Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

1.2 Onderscheidend cultuuraanbod en beleefbaar erfgoed

We investeren in meer onderscheidende, Apeldoornse culturele producties, beleving van erfgoed en verrassende samenwerkingsverbanden (cross-overs).

PRESTATIE

1.2.1 Er vinden minimaal 4 culturele en erfgoedfestivals plaats met een Apeldoorns karakter.

Ieder jaar vinden er culturele en erfgoedfestivals plaats voor, over en met Apeldoorners. Denk aan de Culturele Pleinmarkt, waarin het cultureel aanbod wordt getoond en aan de Open Monumentendagen en Nationale Archeologiedagen.

 

1.2.2 We benadrukken de sterke Apeldoornse relatie met het landschap

We investeren in de proeftuin van de regio Stedendriehoek met het programma kunst en landschap. De proeftuin stond oorspronkelijk gepland voor het jaar 2020 maar is door de coronacrisis een jaar opgeschoven.

Om de zichtbaarheid van cultuurlandschappelijke en archeologische elementen in het landschap te versterken wordt een regeling hiervoor in het erfgoedfonds opgenomen. Daarnaast wordt een regeling voor monumentale bomen toegevoegd.

 

1.2.3 We maken het Apeldoorns erfgoed toegankelijker, zichtbaarder en beleefbaarder

We investeren in de ontsluiting en beleving van het historisch en archeologisch waardevolle erfgoed en stimuleren de belangstelling hiervoor in Apeldoorn.  We doen dit door bij te dragen aan het Erfgoed Platform Apeldoorn (EPA), aan CODA en overige partners om het Apeldoorns verhaal zichtbaarder te maken.

Vanuit de gemeente doen we dit vanuit het programma Wij zijn Veluwe, waarbij we onder andere werken aan en aansluiten bij het Verhaal van Apeldoorn. In 2021 wordt begonnen met het zichtbaarder maken van onze Oranjegeschiedenis, vanwege de heropeningvan Paleis het Loo. Ook Röntgen wordt, als beroemdste Apeldoorner, meer voor het voetlicht gebracht. Daarnaast wordt met erfgoed aangesloten bij de belevingsgebieden op de Veluwe (Koninklijke Veluwe, Stille Veluwe, Industriële Veluwe en Veluws verleden). Het erfgoed dat hier bij aansluit komt in aanmerking voor betere beleving en zichtbaarheid.

 

1.2.4 In 2021 ondersteunen we minimaal 10 Apeldoornse culturele uitingen met de nieuwe projectenregeling

In 2021 wordt er geleidelijk gestart met een nieuwe projectenregeling die culturele activiteiten stimuleert die van belang zijn voor de inwoners en/of de culturele sector van Apeldoorn.

 

Deze pagina is gebouwd op 10/02/2020 14:21:39 met de export van 09/28/2020 17:22:05