184€ -187
03400003 Toeristenbelasting€ 2.056€ 2€ 2.183€ 2.181€ 2.205€ 2.257€ 2.292
03400005 Serious Request€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03400006 Ondersteuning evenementen€ -801€ 788€ 0€ -788€ -810€ -833€ -855
03400007 Loonkosten taakveld 3.4 POW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05300001 Vormings- en ontw.werk€ -54€ 56€ 0€ -56€ -57€ -58€ -60
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -461€ 470€ 0€ -470€ -478€ -486€ -494
4111 Salarissen bestuurders€ -900€ 931€ 0€ -931€ -959€ -988€ -1.018
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ -3€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4471 Onderhoudskosten€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ -14€ 14€ 0€ -14€ -14€ -15€ -15
4400 Overige goederen en diensten€ -56€ 57€ 0€ -57€ -57€ -58€ -59
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -39€ 39€ 0€ -39€ -41€ -42€ -43
4100 Salarissen en sociale lasten€ -1.013€ 1.051€ 0€ -1.051€ -1.083€ -1.115€ -1.149
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ -119€ 121€ 0€ -121€ -123€ -125€ -127
4111 Salarissen bestuurders€ -1.000€ 1.033€ 0€ -1.033€ -1.063€ -1.095€ -1.128
4600 Duurzame goederen€ -9€ 9€ 0€ -9€ -10€ -2€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ -95€ 97€ 0€ -97€ -97€ -98€ -99
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -6€ -6
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -132€ 134€ 0€ -134€ -136€ -138€ -140
4400 Overige goederen en diensten€ -189€ 193€ 0€ -193€ -196€ -199€ -202
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -6€ 4€ 0€ -4€ -3€ -2€ -1
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -78€ 84€ 0€ -84€ -85€ -86€ -87
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -80€ 81€ 0€ -81€ -82€ -84€ -85
4400 Overige goederen en diensten€ -15€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -33€ 34€ 0€ -34€ -34€ -35€ -35
4400 Overige goederen en diensten€ -59€ 70€ 0€ -70€ -91€ -63€ -64
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -22€ 23€ 0€ -23€ -24€ -24€ -25
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -52€ 53€ 0€ -53€ -54€ -54€ -55
4480 Adviezen€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -32€ 33€ 0€ -33€ -33€ -34€ -34
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -86€ 88€ 0€ -88€ -89€ -91€ -92
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -198€ 200€ 0€ -200€ -201€ -205€ -208
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -439€ 452€ 0€ -452€ -464€ -477€ -490
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -14€ 12€ 0€ -12€ -13€ -13€ -13
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -32€ 30€ 0€ -30€ -31€ -32€ -32
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 60€ 0€ 62€ 62€ 63€ 64€ 65
4471 Onderhoudskosten€ -13€ 13€ 0€ -13€ -13€ -13€ -13
4420 Belastingen€ -10€ 10€ 0€ -10€ -10€ -11€ -11
4410 Nuts€ -41€ 42€ 0€ -42€ -43€ -44€ -44
4820 Afschrijvingen€ -10€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -11
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -22€ 22€ 0€ -22€ -23€ -23€ -23
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4820 Afschrijvingen€ -16€ 8€ 0€ -8€ -11€ -11€ -12
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1€ -1€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -189€ 192€ 0€ -192€ -195€ -199€ -202
4420 Belastingen€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4401 Werkkostenregeling€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -115€ 118€ 0€ -118€ -121€ -125€ -129
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -12€ 12€ 0€ -12€ -13€ -13€ -14
4400 Overige goederen en diensten€ -63€ 64€ 0€ -64€ -65€ -66€ -67
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -804€ 810€ 0€ -810€ -821€ -835€ -849
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -125€ 25€ 0€ -25€ -25€ -26€ -28
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -75€ 73€ 0€ -73€ -69€ -55€ -57
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ -442€ 459€ 0€ -459€ -472€ -484€ -497
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ -10€ 10€ 0€ -10€ -11€ -11€ -11
8450 Huren€ 61€ 0€ 62€ 62€ 63€ 64€ 65
4470 Onderhoud vastgoed€ -6€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -7
4810 Mutaties voorzieningen€ -36€ 36€ 0€ -36€ -36€ -36€ -36
4490 Verzekeringen€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -5€ 3€ 0€ -3€ -1€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -88€ 68€ 0€ -68€ -90€ -71€ -93
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -2.132€ 2.216€ 0€ -2.216€ -2.283€ -2.351€ -2.421
4402 Stelposten€ 0€ 250€ 0€ -250€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -202€ 204€ 0€ -204€ -207€ -211€ -214
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 2.000€ 0€ 0€ 0€ 1.200€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 1.603€ 0€ -1.603€ -150€ -150€ -150
4800 Mutaties reserves€ -8.894€ 7.561€ 0€ -7.561€ -56€ -56€ -1.086
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ -125€ 31€ 0€ -31€ -263€ -325€ -325
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -139€ 34€ 0€ -34€ -35€ -35€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -183€ 188€ 0€ -188€ -191€ -195€ -198
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -8€ 1€ 0€ -1€ -1€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -2.205€ 2.228€ 0€ -2.228€ -2.295€ -2.363€ -2.434
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ -290€ 427€ 0€ -427€ -438€ -449€ -1.110
4400 Overige goederen en diensten€ -15€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 550€ 0€ 812€ 812€ 833€ 855€ 2.083
8250 Leges en andere rechten€ 741€ 0€ 678€ 678€ 545€ 515€ 529
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ -241€ 157€ 0€ -157€ -125€ -118€ -121
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ -93€ 230€ 0€ -230€ -236€ -281€ -288
8250 Leges en andere rechten€ 131€ 0€ 312€ 312€ 320€ 377€ 387
4400 Overige goederen en diensten€ -5€ 5€ 0€ -5€ -6€ -6€ -6
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 284€ 0€ 285€ 285€ 223€ 228€ 234
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ -216€ 146€ 0€ -146€ -104€ -106€ -109
4400 Overige goederen en diensten€ -77€ 79€ 0€ -79€ -74€ -75€ -76
8250 Leges en andere rechten€ 202€ 0€ 186€ 186€ 191€ 196€ 201
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -90€ 92€ 0€ -92€ -93€ -95€ -97
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -14€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -22€ 22€ 0€ -22€ -23€ -23€ -24
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 21€ 0€ 22€ 22€ 22€ 22€ 23
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 103€ 0€ -103€ -115€ -172€ -85
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 23€ 0€ -23€ -24€ -24€ -24
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 30€ 0€ -30€ -31€ -31€ -32
4405 Presentiegelden€ 0€ 105€ 0€ -105€ -107€ -152€ -100
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 5€ 0€ -5€ -6€ -6€ -6
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 69€ 0€ 71€ 71€ 72€ 73€ 74
8470 Erfpacht€ 3€ 0€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3
4420 Belastingen€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -16€ 16€ 0€ -16€ -17€ -17€ -17
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -4€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ -7€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -21€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8750 Verkoop panden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ -15€ 13€ 0€ -13€ -13€ -150€ -150
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ -3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ -74€ 45€ 0€ -45€ -45€ -46€ -47
4490 Verzekeringen€ -12€ 12€ 0€ -12€ -12€ -13€ -13
4410 Nuts€ -34€ 35€ 0€ -35€ -36€ -36€ -37
4820 Afschrijvingen€ -108€ 111€ 0€ -111€ -111€ -112€ -113
8450 Huren€ 302€ 0€ 269€ 269€ 274€ 278€ 283
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -39€ 29€ 0€ -29€ -28€ -27€ -26
4402 Stelposten€ -37€ 64€ 0€ -64€ -62€ -53€ -54
4400 Overige goederen en diensten€ -48€ 49€ 0€ -49€ -49€ -50€ -51
8400 Overige goederen en diensten€ 3€ 0€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3
8750 Verkoop panden€ 1.630€ 0€ 230€ 230€ 234€ 134€ 134
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4713 Sloopkosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8700 Grond€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8702 Verkoop woningbouwterrein€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ -30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 26€ -26€ 0€ 26€ 27€ 27€ 27
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -26€ 26€ 0€ -26€ -27€ -27€ -28
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -26€ 26€ 0€ -26€ -27€ -27€ -28
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 25€ 0€ 25€ 25€ 25€ 26€ 26
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ -8€ 2€ 0€ -2€ 111€ 199€ -67
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -57€ 39€ 0€ -39€ -61€ -75€ -82
4422 Waterschapslasten€ -220€ 226€ 0€ -226€ -231€ -237€ -243
4820 Afschrijvingen€ -151€ 179€ 0€ -179€ -271€ -345€ -400
4480 Adviezen€ -91€ 92€ 0€ -92€ -96€ -97€ -99
4470 Onderhoud vastgoed€ -118€ 94€ 0€ -94€ -183€ 35€ 35
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ -21€ 21€ 0€ -21€ -21€ -22€ -22
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -95€ 96€ 0€ -96€ -98€ -100€ -101
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 7€ 0€ -7€ -32€ -58€ -58
4100 Salarissen en sociale lasten€ -1.103€ 1.185€ 0€ -1.185€ -1.221€ -1.257€ -1.295
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -217€ 206€ 0€ -206€ -160€ -161€ -161
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 595€ 0€ 615€ 615€ 627€ 640€ 640
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ -250€ 375€ 0€ -375€ -200€ -150€ -150
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4149 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4990 Overige verrekeningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ -3€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8470 Erfpacht€ 97€ 0€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100
4400 Overige goederen en diensten€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -102€ 105€ 0€ -105€ -105€ -105€ -105
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 10€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8550 Rente€ 3.825€ 0€ 3.397€ 3.397€ 3.054€ 2.787€ 2.634
8950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 8.386€ 0€ 6.641€ 6.641€ 6.905€ 7.176€ 7.368
4550 Rente€ -8.700€ 7.522€ 0€ -7.522€ -7.535€ -7.260€ -7.545
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -1.687€ 1.686€ 0€ -1.686€ -1.722€ -1.759€ -1.796
4552 Fianaciële transacties€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -81€ 80€ 0€ -80€ -80€ -80€ -80
8820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ -250€ 0€ 250€ 250€ 250€ 250
8551 Dividenden en winsten€ 630€ 0€ 630€ 630€ 630€ 630€ 630
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ -1.675€ 1.802€ 0€ -1.802€ -1.843€ -1.885€ -1.928
4400 Overige goederen en diensten€ -25€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8200 Belastingen op producten€ 25.556€ 0€ 26.136€ 26.136€ 26.789€ 27.456€ 28.156
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8201 Belastingen op huishoudens€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ -276€ 324€ 0€ -324€ -331€ -339€ -347
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8200 Belastingen op producten€ 28.098€ 0€ 28.442€ 28.442€ 29.406€ 30.395€ 31.411
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8201 Belastingen op huishoudens€ 771€ 0€ 771€ 771€ 771€ 771€ 771
8460 Pachten€ 8.160€ 0€ 8.080€ 8.080€ 487€ 495€ 513
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8200 Belastingen op producten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8200 Belastingen op producten€ 407€ 0€ 417€ 417€ 428€ 439€ 447
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ -86€ 92€ 0€ -92€ -94€ -96€ -98
8503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 343€ 0€ 353€ 353€ 365€ 377€ 386
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 334.292€ 0€ 339.149€ 339.149€ 346.654€ 353.678€ 360.547
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 109€ -114€ 0€ 114€ 117€ 121€ 124
4990 Overige verrekeningen€ 74€ -71€ 0€ 71€ 73€ 75€ 76
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -109€ 114€ 0€ -114€ -117€ -121€ -124
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 114€ -52€ 0€ 52€ 58€ 58€ 58
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8990 Overige verrekeningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 4.283€ -4.345€ 0€ 4.345€ 4.475€ 4.609€ 4.747
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -4.283€ 4.345€ 0€ -4.345€ -4.475€ -4.609€ -4.747
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4149 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4990 Overige verrekeningen€ 2.473€ -2.360€ 0€ 2.360€ 2.420€ 2.486€ 2.541
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8140 Uitgeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -114€ 117€ 0€ -117€ -121€ -125€ -128
4990 Overige verrekeningen€ 58€ -56€ 0€ 56€ 57€ 59€ 60
4402 Stelposten€ 114€ -217€ 0€ 217€ 221€ 225€ 228
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 1.501€ -1.565€ 0€ 1.565€ 1.612€ 1.660€ 1.709
4100 Salarissen en sociale lasten€ -1.501€ 1.565€ 0€ -1.565€ -1.612€ -1.660€ -1.709
4990 Overige verrekeningen€ 677€ -654€ 0€ 654€ 670€ 688€ 704
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -83€ 85€ 0€ -85€ -86€ -30€ -12
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -9€ 6€ 0€ -6€ -5€ -4€ -4
4140 Ingeleend personeel€ -49€ 50€ 0€ -50€ -52€ -53€ -54
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 347€ 0€ 360€ 360€ 377€ 377€ 377
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ -245€ 0€ 245€ 620€ 569€ 326
4402 Stelposten€ -428€ 1.362€ 0€ -1.362€ 3.087€ 14.522€ 22.908
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4726 Straatmeubulair€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4716 Grondwerken€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8702 Verkoop woningbouwterrein€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4991 Winstneming grondbedrijf€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8970 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4712 Bodemsanering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8700 Grond€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4990 Overige verrekeningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8970 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4712 Bodemsanering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4184 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8970 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8700 Grond€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4700 Gronden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8513 Kapitaaloverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4716 Grondwerken€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4990 Overige verrekeningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4110 Flexibel salarisbudget€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -159€ 50€ 0€ -50€ -51€ -53€ -55
4990 Overige verrekeningen€ 82€ -44€ 0€ 44€ 45€ 46€ 47
4402 Stelposten€ 159€ -50€ 0€ 50€ 51€ 53€ 55
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4726 Straatmeubulair€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4183 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -133€ 137€ 0€ -137€ -140€ -144€ -148
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -193€ 199€ 0€ -199€ -179€ -184€ -187
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8200 Belastingen op producten€ 2.057€ 0€ 2.183€ 2.183€ 2.206€ 2.259€ 2.294
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ -1€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -801€ 788€ 0€ -788€ -810€ -833€ -855
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -2€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4360 Subsidies€ -52€ 53€ 0€ -53€ -54€ -56€ -57
Saldo€ 383.757€ 36.648€ 420.304€ 383.656€ 399.770€ 418.595€ 434.123
Saldo€ -9.741€ 10.105€ 124€ -9.981€ -10.002€ -10.181€ -10.455
Saldo€ -6.718€ 9.194€ 0€ -9.194€ 731€ -531€ -1.561
Saldo€ -1.671€ 3.900€ 2.294€ -1.606€ -1.791€ -1.961€ -1.277
Saldo€ -188€ 3.066€ 1.326€ -1.740€ -1.660€ -1.676€ -2.049
Saldo€ 2.373€ 9.037€ 10.668€ 1.631€ 1.503€ 1.745€ 1.462
Saldo€ 23.580€ 2.151€ 26.136€ 23.986€ 24.589€ 25.207€ 25.856
Saldo€ 28.098€ 0€ 28.442€ 28.442€ 29.406€ 30.395€ 31.411
Saldo€ 9.595€ 92€ 9.621€ 9.529€ 1.956€ 1.986€ 2.019
Saldo€ 334.292€ 0€ 339.149€ 339.149€ 346.654€ 353.678€ 360.547
Saldo€ 3.262€ -2.079€ 360€ 2.439€ 7.364€ 18.893€ 27.128
Saldo€ 929€ 1.126€ 2.183€ 1.057€ 1.075€ 1.096€ 1.103
Saldo€ -54€ 56€ 0€ -56€ -57€ -58€ -60
Saldo€ -1.365€ 1.405€ 0€ -1.405€ -1.441€ -1.478€ -1.516
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -1.122€ 1.162€ 0€ -1.162€ -1.195€ -1.230€ -1.266
Saldo€ -1.225€ 1.261€ 0€ -1.261€ -1.295€ -1.328€ -1.365
Saldo€ -132€ 134€ 0€ -134€ -136€ -138€ -140
Saldo€ -273€ 281€ 0€ -281€ -284€ -287€ -290
Saldo€ -95€ 97€ 0€ -97€ -98€ -100€ -102
Saldo€ -33€ 34€ 0€ -34€ -34€ -35€ -35
Saldo€ -59€ 70€ 0€ -70€ -91€ -63€ -64
Saldo€ -22€ 23€ 0€ -23€ -24€ -24€ -25
Saldo€ -55€ 56€ 0€ -56€ -57€ -58€ -59
Saldo€ -32€ 33€ 0€ -33€ -33€ -34€ -34
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -86€ 88€ 0€ -88€ -89€ -91€ -92
Saldo€ -198€ 200€ 0€ -200€ -201€ -205€ -208
Saldo€ -439€ 452€ 0€ -452€ -464€ -477€ -490
Saldo€ -49€ 46€ 0€ -46€ -46€ -47€ -48
Saldo€ 60€ 0€ 62€ 62€ 63€ 64€ 65
Saldo€ -97€ 98€ 0€ -98€ -100€ -101€ -103
Saldo€ -210€ 206€ 0€ -206€ -213€ -216€ -220
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -115€ 118€ 0€ -118€ -121€ -125€ -129
Saldo€ -75€ 77€ 0€ -77€ -78€ -79€ -81
Saldo€ -804€ 810€ 0€ -810€ -821€ -835€ -849
Saldo€ -200€ 98€ 0€ -98€ -94€ -81€ -85
Saldo€ -442€ 459€ 0€ -459€ -472€ -484€ -497
Saldo€ -1€ 60€ 62€ 1€ 4€ 5€ 5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -88€ 68€ 0€ -68€ -90€ -71€ -93
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -2.132€ 2.216€ 0€ -2.216€ -2.283€ -2.351€ -2.421
Saldo€ -250€ 250€ 0€ -250€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -202€ 204€ 0€ -204€ -207€ -211€ -214
Saldo€ 0€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -6.894€ 9.164€ 0€ -9.164€ 994€ -206€ -1.236
Saldo€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -125€ 31€ 0€ -31€ -263€ -325€ -325
Saldo€ -330€ 224€ 0€ -224€ -227€ -230€ -198
Saldo€ -2.205€ 2.228€ 0€ -2.228€ -2.295€ -2.363€ -2.434
Saldo€ 245€ 442€ 812€ 370€ 380€ 390€ 956
Saldo€ 500€ 157€ 678€ 521€ 420€ 398€ 408
Saldo€ 33€ 235€ 312€ 76€ 78€ 91€ 93
Saldo€ -9€ 225€ 285€ 60€ 46€ 47€ 49
Saldo€ 96€ 100€ 186€ 86€ 89€ 93€ 96
Saldo€ -1€ 22€ 22€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ 0€ 267€ 0€ -267€ -282€ -385€ -247
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 39€ 28€ 74€ 45€ 47€ 48€ 49
Saldo€ -23€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -18
Saldo€ 1.565€ 357€ 503€ 145€ 153€ -72€ -71
Saldo€ -56€ 26€ 0€ -26€ -27€ -28€ -28
Saldo€ 25€ 0€ 25€ 25€ 25€ 26€ 26
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -760€ 757€ 0€ -757€ -882€ -700€ -1.037
Saldo€ -1.103€ 1.185€ 0€ -1.185€ -1.221€ -1.257€ -1.295
Saldo€ 128€ 581€ 615€ 34€ 267€ 329€ 329
Saldo€ -3€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 110€ 110€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.743€ 9.037€ 10.038€ 1.001€ 873€ 1.115€ 832
Saldo€ 630€ 0€ 630€ 630€ 630€ 630€ 630
Saldo€ -1.700€ 1.827€ 0€ -1.827€ -1.868€ -1.910€ -1.953
Saldo€ 25.556€ 0€ 26.136€ 26.136€ 26.789€ 27.456€ 28.156
Saldo€ -276€ 324€ 0€ -324€ -331€ -339€ -347
Saldo€ 28.098€ 0€ 28.442€ 28.442€ 29.406€ 30.395€ 31.411
Saldo€ 771€ 0€ 771€ 771€ 771€ 771€ 771
Saldo€ 8.160€ 0€ 8.080€ 8.080€ 487€ 495€ 513
Saldo€ 407€ 0€ 417€ 417€ 428€ 439€ 447
Saldo€ 258€ 92€ 353€ 261€ 271€ 281€ 288
Saldo€ 334.292€ 0€ 339.149€ 339.149€ 346.654€ 353.678€ 360.547
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 74€ -71€ 0€ 71€ 73€ 75€ 76
Saldo€ 114€ -52€ 0€ 52€ 58€ 58€ 58
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.473€ -2.360€ 0€ 2.360€ 2.420€ 2.486€ 2.541
Saldo€ 58€ -156€ 0€ 156€ 157€ 159€ 160
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 677€ -654€ 0€ 654€ 670€ 688€ 704
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -92€ 91€ 0€ -91€ -91€ -34€ -15
Saldo€ -49€ 50€ 0€ -50€ -52€ -53€ -54
Saldo€ 347€ 0€ 360€ 360€ 377€ 377€ 377
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -428€ 1.117€ 0€ -1.117€ 3.707€ 15.092€ 23.234
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 82€ -44€ 0€ 44€ 45€ 46€ 47
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -133€ 137€ 0€ -137€ -140€ -144€ -148
Saldo€ -193€ 199€ 0€ -199€ -179€ -184€ -187
Saldo€ 2.056€ 2€ 2.183€ 2.181€ 2.205€ 2.257€ 2.292
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -801€ 788€ 0€ -788€ -810€ -833€ -855
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -54€ 56€ 0€ -56€ -57€ -58€ -60
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -461€ 470€ 0€ -470€ -478€ -486€ -494
Saldo€ -900€ 931€ 0€ -931€ -959€ -988€ -1.018
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -3€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -14€ 14€ 0€ -14€ -14€ -15€ -15
Saldo€ -56€ 57€ 0€ -57€ -57€ -58€ -59
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -39€ 39€ 0€ -39€ -41€ -42€ -43
Saldo€ -1.013€ 1.051€ 0€ -1.051€ -1.083€ -1.115€ -1.149
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -119€ 121€ 0€ -121€ -123€ -125€ -127
Saldo€ -1.000€ 1.033€ 0€ -1.033€ -1.063€ -1.095€ -1.128
Saldo€ -9€ 9€ 0€ -9€ -10€ -2€ -2
Saldo€ -95€ 97€ 0€ -97€ -97€ -98€ -99
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -6€ -6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -132€ 134€ 0€ -134€ -136€ -138€ -140
Saldo€ -189€ 193€ 0€ -193€ -196€ -199€ -202
Saldo€ -6€ 4€ 0€ -4€ -3€ -2€ -1
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -78€ 84€ 0€ -84€ -85€ -86€ -87
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -80€ 81€ 0€ -81€ -82€ -84€ -85
Saldo€ -15€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -33€ 34€ 0€ -34€ -34€ -35€ -35
Saldo€ -59€ 70€ 0€ -70€ -91€ -63€ -64
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -22€ 23€ 0€ -23€ -24€ -24€ -25
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -52€ 53€ 0€ -53€ -54€ -54€ -55
Saldo€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -32€ 33€ 0€ -33€ -33€ -34€ -34
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -86€ 88€ 0€ -88€ -89€ -91€ -92
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -198€ 200€ 0€ -200€ -201€ -205€ -208
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -439€ 452€ 0€ -452€ -464€ -477€ -490
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -14€ 12€ 0€ -12€ -13€ -13€ -13
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -32€ 30€ 0€ -30€ -31€ -32€ -32
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 60€ 0€ 62€ 62€ 63€ 64€ 65
Saldo€ -13€ 13€ 0€ -13€ -13€ -13€ -13
Saldo€ -10€ 10€ 0€ -10€ -10€ -11€ -11
Saldo€ -41€ 42€ 0€ -42€ -43€ -44€ -44
Saldo€ -10€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -11
Saldo€ -1€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -22€ 22€ 0€ -22€ -23€ -23€ -23
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
Saldo€ -16€ 8€ 0€ -8€ -11€ -11€ -12
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1€ -1€ 0
Saldo€ -189€ 192€ 0€ -192€ -195€ -199€ -202
Saldo€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -115€ 118€ 0€ -118€ -121€ -125€ -129
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -12€ 12€ 0€ -12€ -13€ -13€ -14
Saldo€ -63€ 64€ 0€ -64€ -65€ -66€ -67
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -804€ 810€ 0€ -810€ -821€ -835€ -849
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -125€ 25€ 0€ -25€ -25€ -26€ -28
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -75€ 73€ 0€ -73€ -69€ -55€ -57
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -442€ 459€ 0€ -459€ -472€ -484€ -497
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -10€ 10€ 0€ -10€ -11€ -11€ -11
Saldo€ 61€ 0€ 62€ 62€ 63€ 64€ 65
Saldo€ -6€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -7
Saldo€ -36€ 36€ 0€ -36€ -36€ -36€ -36
Saldo€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -5€ 3€ 0€ -3€ -1€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -88€ 68€ 0€ -68€ -90€ -71€ -93
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -2.132€ 2.216€ 0€ -2.216€ -2.283€ -2.351€ -2.421
Saldo€ 0€ 250€ 0€ -250€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -202€ 204€ 0€ -204€ -207€ -211€ -214
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.000€ 0€ 0€ 0€ 1.200€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 1.603€ 0€ -1.603€ -150€ -150€ -150
Saldo€ -8.894€ 7.561€ 0€ -7.561€ -56€ -56€ -1.086
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -125€ 31€ 0€ -31€ -263€ -325€ -325
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -139€ 34€ 0€ -34€ -35€ -35€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -183€ 188€ 0€ -188€ -191€ -195€ -198
Saldo€ -8€ 1€ 0€ -1€ -1€ 0€ 0
Saldo€ -2.205€ 2.228€ 0€ -2.228€ -2.295€ -2.363€ -2.434
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -290€ 427€ 0€ -427€ -438€ -449€ -1.110
Saldo€ -15€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 550€ 0€ 812€ 812€ 833€ 855€ 2.083
Saldo€ 741€ 0€ 678€ 678€ 545€ 515€ 529
Saldo€ -241€ 157€ 0€ -157€ -125€ -118€ -121
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -93€ 230€ 0€ -230€ -236€ -281€ -288
Saldo€ 131€ 0€ 312€ 312€ 320€ 377€ 387
Saldo€ -5€ 5€ 0€ -5€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 284€ 0€ 285€ 285€ 223€ 228€ 234
Saldo€ -216€ 146€ 0€ -146€ -104€ -106€ -109
Saldo€ -77€ 79€ 0€ -79€ -74€ -75€ -76
Saldo€ 202€ 0€ 186€ 186€ 191€ 196€ 201
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -90€ 92€ 0€ -92€ -93€ -95€ -97
Saldo€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -14€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -22€ 22€ 0€ -22€ -23€ -23€ -24
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 21€ 0€ 22€ 22€ 22€ 22€ 23
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 103€ 0€ -103€ -115€ -172€ -85
Saldo€ 0€ 23€ 0€ -23€ -24€ -24€ -24
Saldo€ 0€ 30€ 0€ -30€ -31€ -31€ -32
Saldo€ 0€ 105€ 0€ -105€ -107€ -152€ -100
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 5€ 0€ -5€ -6€ -6€ -6
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 69€ 0€ 71€ 71€ 72€ 73€ 74
Saldo€ 3€ 0€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3
Saldo€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -16€ 16€ 0€ -16€ -17€ -17€ -17
Saldo€ -4€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -7€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ -21€ 16€ 0€ -16€ -16€ -16€ -16
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -15€ 13€ 0€ -13€ -13€ -150€ -150
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -74€ 45€ 0€ -45€ -45€ -46€ -47
Saldo€ -12€ 12€ 0€ -12€ -12€ -13€ -13
Saldo€ -34€ 35€ 0€ -35€ -36€ -36€ -37
Saldo€ -108€ 111€ 0€ -111€ -111€ -112€ -113
Saldo€ 302€ 0€ 269€ 269€ 274€ 278€ 283
Saldo€ -39€ 29€ 0€ -29€ -28€ -27€ -26
Saldo€ -37€ 64€ 0€ -64€ -62€ -53€ -54
Saldo€ -48€ 49€ 0€ -49€ -49€ -50€ -51
Saldo€ 3€ 0€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3
Saldo€ 1.630€ 0€ 230€ 230€ 234€ 134€ 134
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 26€ -26€ 0€ 26€ 27€ 27€ 27
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -26€ 26€ 0€ -26€ -27€ -27€ -28
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -26€ 26€ 0€ -26€ -27€ -27€ -28
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 25€ 0€ 25€ 25€ 25€ 26€ 26
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -8€ 2€ 0€ -2€ 111€ 199€ -67
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -57€ 39€ 0€ -39€ -61€ -75€ -82
Saldo€ -220€ 226€ 0€ -226€ -231€ -237€ -243
Saldo€ -151€ 179€ 0€ -179€ -271€ -345€ -400
Saldo€ -91€ 92€ 0€ -92€ -96€ -97€ -99
Saldo€ -118€ 94€ 0€ -94€ -183€ 35€ 35
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -21€ 21€ 0€ -21€ -21€ -22€ -22
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -95€ 96€ 0€ -96€ -98€ -100€ -101
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 7€ 0€ -7€ -32€ -58€ -58
Saldo€ -1.103€ 1.185€ 0€ -1.185€ -1.221€ -1.257€ -1.295
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -217€ 206€ 0€ -206€ -160€ -161€ -161
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 595€ 0€ 615€ 615€ 627€ 640€ 640
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -250€ 375€ 0€ -375€ -200€ -150€ -150
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -3€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 97€ 0€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100
Saldo€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
Saldo€ -102€ 105€ 0€ -105€ -105€ -105€ -105
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 10€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 3.825€ 0€ 3.397€ 3.397€ 3.054€ 2.787€ 2.634
Saldo€ 8.386€ 0€ 6.641€ 6.641€ 6.905€ 7.176€ 7.368
Saldo€ -8.700€ 7.522€ 0€ -7.522€ -7.535€ -7.260€ -7.545
Saldo€ -1.687€ 1.686€ 0€ -1.686€ -1.722€ -1.759€ -1.796
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -81€ 80€ 0€ -80€ -80€ -80€ -80
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -250€ 0€ 250€ 250€ 250€ 250
Saldo€ 630€ 0€ 630€ 630€ 630€ 630€ 630
Saldo€ -1.675€ 1.802€ 0€ -1.802€ -1.843€ -1.885€ -1.928
Saldo€ -25€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 25.556€ 0€ 26.136€ 26.136€ 26.789€ 27.456€ 28.156
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -276€ 324€ 0€ -324€ -331€ -339€ -347
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 28.098€ 0€ 28.442€ 28.442€ 29.406€ 30.395€ 31.411
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 771€ 0€ 771€ 771€ 771€ 771€ 771
Saldo€ 8.160€ 0€ 8.080€ 8.080€ 487€ 495€ 513
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 407€ 0€ 417€ 417€ 428€ 439€ 447
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -86€ 92€ 0€ -92€ -94€ -96€ -98
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 343€ 0€ 353€ 353€ 365€ 377€ 386
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 334.292€ 0€ 339.149€ 339.149€ 346.654€ 353.678€ 360.547
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 109€ -114€ 0€ 114€ 117€ 121€ 124
Saldo€ 74€ -71€ 0€ 71€ 73€ 75€ 76
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -109€ 114€ 0€ -114€ -117€ -121€ -124
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 114€ -52€ 0€ 52€ 58€ 58€ 58
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 4.283€ -4.345€ 0€ 4.345€ 4.475€ 4.609€ 4.747
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -4.283€ 4.345€ 0€ -4.345€ -4.475€ -4.609€ -4.747
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.473€ -2.360€ 0€ 2.360€ 2.420€ 2.486€ 2.541
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -114€ 117€ 0€ -117€ -121€ -125€ -128
Saldo€ 58€ -56€ 0€ 56€ 57€ 59€ 60
Saldo€ 114€ -217€ 0€ 217€ 221€ 225€ 228
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.501€ -1.565€ 0€ 1.565€ 1.612€ 1.660€ 1.709
Saldo€ -1.501€ 1.565€ 0€ -1.565€ -1.612€ -1.660€ -1.709
Saldo€ 677€ -654€ 0€ 654€ 670€ 688€ 704
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -83€ 85€ 0€ -85€ -86€ -30€ -12
Saldo€ -9€ 6€ 0€ -6€ -5€ -4€ -4
Saldo€ -49€ 50€ 0€ -50€ -52€ -53€ -54
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 347€ 0€ 360€ 360€ 377€ 377€ 377
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -245€ 0€ 245€ 620€ 569€ 326
Saldo€ -428€ 1.362€ 0€ -1.362€ 3.087€ 14.522€ 22.908
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -159€ 50€ 0€ -50€ -51€ -53€ -55
Saldo€ 82€ -44€ 0€ 44€ 45€ 46€ 47
Saldo€ 159€ -50€ 0€ 50€ 51€ 53€ 55
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -133€ 137€ 0€ -137€ -140€ -144€ -148
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -193€ 199€ 0€ -199€ -179€ -184€ -187
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.057€ 0€ 2.183€ 2.183€ 2.206€ 2.259€ 2.294
Saldo€ -1€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -801€ 788€ 0€ -788€ -810€ -833€ -855
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -2€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ -52€ 53€ 0€ -53€ -54€ -56€ -57

Toelichting budgetafwijkingen / grote mutaties

Op taakveld 03 is in 2020 een extra incidentele verkooptaakstelling van het Vastgoedbedrijf voor € 1,5 miljoen opgenomen; in de jaren 2021 en 2022 bedraagt deze taakstelling € 100.000 per jaar. Het positieve saldo van taakveld 05 Treasury is lager dan in 2020 en  wordt veroorzaakt door minder interne rentbaten vanuit de andere taakvelden in de MPB. Oorzaak hiervan is de lagere rente bij de kapitaallasten. Op de taakvelden waar investeringslasten worden verantwoord leidt dit tot een voordeel. Per saldo is dit budgettair neutraal.
Het grootste verschil tussen 2020 en 2021 wordt veroorzaakt door de baten op taakveld 07 algemene uitkering. Dat wordt veroorzaakt door de gunstige uitkomst van de meicirculaire 2020, waarover wij de raad eerder per brief hebben geïnformeerd.
Op taakveld 08 overige baten en lasten ramen we de concernstelposten waaronder in 2023 en 2024 de stelpost verdere besparingen/aanvullende (Rijks)inkomsten zoals toegelicht in hoofdstuk Financiële Beschouwingen

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05